[quote]Na prvním Světovém humanitárním summitu 23. a 24. 5 v Istanbulu se Evropská unie zavázala k posílení prevence a připravenosti zlepšit mezinárodní reakce a pomoci najít řešení na podporu silnému pnutí humanitárního systému.[/quote]

Evropská unie se zavázala k významnému pokroku v každé z pěti hlavních oblastí odpovědnosti, pro něž byly klíčové závazky formulovány OSN. Zavázala se na Světovém summitu humanitární (WHS) týkající se politik, programů a fondů individuálními závazky. Mezi klíčové priority uplatněné EU na summitu patří: investice do odolnosti, účinné a efektivní financování, dodržování mezinárodního humanitárního práva, prevence a ukončení krize, a překlenutí propasti mezi humanitární a rozvojovou prácí.

Historicky první světový humanitární summit je příležitostí pro světové společenství k posílení a přetváření humanitární akce v nadcházejících létech. Evropská unie, zastoupená místopředsedkyní Evropské komise Kristalinou Georgievou, evropským komisařem EU pro humanitární pomoc a řešení krizí Christosem Stylianidesem a evropským komisařem pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevenem Mimicou oznámila na summit konlrétní akce.

EU vítá zahájení „Velké dohody“ na summitu a je připravena pomoci řešit nedostatek finančních prostředků na humanitární akce s náklady 15 miliard US $ na panelu na vysoké úrovni (HLP) generálního tajemníka Organizace spojených národů k humanitárnímu financování (HLP)  “Velká dohoda”. Přesměruje alespoň 1 miliardu US $ v průběhu příštích pěti let do prvních linií humanitární akce. Zahájení Velké dohody, efektivní pakt navržený HLP a vyjednávání s hlavními dárci a humanitárními organizacemi je příležitostí připojit se pro více dárců a realizátorů pomoci a schválit více než 50 závazků, včetně programování hotovosti, přímějšího poskytnutí finančních prostředky určených pro odpovědné národní a místní instituce, zlepšení společného nestranného hodnocení potřeb a snižování byrokracie prostřednictvím harmonizovaných požadavků na podávání zpráv.

Evropská unie je jedním z prvních investorů, kteří dosáhli v roce 2016 celosvětového cíle, jímž jsou čtyři procenta humanitárních finančních prostředků vyčleněných pro vzdělávání. S oznámením svého 5ti milionového programu € na podporu programu „Vzdělávání  nemůže počkat”  v platformě Fondu pro vzdělávání v mimořádných situacích přijala Evropská unie  další konkrétní opatření s cílem podpořit tuto prioritu na Světovém humanitárním summitu.Hostitelem platformy bude zpočátku UNICEF a je navržena tak, aby vytvářela větší sdílené politické, provozní a finanční závazky ke vzdělání pro děti a mladé lidi postižené krizí. Jejím cílem je navýšit 150 milionů US $ v prvním roce, s ambicí přivést financování 1.5 miliard $ a od pátého roku poskytovat vzdělání pro celkem 75 milionů dětí a mladýchi lidí, postižených krizí.

A konečně, EU znovu potvrdila na vrcholné schůzce, že je v procesu mobilizace grantového příspěvku ve výši více přes 500 milionů € na podporu zemí nejvíce zasažených současnou krizí potravinové bezpečnosti způsobené El Niño. Jedná se o společnou iniciativu rozvojových a humanitárních ředitelství Evropské unie. První tranše ve výši 125 milionů € na financování akcí pro mimořádné události byla schválena v prosinci 2015. Schvalovací řízení pro druhou tranši 414 milionů € podporující jak humanitární, tak rozvojovou pomoc vztahující se k El Nino je v plném proudu.

Souvislosti

Více než 50 světových vůdců a 5 000 humanitárních, vývojových a politických činitelů se shromáždilo na vůbec prvním světovém humanitárním summitu v Istanbulu 23-24 května s cílem hledat způsoby, jak zvrátit trend stále rostoucí humanitární potřeby a učinit mezinárodní systém pomoci účinnější a efektivnější.

Evropská unie se aktivně podílí na dvouletých přípravách summit. Více než 23 000 zúčastněných představitelů vlád, podnikání, humanitárních organizací, občanských společnosti, dotčených komunit a skupin mládeže bylo konzultováno v rámci příprav na summit, jak najít způsoby, jak se lépe vyrovnat s rostoucí humanitární potřebou.

Společné prohlášení o výsledcích Světového humanitárního summitu

U příležitosti Světového humanitárního summitu 23-24 května v Istanbulu, Kristalina Georgievová, místopředsedkyně Evropské komise, Neven Mimica, komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj a Christos Stylianides, komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí, vydali následující prohlášení:

Každý den jsou tisíce nevinných lidí oběťmi přírodních katastrof a konfliktů. Přes 130 milionů mužů, žen a dětí po celém světě jsou závislí na humanitární pomoci, a potřeby neustále rostou.V této kritické situaci vůbec první Světový humanitární summit sloučil  dohromady mezinárodní společenství, aby hledalo způsoby jak k prevenci a ukončení krize, tak na posílení a přetváření způsobu poskytování  pomoci.

Vítáme politické komuniké potvrzené při této příležitosti. Evropská unie se zavázala individuálními závazky na vrcholné schůzce týkající se politik, programů a fondů k odpovědnosti za ně a zavazuje se k velkému pokroku v každé z pěti hlavních oblastí odpovědnosti, pro něž byly klíčové závazky formulovány OSN.

Světový humanitární summit má skončit dnes, ale naše práce na novém globálním partnerství spojující politická opatření k předcházení krizím, rozvojové pomoci a účinnější a zásadní humanitární pomoci teprve začala. Výzvy, jimž čelíme, jsou komplexní, a neexistuje jednoduché řešení.

 To je okamžik vyhrnout si rukávy a přeměnit závazky summitu v konkrétní činy. Evropská unie jako největší světový dárce humanitární pomoci bude hrát svou plnou roli v přetváření pomoci, aby lépe   sloužila lidem v nouzi, a vyzývá všechny světové lídry, aby učinili totéž.

Společné prohlášení komisaře AVRAMOPOULOSe a kanadského ministra pro imigraci, uprchlíky a občanství Johna McCalluma po jejich setkání v Torontu dne 23. května

U příležitosti projednávání jiných otázek, zejména k zavedení víz pro některé členské státy EU, došlo take k jednání o imigrační krizi s Kanadou.

Evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris AVRAMOPOULOS a kanadský ministr pro přistěhovalectví, uprchlíky a občanství John McCallum se setkali 23.5 v kanadském Torontu a diskutovali záležitosti společného zájmu. Vydali následující prohlášení:

Naše setkání bylo konstruktivní a produktivní a potvrdilo silná pouta přátelství mezi Evropskou unií a Kanadou. Diskutovali jsme širokou škálu otázek zásadního význam pro Evropskou unií a Kanadou, včetně výzev současné migrační krize a vízové ​​problematiky.

Vyměnili jsme si názory na bezprecedentní celosvětové migrační krize a společné úsilí vyžadované od mezinárodního společenství čelit úkolu vyrovnat se s nimi. Diskutovali jsme příkladné úsilí vynaložené Kanadou přesídlit Syřany, kteří potřebují mezinárodní ochranu, a potřebu dalších zemích ukázat rovné vedoucí postavení v této oblasti. Solidarita a odpovědnost by měly být v tomto ohledu naše vůdčí morální, právní a politická zásada.

Vyměnili jsme si názory na to, jak zajistit lepší právní kanály nejen pro ty, kteří potřebují ochranu, ale také pro ty, kteří mohou ekonomicky a finančně přispívat. Naše ekonomiky potřebují talenty ze zahraničí a můžeme se učit jeden od druhého.

Během našeho setkání jsme také zabývali otázkou vzájemnosti v oblasti víz mezi Evropskou unií a Kanadou. Zavázali jsme se i nadále společně pracovat na vyřešení zbývajících problémů v této oblasti a znovu jsme potvrdili svůj závazek učinit konkrétní kroky na obou stranách s cílem zlepšit současný stav.

Kanada a EU jsou historicky klíčovými partnery, a to nejen v oblasti migrace a mobility, a jsou odhodlány pokračovat v tomto strategickém přátelství a vztahy v budoucnu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno