Zdroj: Archiv

[quote]Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly a Rada 22.6. schválila návrh Komise o evropské pohraniční a pobřežní stráži. Cesta k tomu, aby byla posílená agentura v provozu od letošního léta, se prosadila. Evropská pohraniční a pobřežní stráž staví na základech položených Frontex, s možností čerpat rezervované sdílení lidí a zařízení.[/quote]

Členské státy si i nadále ponechávají svou pravomoc a svrchovanost nad svými hranicemi. Budou i nadále řídit dennodenně  vnější hranice. Ale zásadní prvek – evropské jednotky pohraniční a pobřežní stráže – bude poskytovat podporu všem členským státům a musí být schopen identifikovat a zasáhnout při řešení nedostatků v předstihu, a ne, když už je pozdě.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl: “Dohoda o vytvoření evropské pohraniční a pobřežní stráže ukazuje, že je Evropa schopna jednat rychle a rozhodně řešit společné výzvy. To je myšlenka, pro níž přišel čas k uplatnění. Komise řekla již v květnu 2014, a já řekl během své volební kampaně – že musíme výrazně posílit Frontex a rozvinout jej do plně funkčního systému ochrany evropského hranic a pobřežní stráže Komise konstruktivně spolupracovala s našimi partnery v Evropském parlamentu. a Radě, když jsme předložili návrh loni v prosinci a já bych rád poděkoval zejména nizozemskému předsednictví, mému prvnímu místopředsedovi Fransi Timmermansovi a komisaři pro migrace Dimitrisi Avramopoulosovi za jejich neúnavnou práci na tomto důležitém projektu, který bude ukázovat svtětu, že nyní Evropa považuje ochranu svých hranic za společnou misi solidarity.“

Evropská pohraniční a pobřežní stráž bude poskytne chybějící článek k posílení evropské vnější hranice, aby lidé mohli nadále žít a volně se pohybovat v rámci Evropské unie – pomáhá dostát evropskému závazku vrátit se k normálnímu fungování schengenského prostoru a zrušení dočasných kontrol na vnitřních hranicích do konce roku, jak je uvedeno Komisí v harmonogramu k schengenskému plánu ze dne 4. března.

Souvislosti
Zřízení evropské pohraniční a pobřežní stráže, jak bylo oznámeno předsedou Junckerem v jeho projevu o stavu Unie dne 9. září 2015, je součástí opatření v rámci evropského programu pro migraci s cílem posílit správu a zabezpečení vnějších hranic EU.

Dne 15. prosince 2015 Evropská komise předložila legislativní návrh na vytvoření evropské hranice a pobřežní stráže, v návaznosti na Frontex.

Návrh, opírající se nyní o Evropský parlament a Rada, pomůže efektivněji řídit migraci, zlepšit vnitřní bezpečnost Evropské unie, a zaručit dodržování zásady volného pohybu osob. Zřízení evropské pohraniční a pobřežní stráže zajistí silnou a společnou správu vnějších hranic.