[quote]Evropská investiční banka půjčila 200 mil. eur ukrajinskému ministerstvu dopravy na podporu udržitelné městské dopravy prostřednictvím převodu dopravy ze silnice na elektrickou dopravu a efektivnějšího provozu stávajících systémů veřejné dopravy v obcích po celé Ukrajině.[/quote]

Místopředseda EIB Vazil Hudák poznamenal:

„Vyšší úroveň zákaznických služeb a udržitelnosti veřejné dopravy ve středních až velkých městech Ukrajiny zvýší kvalitu života občanů, zlepší životní prostředí a zvýší energetické úspory, což vede k vyšší ekonomické výkonnosti. Jsem rád, že EIB může přispět prostřednictvím strategických úvěrů, jako je tento.“

Projekt přispěje k realizaci programu národní městské hromadné dopravy podporovaného vládou Ukrajiny. Týká se to obecních programů zahrnující nákup nových nebo modernizaci stávajících kolejových vozidel, jako například trolejbusů, tramvají a autobusů.

Program také zahrnuje obnovu a výstavbu infrastruktury veřejné dopravy – tramvajových a autobusových linek, stanic a dep. Zaměří se na 20 obcí a součástí bude několik investičních programů dosahující částky od 1 – 50 mil. eur. Konečnými příjemci budou komunálně vlastněné přepravní pomůcky nebo obce samotné.

Očekává se, že investiční náklady programů, které mají být podporovány v rámci tohoto úvěru, dosáhnou částky celkem 400 mil. eur, z nichž EIB bude spolufinancovat 50 %. V rámci projektu bude rovněž spolufinancován partnerskou finanční institucí – Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Zdroj: eurologport