[quote]Z projevu Dimitrise AVRAMOPOULOSE, komisaře pro migraci a věci vnitra: „Evropská reakce k migraci: projevit solidaritu a sdílet odpovědnost“ v pátek 14.8. v Bruselu[/quote]

Sešli jsme se dnes na žádost předsedy Junckera, s nímž jsem mluvil znovu dnes ráno, a který je, stejně jako já, nadále vážně znepokojen situací v našich členských státech.

Svět čelí nejhorší uprchlické krizi od druhé světové války. A Evropa se snaží vypořádat s vysokým přílivem lidí, kteří hledají útočiště v rámci našich hranic.

Řecko

Především se stala situace v zemi, jak vím nejlépe, zvlášť naléhavá. V červenci přijelo téměř 50 000 migrantů, jen o 6000 méně než ve stejném měsíci před rokem.

Zvládání situace je samozřejmě v první řadě ve výhradní odpovědnosti členských států.

Nabízíme ale v co největší možné míře pomoc, kde můžeme, aniž by samozřejmě nahradila vnitrostátní odpovědnost.

A oceňuji řecké orgány za jejich úsilí o řešení situace, pro níž by slovo “náročná” bylo slabé.

Včera jsem byl v Aténách na setkání se s ministrem vnitra a ministry odpovědnými za migraci, koordinaci vládní práce, veřejného pořádku a ochrany občanů, pro námořní záležitosti a zdraví a sociální věci.

Společně jsme přišli s plánem spolupráce na řešení problému, který není řecký, ale  evropský.

Bezprostřední praktické závěry našeho setkání jsou:

Financování: začátkem tohoto týdne, Evropská komise schválila národní programy pro Řecko, s částkou financování až 474 milionů €. Jak předseda vlády Tsipras potvrdil již minulý týden, Řecko zřizuje řídící orgán pro tyto fondy. Jakmile bude ustaven, první část ve výši 30 milionů € bude uvolněna a poteče během 4-5dnů.

Nouzové financování: Komise nadto rychle posuzuje řeckou žádost o 2,74 milionů € mimořádných financování vnitřní bezpečnosti na podporu první reakce fondu OSN pro nově příchozí migranty na ostrovy v Egejském moři. V květnu byla tato částka pro frontové země jako Řecko zdvojnásobena z 25 milionů na 50 milionů € pro rok 2015. Proto jsem požádal Řecko o podání další žádosti pro nouzové financování v rámci azylového fondu.

Mechanismus civilní ochrany: Chápu, že Řecko nyní také spustí mechanismus civilní ochrany k poskytnutí okamžité humanitární pomoci pro východní ostrovy v Egejském moři. Jedná se o stejný mechanismus, používaný k odesílání stanů do Maďarska – jádrem je solidarita EU. Může zahrnovat materiální pomoc, odborné znalosti, zásahové týmy a moduly, a specifické vybavení. Vyzývám všechny členské státy EU, aby rychle reagovaly na tuto výzvu a prokázaly solidaritu s Řeckem. Počítám s podporou mého kolegy, komisaře Stylianidese, při koordinaci

Během několika příštích dnů:

  • Bude vytvořeno v Pireu tak jako již v Itálii centrum pomoci, aby mohlo řídit poskytování pomoci přímo na místě. Komise svolává setkání všech agentur EU v Řecku 25. a 26. srpna.[gap height=“10″]
  • Řecké orgány se zavázaly dosáhnout pokroku v řeckém azylovém plánu. Vítám závazek zpracovat urychleně harmonogram ke zvládnutí přemístění 16.000 lidí, kteří jasně potřebují mezinárodní ochranu, do jiných členských států EU.  Komise se rovněž zavazuje zdvojnásobit úsilí na spolupráci s Tureckem k řešení krize. Velmi brzy navštívím Turecko a jsem rád, že mohu spolehnout na podporu mých kolegů, vysoké představitelky Mogherini a komisaře Hahna.[gap height=“10″]
  • Rád bych zopakoval svou výzvu členským státům, aby se bez prodlení zavázaly poskytnout prostředky potřebné pro společné operace Frontex Poseidon, působící v Egejském moři. Hlavy států a vlád každého z 28 členských států EU se jednomyslně zavázaly posílit prostředky.

Poslední poznámka k Řecku: víme, že situace není snadná. Země je vystavena velkému tlaku a potížím, které z toho plynou. A nelze je oddělit od ekonomické situace. Chci vyjádřit jménem Komise a jejího předsedy plnou podporu řeckému lidu.

Chci vyjádřit mým jménem a jménem této instituce a jejího předsedy, plnou podporu Řecka a řeckého lidu. Budeme při řešení problémů, které leží před námi, prokázat solidaritu a sdílení odpovědnosti.

Cesta vpřed

Věc, kterou nemůže nikdo popřít je, že otázkou migrace se musí zabývat jen Evropa jako celek.  Nikdo z nás není od tohoto břemene osvobozen. Dovolte mi stručně se dotknout některých z nejzávažnějších současných problémů.

Maďarsko

Pokud do Řecka přijelo jen v červenci 50 000 lidí – jen o něco méně než před rokem, pak ve stejném období přijelo do  Maďarska 35 000 lidí. Maďarsko spojuje Itálii a Řecko jako členské státy, které jsou nejvíce vystaveny v první linii.

Jel jsem do Budapešti dne 30. června a projednal záležitost s maďarskými orgány. A včera jsme obdrželi oficiální žádost o 8 milionů € mimořádné pomoci Maďarsku na rozšíření přijímací kapacity. Komise požadavek bezodkladně projedná. Na podnět Maďarska se bude konat v říjnu konference na vysoké úrovni, určená k rostoucí výzvě ze zvýšených migračních toků do Maďarska a střední Evropy přes západní Balkán.

Rakousko

Obdrželi jsme také  žádost o nouzové finanční prostředky na pomoc s rychlým rozšířením svých zařízení pro příjem z Rakouska. Nezávislý výbor, který posuzuje žádosti, se sejde koncem srpna.

Calais

Posléze situace v Calais je dalším jasným příkladem potřeby větší míry solidarity a odpovědnosti ve způsobu, jakým se vypořádat s migračními tlaky v Evropě. Mluvil jsem s ministry vnitra (Theresa May a Bernard Cazeneuve) minulý týden a nabídl naši podporu. Očekávám v nejbližší době druhou žádost o nouzové financování mimo 4 miliony €, poskytnuté Francii v únoru.

Europská agenda / Summit Valetta

Peníze samy o sobě nevyřeší problém. Výzva vyžaduje pohled ze všech stran. Komise stanovila evropskou reakci v podobě evropského programu pro migraci.

Jedním z klíčových prvků bude zefektivnění navracení a posílení naši spolupráce se zeměmi původu a tranzitu. K tomu Komise uspořádá v listopadu summit ve Valettě s hlavními africkými zeměmi a mezinárodními organizacemi; pojedu do Nigeru s francouzským ministrem vnitra Cazeneuve a dalšími k postupu zřízení prvního pilotního víceúčelového centra. Můžete se spolehnout, že Komise bude rychle pokračovat v prácí a předloží na konci roku další návrhy na mechanismus přemístění pro použití v budoucích krizových situacích, jak bylo slíbeno.

Závěr

Neexistuje žádná jednoduchá, ani jediná reakce na výzvy, které přináší migrace. A ani ji nemůže řešit účinně i každý členský stát sám. Je jasné, že potřebujeme nový, evropský přístup.

Potřebujeme kolektivní odvahu dotáhnout do konce své závazky – i když nejsou snadné; i když nejsou populární.

Doufám, že prokážeme potřebu reagovat na migraci společně: členské státy, instituce, agentury, mezinárodní organizace, třetí země.

Historie Evropy dokazuje, že jde o pružný kontinent, který je schopen sjednotit se a čelit všemu, co se snaží Evropu rozdělit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno