[quote]Švédská společnost BILLERUDKORSNÄS vyvinula nový obalový materiál na bázi papíru, zušlechtěnou lepenku FibreForm. Materiál na první pohled připomínající hladkou lepenku má nejen zlepšené bariérové vlastnosti a je současně vhodná pro přímý styk s potravinami, ale od běžné hladké lepenky se liší zejména tím, že se dá ve zvýšené míře tvarovat a to i technologií vakuového tvarování, dosud vyhrazené plastům. Další uplatňovanou technologickou operací je svařování a tak z tohoto materiálu lze vyrábět poměrně širokou paletu obalů: podložky, tácky, vaničky, blistry, tvarovky, dózy, lahvičky i tuhé tuby.[/quote]

FachPack 2015

Na veletrhu FachPack 2015 byla představena nová technologie výroby obalů na bázi papíru, papíru povrchově zušlechtěném plastem. Plášť svařený na trnu, následně svařené podobně jako při výrobě nápojových kartonů (“tetrapak“). Další kroky jsou již jiné, tlakovým vzduchem se plášť vytvaruje ve formě, což mu dodá velmi zajímavé vzhledové modifikace.

Speciality obalového designu

Obalový design patří mezi disciplíny kloubící protichůdné požadavky. Na jednu stranu nabízí tvůrčí rozmach na stranu druhou, vyžaduje znalost balicích technologií a obalových materiálů. Nové možnost výroby obalových prostředků i zušlechťovací postupy povrchových úprav otevírají další možnosti tvůrčí realizace nových nápadů a koncepcí. Na semináři Speciality obalového designu představí Hein van den Reek, BillerudKorsnäs detailně vlastnosti, možnosti a potenciál zušlechtěného papírového obalového materiálu FibreForm jak v powerpointové prezentaci, tak i řadou vzorků.

Designéři, grafici vítáni

Stalo se již tradicí, že zejména grafikům a designérům pracujícím na volné noze nebo malým grafickým studiím je nabídnuta bezplatná účast na semináři. Je to celkem pragmatický přístup založený na vzájemném prospěchu ze zlepšené komunikace mezi tvůrčími pracovníky a průmyslem.

Zdroj: Syba – Vlado Volek