Zdroj: GEODIS

[quote]Firma GEODIS se připojila ke konsorciu francouzských společností, aby zadala vypracování studie o elektrických dálnicích od nízkouhlíkové poradenské firmy Carbone 4. Vypracovaná studie potvrzuje zajímavé možnosti rozvoje této technologie na snížení emisí CO2 z nákladní dopravy.[/quote]

Studie se zaměřuje na možnosti implementace flotily hybridních těžkých nákladních vozidel poháněných stálou dodávkou elektřiny přístupné po celé délce dálnice. Elektrická rozvodná soustava by byla instalována podél vnitřního pruhu dálnice, který by zůstal otevřený jiným vozidlům, zejména běžným těžkým nákladním vozidlům. Konstrukce hybridního nákladního vozidla by umožnila použití elektromotoru na dálnici a běžného spalovacího motoru pro manévrování (předjíždění, nastupování a vystupování) a pro cestování mimo dálnici.

„Inovace je v naší DNA,“ říká Phillipe de Carné, ředitel GEODIS Innovation a pokračuje

„Hledání alternativ k naftě a ke snížení dopadů nebezpečných emisí na životní prostředí je jedním z našich hlavních cílů výzkumu v GEODIS. To je důvod, proč jsme se snažili zahájit tuto studii. Naším úkolem jakožto lídra v našem sektoru a hnacím motorem pro růst našich zákazníků je připravit se na technologické pokroky, které čekají v našem neustále se měnícím prostředí.“

Studie ukazuje, že tento typ projektu je efektivním způsobem, jak snížit dopad přepravy zboží po silnici na životní prostředí při optimalizaci využívání stávající dopravní infrastruktury. Realizace bude vyžadovat jen nepatrné operativní úpravy ze strany odborníků na silniční dopravu, bez překládky a s minimálním školením řidičů ohledně přizpůsobení stylu jízdy.

Studie potvrzuje, že na některých vysoce frekventovaných obchodních trasách a pro dopravní podniky je i jediná elektrická dálnice výhodnou možností vzhledem k současné situaci na trhu. Veřejná finanční podpora 3 mld. eur bude sloužit k rychlejšímu dosažení ziskovosti za pomoci generování pozitivních externalit v oblasti životního prostředí (s významným snížením 30 mil. tun CO2 generovaných z dopravy) a příznivého makroekonomického účinku.

V současné době je silniční přeprava (osob i zboží) vysoce závislá na ropných produktech a ve Francii představuje 30 % z produkce skleníkových plynů a emisí ze spotřeby energie. Přibližně polovina z nich jsou důsledek nákladní dopravy, většina (85 %) se týká přepravy po silnici. Emise skleníkových plynů z těžkých nákladních vozidel představují přibližně 5 % národních emisí a 3 – 4 % z národní spotřeby elektřiny.

Zdroj: eurologport

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno