[quote]Je střední délka života v mém regionu vyšší než v ostatních regionech v EU? Je můj region bohatší než ostatní? Má méně dopravních nehod? Má mnoho domácností s širokopásmovým připojením k internetu?[/quote]

Odpovědi na tyto otázky a mnohé další se nacházejí v edici výroční regionální ročenky 2016 Eurostatu (Regional yearbook 2016: my region in figures).

Regionální ročenka poskytuje přehled o širokém spektru regionálních statistik pro 276 regionů NUTS úrovně 2 a v případě některých indikátorů 1 342 regionů úrovně NUTS 3 28 členských států EU, jakož i, pokud jsou data k dispozici, regiony ESVO a kandidátských zemí.

Regionální ročenka Eurostat 2016 obsahuje kapitoly o regionálních politikách a strategiích.

Evropa 2020: obyvatelstvo, zdraví, vzdělávání, trh práce, hrubý domácí produkt, strukturální statistika podnikání, výzkum a inovace, informační společnosti, cestovní ruch, doprava a zemědělství. Obsahuje také dvě zvlášť zaměřené kapitoly: dojíždění mezi regiony a projekce obyvatel kraje.

Kromě regionální ročenky nabízí Eurostat aplikace pro vizualizaci a analýzu sub-národních údajů: dvě interaktivní webové stránky Regionální statistiky Ilustrované a statistický Atlas, a “uplatnění mobilních zařízení v mém regionu”.

Tato tisková zpráva uvádí údaje o regionální hustotě obyvatelstva, jakož i údaje z kapitoly regionální populační projekce regionální ročenky Eurostatu 2016.

vystrizek1

Hustota zalidnění nejvyšší ve Vnitřním Londýně

V roce 2014 nejhustší obydlené NUTS 2 byly v EU 2 regiony: Inner London – východ (10 780 obyvatel na km2) a Inner London – West (10 283) Následoval Brusel (7 393), španělská Melilla (6 479) a Vídeň (4 507).

vystrizek2

vystrizek4

Populace pěti regionů EU se podle projekce zdvojnásobí nebo téměř zdvojnásobí…

V malé většině regionů NUTS 2, za které jsou data k dispozici, se očekává zvýšení populace mezi roky 2015 a 2050 na dvojnásobek. Na více než dvojnásobek se odhaduje ve španělském regionu Melilla (+ 127 %), a téměř dvojnásobné má být ve čtyřech regionech: francouzském zámořském departementu Guyana (+ 95 %), v Lucembursku (+ 87 %), Bruselu (+ 83 %) a Ceutě ve Španělsku (+ 82 %). Zvýšení o více než 60 % se předpokládá i v Inner London – East ve Spojeném království (+ 62 %) a ve Stockholmu ve Švédsku (+ 61 %).

 

vystrizek5
… zatímco počet obyvatel tří dalších regionů v EU podle projekcí poklesne do roku 2050 na téměř polovinu.

V ostatních regionech NUTS 2 se předpokládá mezi roky 2015 a 2050 snížení populace: v Severozapaden v Bulharsku (-49 %), německých regionech Saska-Anhaltska a Chemnitz (po -44 %). Pokles o více než třetinu se předpokládá i pro Severena tsentralen v Bulharsku (-37 %), Durynsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku v Německu (po -36 %) a Észak-Magyarország v Maďarsku a Litvě (po-35 %).

vystrizek6

vystrizek7

vystrizek8

Čtyři německé regiony projektují mít více lidí ve věku 65 a více let, než v produktivním věku v roce 2050 …

Ve čtyřech regionech NUTS 2 ve východním Německu poměr závislosti ve stáří má podle projektu do roku 2050 překročit 100 %, což znamená, že tam bude stejně nebo více lidí ve věku 65 a více let než ve věku 15 -64: Chemnitz, Sasko-Anhaltsko, Mecklenburg-Vorpommern a Brandenburg. Poměry závislosti ve stáří 80 % a více se předpokládají i pro Durynsko v Německu (91 %), ale i Kastilii a León (82 %) a Asturii (80 %) ve Španělsku.

Regiony NUTS 2 s nejvyšší projekcí poměru starobní závislosti, 2050 (%)

vystrizek9

… zatímco budou nejméně čtyři osoby v produktivním věku na každou osobu ve věku 65+ v dalších čtyřech regionech EU.

Kolem pěti osob v produktivním věku na každou osobu ve věku 65 let v roce 2050 se předpokládá ve francouzském zámořském departementu Guayana (předpokládané poměr závislosti stáří 21 %), asi čtyři v Melille ve Španělsku (24 %), Inner London – East (25 %) a v Bruselu (26 %). Odhadovaná míra závislosti ve stáří je 30 % nebo nižší ve Vnitřním Londýně – Západ a Ceutě ve Španělsku (po 29 %), Outer London – East North East (30 %).

vystrizek10

vystrizek11

vystrizek12

 

Geografické informace

Tato regionální ročenka používá verzi NUTS 2013. V klasifikaci NUTS 2013 má EU 276 regionů na úrovni NUTS 2: Belgie – BE (11), Bulharsko – BG (6), přičemž Česká republika – CZ (8), Dánsko – DK (5), Německo – DE ( 38), Irsko – IE (2), Řecko – EL (13), Španělsko – ES (19), Francie – FR (27), Chorvatsko – HR (2), Itálie – IT (21), Maďarsko – HU (7), Nizozemsko – NL (12), Rakousko – AT (9), Polsko – PL (16), Portugalsko – PT (7), Rumunsko – RO (8), Slovinsko – SI (2), Slovensko – SK (4), Finsko – FI (5), Švédsko – SE (8) a Spojené království (40), Estonsko (EE), na Kypru (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT); Lucembursko (LU) a Malta (MT) jsou považovány za jediné regiony NUTS 2.

EFTA: Norsko – NO (7) a Švýcarsko – CH (7). Island (IS) a Lichtenštejnsko (LI) se považují za úroveň 2 regionů.

Kandidátské země: Albánie – AL (3) a Turecko – TR (26), Černá hora (ME) a Bývalá jugoslávská republika Makedonie (MK) jsou považovány za jedny regiony úrovně 2 regionů. Pro Srbsko (RS), jsou v současné době k dispozici pouze data na národní úrovni.

V klasifikaci NUTS 2013 má EU 1 342 regionů na úrovni NUTS 3: Belgie (44), v Bulharsku (28), Česká republika (14), Dánsko (11), Německo (402), v Estonsku (5), v Irsku (8), Řecko (52), Španělsko (59), Francie (101), Chorvatsko (21), Itálie (110), Lotyšsko (6), Litva (10), Maďarsko (20), Malta (2), Nizozemsko (40), Rakousko (35), Polsko (72), Portugalsko (25), Rumunsko (42), ve Slovinsku (12) , Slovensko (8), ve Finsku (19), ve Švédsku (21) a ve Spojeném království (173). Kypr a Lucembursko jsou považovány za jednotlivé regiony NUTS 3; země EFTA: Island (2), Norsko (19) a ve Švýcarsku (26). Lichtenštejnsko je považováno za jediný stupeň 3 regionu; kandidátské země: Albánie (12), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (8) a Turecko (81).

Černá Hora je považována za jediný region úrovně 3. Za Srbsko jsou v současné době k dispozici pouze data na národní úrovni.

Metody a definice

Hustota obyvatel je poměr mezi ročním průměrným počtem obyvatel a rozlohou kraje. Je vyjádřena v počtem usídlených obyvatel na kilometr čtvereční (km2).

Eurostat Europop 2013 Odhady počtu obyvatel vyplývají z použití sady předpokladů o budoucím vývoji plodnosti, úmrtnosti a čisté migrace. Projekce by neměly být považovány za předběžné odhady, protože ukazují, co by se stalo ve výsledné struktuře obyvatelstva, pokud se tyto předpoklady, spln. Jinými slovy, projekce jsou scénáře „co- když“.

Projekce obyvatel regionů byly zpracovány pomocí verze NUTS 2010. Všechny údaje z projekcí regionálních obyvatel používané v regionální ročence byly převedeny na NUTS 2013. Konverze dat má následující důsledky na úrovni NUTS 2: Údaje za francouzské oblasti Guadeloupe nejsou k dispozici, pouze národní údaje k dispozici za Slovinsko a v některých případech jsou data Londýna znázorněny na úrovni NUTS 1. konverze dat má následující důsledky na úrovni NUTS 3: údaje o počtu regionů nejsou k dispozici, zatímco údaje pro Atény (Řecko), Opolskie (Polsko), Londýn a Greater Manchester jsou zobrazeny na úrovni NUTS 2.

Projektovaná míra závislosti ve stáří je poměr mezi předpokládaným počtem osob ve věku 65 let a více a předpokládaným počtem osob ve věku mezi 15 a 64. Tato hodnota se vyjádří na 100 osob v produktivním věku (15-64).

Mimořádně důležité jsou údaje za Německo. Naznačují smysl výzev kancléřky Merklové, že jsou v Německu vítáni. Jakmile skončí tsunami nežádoucích ekonomických imigrantů a ti se budou vracet do bezpečných zemí Asie a Afriky, volební výsledky vládních stran se zvýší.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno