Zdroj: Archiv

[quote]Výrobci v EU obdrží zvýšený rozpočet 133 milionů € v roce 2017 na podporu EU zemědělské produkty vně i uvnitř EU, a na pokračování hledání nových trhů – 2016 byla podpora jen 111 milionu €. Tato částka bude spolufinancovat řadu programů, většinou zaměřených na třetí země a regiony, včetně Číny, Středního východu, Severní Ameriky, jihovýchodní Asie a Japonska. Orientace podporuje počátkem letošního roku zahájený podle komisaře Hogana diplomatický útok najít nové trhy a podpořit větší spotřebu unijních produktů v zahraničí.[/quote]

Po návratu ze své mise do Vietnamu a Indonésie evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan řekl:

„Vítám nové programy zejména v souvislosti s nedávnými potížemi na trhu, když jsem byl jsem na cestách v Asii jako součásti našich snah na podporu vývozu zemědělsko-potravinářských výrobků; jsem překvapen zájmem projeveným dovozci a spotřebiteli v této části světa. Další rozšiřování našich programů na podporu příští rok je také mimořádně důležité, protože přispěje také k povzbuzení růstu a zaměstnanosti v zemědělsko-potravinářském sektoru. V celé EU, vidíme, že nárůst vývozu za miliardu € podporuje zhruba 14 000 pracovních míst. Obzvláště mě těší, že to zahrnuje i novou iniciativu s cílem zvýšit produkty z udržitelného zemědělství.“

Výzva k předkládání návrhů čerpat ze zvýšeného rozpočtu 2017 bude zahájena nejpozději v lednu 2017. Navrhující organizace mohou žádat podporu na kampaně obvykle přesahující tři roky, budou spolufinancovány Evropskou komisí ze 70-85 %.

Rozpočet na rok 2017 představuje zřetelný nárůst ve srovnání s letošními 111 miliony € podpory poskytované producentům zemědělsko-potravinářských výrobků EU. Propagační kampaně 2016 po vybrání konečných příjemců probíhají úspěšně a umožní zahájit kampaně 2017 počátkem příštího roku. Vybrané kampaně, z nichž 60 z nich jsou jednotlivé programy a 6 je multiprogramů* ukazují různorodější a širší dosah, než kdykoliv předtím.

Pokrývají 32 třetích zemí ve srovnání s 23 v letos, ve dvou hlavních destinacích: USA a Číně, které jdou daleko nad rámec cílových oblastí New Yorku a Pekingu. Nejvíce inzerované produkty v kampaních jsou ovoce a zelenina (30 % programů), dále maso (17 %) a mléčné výrobky (15 %). To odráží význam propagační politiky v odvětvích, ve kterých je obtížná tržní situace, jako jsou mléčné výrobky a vepřové maso.

Základní informace k podpoře pracovního programu 2017

Příští rok se počítá s řadou změn. Vedle zvýšeného rozpočtu na rok 2017 – 133 milionů € ve srovnání s 111 miliony € v roce 2016 se mění podíl spolufinancování na 70 % – 85 % – navíc bude 9,5 milionu € k dispozici pro propagační opatření přímo řízená Komisí (např. pavilony EU na veletrzích ve třetích zemích, mise na vysoké úrovni). 63 milionů € je vyčleněno na propagace jednoduchých programů na trzích třetích zemí.

Plán opět klade důraz na výrobky v rámci programů jakosti EU, z nejvzdálenějších regionů a z ekologické produkce, ale také zahrnuje specifické prvky pro odvětví zasažená obtížemi trhu, jako jsou mléčné výrobky a vepřové, hovězí a navíc 4,5 milionů € k dispozici pro odvětví, která čelí nečekané krizi. Dalším novým prvkem pro rok 2017 je příspěvek (15 milionů €) na propagační programy, které zvyšují povědomí o udržitelném zemědělství a úloze zemědělství v boji proti změně klimatu na vnitřním trhu.

