Zdroj: Archiv

[quote]Ve středu se 27 hlav států a vlád setkalo neformálně diskutovat o politických a praktických důsledcích „Brexitu“.[/quote]

Předseda Tusk na tiskové konferenci po jednání řekl: „Jeden problém je z naší diskuse jasný. Lídři jsou naprosto odhodláni zůstat jednotní a úzce spolupracovat jako 27.“

Vedoucí představitelé rovněž zahájili diskusi o budoucnosti Evropské unie. 27 hlav států a vlád se opět sejdou 16. září 2016 v Bratislavě pokračovat v rozhovorech.

Vedoucí představitelé znovu potvrdili, že britské vystoupení z Evropské unie musí být spořádané. „Nebude k tomu žádné jednání jakéhokoli druhu, dokud Spojené království oficiálně neoznámí svůj úmysl odstoupit,“ ujistil předseda Unie Tusk. Vyjádřil také naději, že Velká Británii zůstane blízkým partnerem v budoucnosti.

Ve svém společném prohlášení po schůzce 27 představitelů oznámilo: „My, hlavy států nebo vlád 27 členských států, jakož i předseda Evropské rady a Evropské komise, hluboce litujeme výsledku referenda v UK, ale respektujeme vůli vyjádřenou většinou Britů. Až do opuštění Velké Británie budou právní předpisy EU i nadále ve Spojeném království platit, a to pokud jde o práva a povinnosti. „

Hlavní výsledky Evropské rady 28. června 2016

Zasedání Evropské rady se zaměřilo na politické důsledky referenda ve Spojeném království. Vedoucí představitelé rovněž řešili další naléhavé otázky: odstraňování migrační krize, prohloubení jednotného trhu na podporu růstu a pracovních míst a zvyšování bezpečnosti EU v užší spolupráci s NATO.

Výsledek referenda ve Spojeném království

Zasedání Evropské rady se zaměřilo na politické důsledky referenda ve Spojeném království. Premiér David Cameron představil situaci v zemi po hlasování a zavázal se, že rozhodnutí o uplatnění článku 50 Smlouvy o Evropské unii přijme nové vedení v Británii.

„Lídři pochopili, že je nyní zapotřebí určitý čas k tomu, aby se zvířený prach ve Spojeném království usadil. Také ale také očekávají, že záměry vlády Spojeného království budou upřesněny co nejdříve,“ řekl prezident Tusk na tiskové konferenci po jednání.

  • Časová osa – řešení problémů z Brexit

Migrace

Vedoucí představitelé EU se zaměřili na trasu centrálním Středozemním mořem, kde toky převážně ekonomických migrantů zůstaly na stejné úrovni jako loni. Zdůraznili potřebu rámce partnerské spolupráce s jednotlivými zeměmi původu imigrace nebo tranzitu, se zaměřením na:

  • výsledky, sledující rychlé a operativní návraty nelegálních migrantů,
  • uplatnění potřebného pákového účinku pomocí všech příslušných politik EU,
  • k tomu rovněž mobilizaci prvků, spadajících do pravomoci členských států, se snahou o součinnost s členskými státy ve vztazích s konkrétními zeměmi.

Vedoucí představitelé EU rovněž připomenuli, že přechody z Turecka na řecké ostrovy se nyní téměř zastavily. Nicméně je důležité pokračovat v práci na další stabilizaci situace a zajistit udržitelné řešení.

  • Časová osa – nalezení řešení migračních tlaků

Pracovní místa, růst a investice

Jednotný trh

Vedoucí představitelé EU uvedli, že všechny akce a strategie týkající se jednotného trhu, které Komise nedávno zveřejnila, by měly být zavedeny do roku 2018. Přesněji řečeno, volali po „rychlém a stanoveném pokroku:

  • v iniciativách, které mají za cíl vytvořit volný a bezpečný jednotný digitální trh,
  • zavedení pasportu služeb, které by byly jednodušší pro podniky v klíčových oblastech pro nabízení svých služeb v jiné zemi EU,
  • v opatřeních k Unii kapitálových trhů,
  • úsilí o lepší regulaci.

Každý rok v červnu Rada předloží vedoucím představitelům EU zprávu o pokroku, dosaženém v prohlubování jednotného trhu.

Evropský semestr

Evropská rada potvrdila doporučení pro jednotlivé země, které následuje po jejich analýze a schválení ze strany různých složení Rady. Tato doporučení budou formálně přijata Radou dne 12. července 2016, který vyznačuje konec cyklu evropského semestru 2016. Očekává se, že členské státy zapracují tato doporučení do e svých vnitrostátních politik v roce 2016.

Vnější vztahy

Evropská rada zopakovala svou připravenost podpořit vládu národní dohody v Libyi. Rovněž přivítala prezentaci globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiky EU a vyzvala příslušné orgány, aby v práci pokračovali.

Představitelé diskutovali o spolupráci mezi EU a NATO v přítomnosti generálního tajemníka NATO.

Nizozemský premiér představil výsledek referenda k dohodě o přidružení s Ukrajinou a Evropská rada vyzvala Radu, aby hledala řešení k rozptýlení vyjádřených obav.

  • summit NATO bude ve Varšavě 8.- 9. července 2016.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno