Zdroj: Archiv

[quote]Podle prvního odhadu Eurostat sezónně upravený běžný účet platební bilance EU28 vykázal přebytek v červnu 2016 ve výši 13,1 miliard €, ve srovnání s přebytky 12,4 miliard € v květnu 2016 a 9,9 mld. € v červnu 2015.[/quote]

V červnu 2016 ve srovnání s květnem 2016 na základě sezonně upravených údajů přebytek účtu služby vzrostl (+ 12,7 miliard € ve srovnání s + € 12.1), zatímco deficit účtu prvotních důchodů (- 3,4 miliard € ve srovnání s – 4,4 mld. € a účet druhotných důchodů (6,8 mld. €) poklesl. Přebytek na účtu zboží klesl (+ € 10,4 mld. ve srovnání s 11,5 mld. + €).

12měsíční kumulovaný běžný účet za období končící v červnu 2016 zaznamenal přebytek ve výši 147,7 miliard € v porovnání s 139,0 miliard € za 12 měsíců do června 2015.

Přebytek obchodu se zbožím se pro toto období zvýšil (+ 132,8 mld. Kč ve srovnání s + 72,5 mld. €). Přebytek účtu služeb klesl (+ € 140,4 mld. ve srovnání s + 148,3 mld €), zatímco deficit na účtu prvotních důchodů vzrostl (- 45,1 mld. € ve srovnání s – 9,0 miliard €) a na účtu druhotných důchodů (- 80,3 miliard € ve srovnání s – 72,7 miliard €).

Výstřižek

Výstřižek2

Metody a definice

Běžný účet zahrnuje všechny transakce mezi rezidentskými a nerezidentskými subjekty, a odkazuje na mezinárodní obchod se zbožím a službami, stejně jako primární a sekundární příjmy.

V souladu se schváleným rozdělením odpovědnosti má Evropská centrální banka (ECB) na starosti sestavování a šíření měsíční a čtvrtletní platební bilance a čtvrtletní statistiky investiční pozice pro eurozónu, zatímco Evropská komise (Eurostat) se zaměřuje na měsíční, čtvrtletní a roční souhrnné ukazatele EU.

Agregáty pro eurozónu a EU jsou sestavovány důsledně na základě transakcí členských států s rezidenty zemí mimo eurozónu a Evropskou unii.

Výstřižek3

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno