Zdroj: Archiv

[quote]Podle zprávy Eurostat z 29.11. 2016 vydaly v roce 2015 domácnosti v Evropské unii téměř čtvrtinu svých celkových spotřebních výdajů na „bydlení, vodu, elektřinu, plyn a jiná paliva“. To představuje celkové výdaje téměř 2 000 miliardy € (ekvivalent 13,4 % HDP EU) a je zdaleka nejvýznamnějším výdajem domácností v EU. Je také výdajovou položkou, jejíž podíl se zvýšil v posledním desetiletí nejvýrazněji, od 22,5 % celkových výdajů domácností v roce 2005 na 24,4 % v roce 2015 (+1,9 %). Podobné trendy lze pozorovat v naprosté většině členských států EU, byť v různé míře.[/quote]

Velký podíl celkových spotřebních výdajích domácností byl také použit na dopravu (13,0 % z celkových výdajů), na potraviny a nealkoholické nápoje (12,3 %), na ostatní zboží a služby jako jsou finanční služby, pojištění a osobní péče, na rekreaci a kulturu, (11,5 %), na restaurace a hotely (po 8,5 %). Ostatní položky byly méně důležité.

Tyto údaje vycházejí z podrobného členění domácností podle skupin konečných výdajů COICOP. Tisková zpráva klade zvláštní důraz na výdaje na bydlení, podrobnější obraz je na webu Eurostat.

Konečné výdaje domácností v EU podle širšího zaměření výdajů 2015
(jako % celkových výdajů)

vystrizek5

Bydlení, Voda, Elektřina, Plyn, Doprava, Potraviny a nealkoholické nápoje, Různé zboží a služby, Restaurace a hotely, Nábytek, vybavení domácností a běžná údržba, Odívání a obuv, Alkoholická nápoje, Tabák & narkotika, Zdraví, Komunikace, Vzdělání

Největší váha bydlení v Dánsku a Finsku, nejnižší na Maltě

Ve velké většině členských států EU, „bydlení, voda, elektřina, plyn a jiná paliva“ představuje první položku výdajů domácností. V roce 2015 domácnosti měly největší podíl na jejich celkových výdajích na bydlení v Dánsku (29,4 %), Finsku (28,2 %), Francii (26,4 %), Švédsku (26,0 %), České republice (25,9 %) a Spojeném království (25,6 %).

Nejnižší podíl výdajů domácností na bydlení byl na Maltě (10,1 %), Litvě (15,8 %), Kypru (16,6 %), Estonsku (18,0 %), Bulharsku (v roce 2014), Portugalsku a Slovinsku (18,8 %), Maďarsku (19,1 %).
Ve velké většině členských států EU je „bydlení, voda, elektřina, plyn a jiná paliva“ první položkou výdajů domácností. V roce 2015 byl jejich podíl na celkových výdajů na bydlení v Dánsku (29,4 %) a Finsku (28,2 %), Francií (26,4 %), Švédsku (26,0 %), České republice (25,9 %) a Spojeném království (25,6 %).

Nejnižší podíl výdajů domácností na bydlení byl na Maltě (10,1 %), v Litvě ( 15,8 %), na Kypru (16,6 %), v Estonsku (18,0 %), Bulharsku ( v roce 2014), Portugalsku a Slovinsku (18,8 %)a a Maďarsku (19,1 %).

vystrizek2

Podíl výdajů na bydlení vzrostl nejvíce ve Španělsku, Irsku a Portugalsku

V letech 2005 až 2015 podíl „bydlení, vody, elektřiny, plynu a jiných paliv“ v celkových výdajích domácností rostl v převážné většině členských států. Nejvýznamnější přírůstky v tomto 10- letém období byly ve Španělsku (z 17,4 % celkových výdajů domácností v roce 2005 na 23,0 % v roce 2015, zvýšení o 5,6 %), v Irsku (+5,0 % ) a Portugalsku (4,5 %), Nizozemí (3,8 %), Finsku (3,6 %), Itálii a Lotyšsku (po 3,3 %),  Dánsku (3,1 %).

Mírně poklesl mezi lety 2005 a 2015 na Slovensku (z 26,2 % v 2005 na 24,9 % v 2015, – 1,3 %), Švédsku (-1,0 %), na Maltě (-0,9 %), Polsku (-0,7 %), Německu (-0,4 %) a Slovinsku (-0,1 %), zůstal stabilní v Estonsku.

vystrizek3

vystrizek4

 

Metody a definice

Údaje uvedené v této tiskové zprávě pocházejí z ročních národních účtů, sestavených v souladu s Evropským systémem účtů (ESA 2010).

Výdaje na konečnou spotřebu domácností, zkráceně HFCE, sestávají z celkových výdajů na jednotlivé druhy výrobků a služeb rezidentských domácností včetně těch, které prodávají za nižší než tržní ceny. HCFE zahrnuje vložené výdaje nebo transakce, které se neobjevují v penězích, a proto nemohou být změřeny přímo.

Výdaje domácností na spotřebu jsou klasifikovány podle účelu spotřeby podle klasifikace COICOP (klasifikace individuální spotřeby podle účelu), které obsahují až 60 kategorií. Data odrážejí koncept podle domácností.

Položka „Bydlení, voda, elektřina, plyn a jiná paliva“ zahrnuje výdaje související s nájemným za bydlení, údržbu a opravy bytu, dodávky vody a ostatní služby související s bydlením, elektřinu, plyn a jiná paliva.