Zdroj: Archiv

[quote]U příležitosti nadcházející schůzky G-20 v Chang-čou (Čína) vydal Eurostat nejnovější vydání publikace „EU ve světě“, která poskytuje celkový obraz EU ve srovnání s hlavními ekonomikami světa. U mnoha ukazatelů jsou také celkové ukazatele za celý svět.[/quote]

Údaje jsou za 13 oblastí statistiky: obyvatelstvo, životní podmínky, zdraví, vzdělávání a školení, trh práce, hospodářství a finance, obchod, průmysl a služby, výzkum a komunikace, doprava, zemědělství, životní prostředí a energie: Vydání publikace Eurostatu „EU ve světě“ 2016 porovnává evropskou unii (EU) s 15 zeměmi G-20 mimo EU pomocí řady evropských a mezinárodních statistik.

Skupina G-20 zahrnuje hlavní světové vyspělé a rozvíjející se ekonomiky. Zahrnuje čtyři členské státy EU (Německo, Francie, Itálie a Spojené království) a 15 zemí ze zbytku světa (Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Jižní Korea, Turecko a Spojené státy).

Celkem mají členové skupiny G-20 61 % světové rozlohy půdy, s domovem 64 % světové populace a vytvořením  85 % celosvětového HDP v roce 2014.

Výstřižek

7 % světové populace žije v EU

S 509 miliony obyvatel v roce 2015 EU představovala těsně pod 7 % světové populace (7,3 miliardy obyvatel), Čína (1 376 milionů obyvatele; 18,7 % světové populace) a Indie (1 311 mil.; 17,8 %) byly lidnatější, zatímco byly Spojené státy (322 mil.;4,4 %), Indonésie (258 mil.; 3,5 %) a Brazílie o 2,8 % méně lidnaté.

EU má třetí nejnižší míru porodnosti mezi G-20 členů. Průměrný počet narozených dětí na jednu ženu v Evropské unii činil 1,5 v roce 2013 a nižší počet má pouze Jižní Korea (1,2) a Japonsko (1,4). Nejvyšší porodnost měla Saudská Arábie (2,8), Indonésie a Indie (po 2,5). Světový průměr narozených dětí na ženu je také 2,5.

Závislost starých se měří jako poměr počtu starších osob (ve věku 65 a více let) na počtu osob v produktivním věku (od 15 do 64 let); byla zdaleka nejvyšší v roce 2014 v Japonsku (41,9 %), pak byla EU (28,1 %), Kanada (23,0 %), Austrálie (22,1 %) a Spojené státy (21,6 %). Poměr závislých seniorů v těchto zemích je vysoko nad celosvětovým průměrem (12,3 %).

V roce 2015 ze zemí G-20 měla nejvyšší podíl cizích narozených v populace Saúdská Arábie (32,3 % populace), Austrálie (28,2 %), Kanada (21,8 %) a Spojené státy (14,5 %). Téměř 7 % (6,8 %) obyvatel EU se narodilo mimo EU, což je nad světovým průměrem 3,3 %. Na rozdíl od toho méně než 1 % populace měli v cizině narození v Indonésii (méně než 0,05 %), Číně (0,1 %), Brazílii (0,3 %) a Mexiku (0,9 %).

Výstřižek2

3

Evropská unie je největším přispěvatelem do světového HDP

Zatímco v EU je o něco méně než 7 % světové populace, generovala v roce 2014 téměř čtvrtinu (23,8 %) ze světového HDP. Podíly dalších velkých přispěvatelů: Spojené státy (22,2 %), Čína (13,4 %) a Japonsko (5,9 %) světového HDP. Společně tyto čtyři subjekty vytvářely téměř dvě třetiny světového HDP.

Evropská unie byla velmi významným obchodním partnerem Ruska a Turecka, s 45,1 % ruského a 43,5 % tureckého vývozu do EU v roce 2014, zatímco podíly Ruska a Turecka na celkovém vývozu EU byla 6,1 % a 4,4 % v uvedeném pořadí.

Při pohledu na dva největší obchodní partnery EU v absolutním vyjádření byl podíl USA na vývozu do EU 17,1 % a Číny a 15,8 %; podíly Spojených států a Číny na celkovém vývozu EU byly 18,3 % a 9,7 %.

Výstřižek4

Evropská unie mezi G-20 vůdcem pro obnovitelnou energii

S 28,5 % hrubé výroby elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a odpadů byla EU mezi prvními členy skupiny G-20 pro obnovitelné zdroje energie, vyšší podíl mají pouze Brazílie (76,8 %), Kanada (62,8 %) a Turecku (28,9 %).

V oblasti výzkumu a vývoje měly Jižní Korea 4,15 %, Japonsko 3,47 %, Spojené státy 2,81 % a Austrálie 2,25 % vyšší podíl výdajů na VaV ve vztahu k HDP než EU (2,03 %).

Výstřižek5

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno