Zdroj: pixabay.com

[quote]O půlnoci 31. července 2017, skončila lhůta pro podávání návrhů na přemístění dvou agentur EU, které v současnosti sídlí ve Spojeném království – Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).[/quote]

Evropská komise nyní všechny nabídky objektivně posoudí na základě kritérií, která stanovili předseda Komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk a potvrdily je hlavy států nebo předsedové vlád EU-27 na zasedání Evropské rady (článek 50) dne 22. června 2017.

Výsledky posouzení budou 30. září 2017 zveřejněny na internetu. Na základě tohoto posouzení pak Rada povede politickou rozpravu na zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek 50) v říjnu 2017. Konečné rozhodnutí bude přijato na zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek 50) v listopadu 2017 tak, aby bylo možné obě agentury přesunout bez problémů a včas. Členské státy, které mají o umístění agentur zájem, musely své nabídky předložit Evropské komisi a Radě do půlnoci 31. července. Všechny nabídky budou dostupné na internetových stránkách Rady.

Souvislosti

Rozhodnutí přesunout agentury EMA a EBA, které mají v současnosti sídlo v Londýně, přijmou vlády 27 členských států. Přemístění agentur je přímým důsledkem rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie, jež bylo oznámeno Evropské radě dne 29. března 2017. Jelikož není součástí jednání o brexitu, bude jej řešit pouze 27 zbývajících členských států EU. Komise opakovaně vyzývala k rychlému rozhodnutí o přesunu, protože EMA a EBA představují dva klíčové regulační subjekty EU, které musí i po březnu 2019 nadále bez problémů a bez přerušení fungovat.

Podmínky pro předložení nabídky členských států pro obě instituce zveřejnila eLogistikla.info dne 27.6., protože Česká republika projevila zájem o EBA.