Evropský Parlament schválil novelu směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Packaging and Packaging Waste Directive, PPWD), která je zaměřena na redukci klasických „igelitek“, tj. plastových odnosných tašek. Nový předpis zavazuje členské státy přijmout taková opatření, která zajistí redukci používání „lehkých“ plastových odnosných tašek na jedno použití.

Do čtyř let redukce o 50 procent

Členské státy musí zajistit snížení používání „lehkých“ plastových odnosných tašek do konce roku 2019 o 50 % a do konce roku 2025 dokonce o 80 %.

European Bioplastics vítá restrikce Bruselu

Evropská asociace výrobců bioplastových produktů European Bioplastics vítá toto rozhodnutí Bruselu a slibuje si rozvoj užívání „bioigelitek“ splňujících požadavky harmonizované technické normy ČSN EN 13432 Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu.

Sazenička

„Sazenička“ (seedling) označuje biodegradovatelný obal

Očekává se také zavedení nového označování, zatím se pro biodegradovatelné plasty používá značka „sazenička“, kterou mohou udělovat zkušebny DIN CERTCO (Německo) a Vinçotte(Belgie).