[quote]„Úspěchy společnosti a dynamika rozvoje byly podpořeny výkonností našich obchodních aktivit. Ačkoliv finanční rok ovlivnil FOREX (devalvace rublu, velmi nestabilní real,…), naše skupina vynaložila veškeré úsilí, aby omezila jeho dopad na minimum. Dosáhli jsme skvělých výsledků ve Francii, Polsku, Rumunsku a Číně, a získali jsme další tržní podíl ve všech zemích, kde působíme,“ uvedl Jean-Christophe Machet, generální ředitel skupiny FM Logistic.[/quote]

Společnost vykázala:

  • 1.034 miliardy euro obratu, tedy 2,9% nárůst oproti předchozímu finančnímu roku, při stálém kurzu eura.
  • nižší obrat o 3 % při aktuálním kurzu eura
  • 30.6 milionu euro provozního zisku, představujícího 3 % obratu
  • 6% nárůst objemů a překročení obchodních cílů o 28 %, se 165 miliony euro za nové obchodní případy

ROK KONTRASTŮ

Obrat FM Logistic za poslední finanční rok (od 1. dubna 2015 do 31. března 2016) činí 1,034 miliardy eur, což je o 2,9 % více ve srovnání s předchozím finančním rokem, při stálém kurzu eura. Provozní zisk dosáhl 30,6 milionu eur, což představuje 3 % obratu.

Přestože společnost navýšila objemy o 6 %, obrat při aktuálním kurzu eura klesl o 3 %, a to především z důvodu napjatého trhu s cizími měnami (devalvace rublu, velmi nestabilní real…).

Silná obchodní dynamika však důsledky těchto externích vlivů omezila na minimum. Prodejní cíle byly překročeny o 28 %. Skupina podepsala nové smlouvy za 165 milionů eur a to především ve Francii, Polsku, Rumunsku a Číně. Navzdory tvrdé konkurenci, získala FM Logistic tržní podíly ve všech svých zemích.

NA CESTĚ KE SPLNĚNÍ PLÁNU AMBITION 2022

FM Logistic zůstává na dobré cestě k dosažení cílů stanovených ve svém strategickém plánu Ambition 2022. Nadále se rozvíjí a reaguje na výzvy logistického trhu.

Posílení na mezinárodní úrovni

FM Logistic se během několika let stala akvizicemi i organickým rozvojem společností s mezinárodním rozsahem. Získala tržní podíl v Jižní Americe a stala se většinovým akcionářem Spear Logistics v Indii. 63 % svého obratu dnes společnost vykazuje na mezinárodní úrovni. Mimo mateřskou Francii působí 77 % z 21 800 zaměstnanců skupiny.

V současnosti si FM Logistic klade za cíl posílit svoji pozici v Evropě, ve stejných zemích jako její zákazníci. Ve střední a východní Evropě chce upevnit vazby, zdokonalit servis, optimalizovat toky a nastavit širokou škálu přepravních služeb.

Inovace na všech úrovních

FM Logistic se ve vysoce konkurenčním prostředí rozhodla pro kulturu inovací a to napříč celou společností. Odborníci z různých oblastí aktivit skupiny, ze všech zemí, tvoří jeden společný inovační tým. Cílem týmu je přicházet s novými službami, vylepšovat nabídku společnosti (komplexní dopravní služby, omni-channel služby…) a neustále zlepšovat procesy a technologie (automatizace skladu, digitalizace logistiky…).

Práce s talenty

Pro zajištění efektivní budoucnosti je nezbytná investice do lidí. FM Logistic se zaměřuje na nábor a školení budoucích manažerů. Rozhodla se zvýraznit svoji manažerskou kulturu s cílem rozvíjet samostatnost zaměstnanců a zároveň zajistit úzkou spolupráci mezi týmy. V neustále se měnícím odvětví se silnou přidanou hodnotou, nabízí FM Logistic svým zaměstnancům zodpovědnou práci, kariérní postup, včetně mezinárodní kariéry a možnost seberealizace.

Společnost byla oceněna pro svoji strategii v řízení talentů a kariéry známkou „happy@work for starters“ 2016 v rámci vyhlašování cen Top Employers 2016.

Zdroj: FM Logistics

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno