[quote]Medializované kauzy prodeje produktů s prošlým datem minimální trvanlivosti potvrdily rostoucí potřebu zajištění doplňkových informací u sortimentu čerstvých potravin na pokladnách. Snad ještě naléhavějším tématem současnosti je plýtvání potravinami, z velké míry způsobené neefektivitou prodejních procesů. Rovněž pro tento problém existuje jednoduché a účinné řešení, automatická identifikace pokrývající dynamická data, jako je datum minimální trvanlivosti. Nést doplňkové informace současné datové nosiče snímatelné na pokladnách neumožňují. Tuto schopnost mají relativně nové symboly GS1 DataBar.[/quote]

Zatímco ve všech sousedních státech symbol GS1 DataBar přestává být raritou a již více než dva roky slouží zákazníkům např. slovenského maloobchodního řetězce COOP, rakouské Billy nebo polské sítě Biedronka (od roku 2012), v České republice evidujeme pouze několik aplikací. Situace se však může radikálně změnit: první z hráčů maloobchodního trhu ohlásil záměr využívat vedle symbolu EAN – 13 také GS1 DataBar, aby mohl důsledně plnit zpřísňující se nároky na vysledovatelnost produktů.

GS1 DataBar je první symbolika, která byla po čtyřiceti letech fungování standardních datových nosičů EAN/UPC určena k doplnění možností identifikace položek v maloobchodu. Jaké jsou její přínosy?

Vznik nové symboliky

EAN/UPC nese standardní numerickou strukturu, GTIN, globální číslo obchodní položky, které unikátně identifikuje zodpovědný subjekt a příslušnou technickou specifikací definovaný produkt. Tato funkcionalita byla pro činnost platebních terminálů obchodních organizací po dlouhou dobu dostačující. Nicméně se vzrůstajícími nároky na bezpečnost potravin, ochranu spotřebitele, řízení skladových zásob na prodejní ploše a další procesy vznikl požadavek na zavedení symboliky, která by na stejném nebo menším prostoru dokázala zakódovat větší množství informací. Kromě stávajícího GTIN se jedná o sérii vybraných doplňkových informací s využitím standardu GS1 AI – aplikační identifikátory. Vývoj nového nosiče současně musel akceptovat podmínku vzniku lineárního symbolu, který by byl snímatelný dosavadním technickým vybavením (nebylo možné využít například 2D kódy).

GS1 DataBar Expanded: GTIN i další doplňující data

Organizace GS1 na tuto výzvu reagovala vývojem symbolů GS1 DataBar. Existuje sedm různých variant pro různé oblasti použití. V maloobchodu, tj. pro dekódování na platebních terminálech, je možné využívat čtyři varianty: GS1 DataBar Omnidirectional nesoucí pouze GTIN, případně jeho vrstvenou (Stacked) obdobu, a GS1 DataBar Expanded, která mimo GTIN může nést i další doplňující informace, například šarži, exspiraci nebo hmotnost, a to opět jak v lineární, tak i ve vrstvené formě.

GS1 DataBar dostal díky dlouhodobým zkušenostem s využíváním EAN/UPC do vínku ještě jednu důležitou vlastnost. Velké procento symbolů EAN/UPC je problémově snímatelných z důvodu nedodržených ochranných zón. Tyto zóny jsou v GS1 DataBar vloženy přímo do čar symbolu, proto je GS1 DataBar jediným ze symbolů Systému GS1, který ochranné zóny nepotřebuje. 

Čerstvá potravina

Je produkt s krátkou dobou použitelnosti, který není ošetřen žádným z běžných postupů pro dlouhodobou úchovu potravin (konzervace, sušení, zmrazování, uzení aj.). