Zdroj: Archiv

[quote]Skutečná individuální spotřeba (AIC) je míra hmotného zabezpečení domácností. Podle zprávy Eurostatu z 13.12. 2016 se AIC na jednoho obyvatele vyjádřená ve standardech kupní síly (PPS) napříč členskými státy v roce 2015 pohybovala od 53 % průměru EU v Bulharsku po 137 % v Lucembursku.[/quote]

Nejvyšší úroveň v roce 2015 mělo Lucembursko, 37 % nad průměrem EU, před Německem (nad 20 %), Rakouskem, Dánskem, Belgií, Finskem, Velkou Británií, Francií, Nizozemskem a Švédskem s nejvýše 20% až 10 % nad průměrem EU, zatímco Španělsko, Litva, Portugalsko a Malta se pohybovaly pod průměrem mezi 10 % a 20 %, Česká republika, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Polsko a Estonsko pod průměrem mezi 20 % a 30 %.

5 členských států mělo AIC na obyvatele pod průměrem EU o více než 30 %: Lotyšsko a Maďarsko mezi 30 % a 40 %, Rumunsko, Chorvatsko a Bulharsko s více než 40 % pod průměrem.

V posledních třech letech zůstala AIC na hlavu ve srovnání s průměrem EU ve většině členských států relativně stabilní. Nicméně jasné nárůsty byly v Rumunsku (59 % průměru EU v roce 2015 ve srovnání s 54 % v roce 2013), Bulharsku (53 % vs. 49 %), Litvě (83 % vs. 79 %), Estonsku (71 % vs. 68 %). Naopak nejvíce patrný pokles byl v Lucembursku (137 % v roce 2015 oproti 145 % v roce 2013), Nizozemsku (111 % oproti 115 %), Rakousku (119 % oproti 123 %) a Řecku (77 % vs. 80 %).

Hrubý domácí produkt (HDP) DP na obyvatele se mění v EU téměř u jednoho z 6 členských států.

Hrubý domácí produkt (HDP) je měřítkem ekonomické aktivity. V roce 2015 HDP na obyvatele vyjádřený v PPS se pohyboval mezi 47 % průměru EU v Bulharsku a 264 % v Lucembursku.

 

Metody a definice

Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou v rámci programu parity kupní síly Eurostat-OECD.

Použitá metodika je popsána v metodické příručce Eurostat-OECD o paritách kupní síly.

Skutečná individuální spotřeba sestává ze zboží a služeb skutečně spotřebovávaných jednotlivci bez ohledu na to, zda jsou tyto výrobky a služby zakoupené a zaplacené domácnostmi, vládou nebo neziskovými organizacemi. V mezinárodním srovnání objemu spotřeby je proto AIC často  preferovaný ukazatel, protože není ovlivněn skutečností, že se organizace určitých důležitých služeb spotřebovaných v domácnostech, jako je zdravotnictví a školství, velmi liší mezi jednotlivými zeměmi.

Poznámky podle zemí

Irsko: Hrubý domácí produkt za rok 2015 byl výrazně ovlivněn přemístěním rozvah velkých nadnárodních podniků ze zemí mimo EU do Irska. Více informací lze nalézt na internetových stránkách Eurostatu.

Lucembursko: vysoký HDP na obyvatele v Lucembursku je částečně z velkého podílu přeshraničních pracovníků na celkové zaměstnanosti. A zároveň přispívá k HDP. Tito pracovníci nejsou bráni v úvahu jako součást místních obyvatel, který se používá pro výpočet HDP na obyvatele.

Turecko: Turecký statistický úřad vydal ESA2010 data na základě národních účtů dne 12. prosince. Tyto údaje nebyly pro odhady uvedené v této tiskové zprávě k dispozici.