Výzvy k předkládání návrhů pro rok 2017 budou zveřejněny nejpozději v lednu 2017.

Rozložení navržených podpor je v následující tabulce.

vystrizek

* Jednoduchý program podporuje jednu nebo více organizací téhož státu. Multiprogram podporuje nejméně dvě navrhující organizace z nejméně dvou členských států nebo jednu nebo více evropských organizací.

Komise shromažďuje názory na budoucí pravidla odrazující promotéry agresivních schémat daňového plánování

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem získat zpětnou vazbu na cestě vpřed k činnosti EU v oblasti poradců a zprostředkovatelů, kteří usnadňují daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Nedávná odhalení ukázala, jak někteří zprostředkovatelé, jako jsou daňoví poradci, pomáhali svým klientům přesunout zisky off-shore k vyhnutí se dani. Zatímco některé složité transakce a zakládání off-shore společností mohou být zcela ospravedlnitelné, jiné činnosti mohou být méně legitimní a v některých případech nezákonné.

Jak je uvedeno v nedávném sdělení o dalších opatřeních ke zvýšení transparentnosti a boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daním, Komise chce více světla na činnost daňových poradců a také uvažovat o tom, jak vytvořit účinný odstrašující prostředek pro promotéry, ty, kdož umožní agresivní schémata daňového plánování a jejich uživatele.

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unii, řekl:

„Komplexní finanční plány a neprůhledné firemní struktury nevznikly náhodou: někteří zprostředkovatelé je vyvinuli do umělecké formy. Tito odborníci nabízejí svým klientům možnost agresivně využívat mezer nebo přesunout své zisky, aby se podstatně snížil daňový základ. Veřejná konzultace dnes zahájená nám pomůže přijít na způsoby, jak by zabránit jejich zprostředkovatelům navrhování těchto programů a daly našim členským státům větší přehled a informace, které umožňují je zastavit.“

Zejména má Komise zájem o názory na to, jak by mohla být povinně zavedena zveřejňovaná shromažďovací schémata daňových poradců. Taková pravidla by nutila zprostředkovateli poskytnout včasné poskytování informací o programech, které by mohly být považovány za agresivní nebo urážlivé plánování pro daňové účely a budou odrážet cíle nezávazných pokynů OECD (BEPS Akční 12) pro odhalení agresivních strategií daňového plánování. Veřejná konzultace pomůže rozhodnout, zda je vhodné zavést závazná pravidla na úrovni EU, a pokud ano, jaká by měly být nejvhodnější právní nástrojem. Veřejná konzultace potrvá do 16. února.

Souvislosti

Mnoho společností a jednotlivců spoléhá na zprostředkovatele návrhu finančních struktur, které jim pomohou vyhnout se placení jejich spravedlivého podílu na dani. Zprostředkovateli mohou být poradci, právníci, finanční a investiční poradci, účetní, finanční instituce, pojišťovací zprostředkovatelé, a agenti pro zakládání společností („Poskytovatelé Trust and Company Servis“). Schémata formulovaná těmito zprostředkovateli mohou často vést ke ztrátě daňových příjmů pro státní pokladnu.

Evropský parlament vyzval k přísnějším opatřením proti těm zprostředkovatelů, kteří pomáhají při agresivním režimu daňové plánování. Rada rovněž vyzvala Komisi, aby „zvážila legislativní iniciativy, týkající se pravidel povinného zveřejňování inspirované akce 12 projektu OECD BEPS s cílem zavést účinnější odrazování zprostředkovatelů, kteří pomáhají při daňových únicích nebo režimům vyhýbání se daním“.

Tyto konzultace budou shromažďovat názory na to, zda existuje potřeba činnosti na úrovni EU zaměřené na zavádění účinnějších odstrašujících opatření, při nichž se daňoví poradci účastní operace, které usnadňují daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem, a jak by měly být tyto předpisy navrženy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno