[quote]Pro splnění nejnovějších předpisů EU se firma EPC Group, specialista v oboru trhavin určených pro civilní sektor, rozhodla nasadit řešení od společnosti Zetes, které zajišťuje globální dohledatelnost každé vyrobené jednotky v dodavatelském řetězci. Toto řešení harmonizuje logistické procesy v různých evropských závodech a garantuje plnou dohledatelnost každé vyrobené jednotky pro všechny produkty s minimálním dopadem na produktivitu.[/quote]

Plnění předpisů o dohledatelnosti

Aby splnila nové předpisy EU týkající se dohledatelnosti trhavin, rozhodla se firma EPC Group, jeden z největších evropských specialistů na výrobu, uskladnění a distribuci těchto látek, společně s firmou FAQ Logistique Conseil obrátit se na společnost Zetes. Firma EPC byla pod silným časovým tlakem, protože musela zavést plnou dohledatelnost v celé své soustavě výrobních a distribučních závodů.

Dohledatelnost 60 milionů logistických událostí za rok

Dohledatelnost těchto operací představuje přibližně 60 milionů logistických událostí za rok. Tyto události jsou nyní zaznamenány a uloženy – od výroby až po distribuci – pomocí řešení ZetesAtlas (jednoznačné označování), ZetesMedea (logistické procesy), ZetesChronos (proof of delivery) a ZetesOlympus (Track & Trace). Současně bylo nasazeno 350 mobilních terminálů spravovaných v reálném čase pomocí platformy MCL™ Mobility Platform.

Přidaná hodnota pro firmu EPC

Systém dohledatelnosti umožňuje spolupráci s různými systémy zákazníků a dodavatelů a zajištuje harmonizaci logistických procesů ve všech evropských závodech této firmy. Kromě dosažení plné dohledatelnosti produktů, má tento systém další výhody: „Společnost Zetes zajistila firmě EPC vhodné nástroje, díky kterým mohla splnit všechny předpisy bez negativního vlivu na ceny produktů a produktivitu týmů,“ říká Charles-Ernest Armand, Administrative and Financial Director firmy EPC Group.

Zdroj: ZETES