[quote]Evropská unie zahájila činnost evropského zdravotnického sboru, který přispěje k účinnější mobilizaci lékařských a zdravotnických týmů a vybavení v případě krizových situaci uvnitř i vně EU. Součástí zdravotnického sboru budou krizové lékařské týmy, koordinátoři z řad zdravotnických a lékařských expertů, mobilní laboratoře pro biologickou bezpečnost, lékařská evakuační letadla a týmy pro logistickou podporu. Vytvoření zdůvodnil komisař Christos Stylianides.[/quote]

Rámec pro evropský zdravotnický sbor je součástí evropské kapacity pro odezvu na mimořádné události (známé také jako tzv. „ společný dobrovolný sbor“), vytvořené jako součást mechanismu civilní ochrany Unie. Do společného dobrovolného sboru svými týmy a vybavením k 15. 2. 2016 přispěly Belgie, Česká republika, Finsko, Francie, Lucembursko, Německo, Španělsko, Švédsko a Nizozemsko.

Souvislosti

Hlavní problém, který se vyskytl během reakce na vypuknutí epidemie viru Ebola, spočíval v nedostatečně rychlém nasazení lékařského personálu, což vedlo k následným obtížím v logistice a řízení. To přivedlo koncem roku 2014 Německo a Francii na myšlenku navrhnout tzv. „bílé přilby“, a položit tak základ zdravotnického sboru. Evropský zdravotnický sbor je nyní součástí evropské kapacity pro odezvu na mimořádné události.

Mechanismus civilní ochrany Unie usnadňuje spolupráci v oblasti reakce na katastrofy mezi 33 evropskými státy (28 členských států EU, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Černá Hora, Norsko a Srbsko). K mechanismu v současné době přistupuje také Turecko. Zúčastněné státy sdružují své zdroje, které mohou být poskytnuty zemím postiženým katastrofou na celém světě. Po své aktivaci mechanismus zajistí koordinaci poskytování pomoci uvnitř i vně EU. Evropská komise spravuje mechanismus prostřednictvím střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události.

V roce 2014 byla jako součást snah posílit připravenost a zvýšit reakceschopnost EU na katastrofy vytvořena evropská kapacita pro odezvu na mimořádné události („společný dobrovolný sbor“). Sdružuje předběžně vyhrazené podpůrné týmy a vybavení určené k nasazení při reakci na mimořádné situace na celém světě.

Evropský zdravotnický sbor bude zároveň evropským příspěvkem ke Globální pracovní skupině pro zdravotní krize (Global Health Emergency Workforce), která vzniká pod záštitou Světové zdravotnické organizace.

Aby se mohly týmy stát součástí evropského zdravotnického sboru, musí projít certifikačním postupem, aby se zajistilo, že splňují přísná kvalitativní kritéria a jsou vycvičeny k práci v rámci mezinárodní operace.

Pro splnění kritérií mohou využít finanční podporu EU. Tato podpora může zahrnovat:

  • 100% financování z rozpočtu EU: k dispozici jsou adaptační granty, sloužící ke zvýšení připravenosti, kvality a dostupnosti týmů;
  • financování činností souvisejících s certifikací týmů, včetně výcviku, cvičení a seminářů ve výši až 100 %.

Vytvářet týmy mohou veřejné orgány či jiné organizace, a to na vnitrostátní nebo regionální úrovni. O zapojení týmů do evropského zdravotnického sboru však mohou rozhodnout pouze příslušné orgány členských států.

Po úspěšném dokončení certifikačního postupu je konkrétní kapacita pro lékařskou odezvu zaregistrována jako součást evropského zdravotnického sboru a je možné ji nasadit v rámci operací EU pro řešení mimořádných událostí.

Jakmile úspěšně dokončí certifikační postup a stanou se součástí evropského zdravotnického sboru, mají týmy nárok na úhradu až 85 % nákladů plynoucích z nasazení při mimořádné události.

Po úspěšném dokončení certifikačního postupu je konkrétní kapacita pro lékařskou odezvu zaregistrována jako součást evropského zdravotnického sboru a je možné ji nasadit v rámci operací EU pro řešení mimořádných událostí.

Nasazení lékařských týmů je koordinováno prostřednictvím střediska pro koordinaci odezvy na mimořádné události zřízeného Evropskou komisí, které je operačním centrem mechanismu civilní ochrany Unie. Konečné rozhodnutí o nasazení týmu, případně o jeho neúčasti na misi, je v rukou členských států.

Na místě budou týmy koordinovány prostřednictvím jednotné koordinační platformy zřízené pro konkrétní situaci, buď pod vedením postiženého státu, nebo v rámci koordinačního systému OSN.

Pokud je kapacita pro odezvu registrovanou součástí evropského zdravotnického sboru, očekává se, že bude k dispozici pro mise koordinované EU. Registrace těchto týmů a odborníků v evropském zdravotnickém sboru zvýší předvídatelnost pomoci EU a umožní lepší předběžné plánování a přípravu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno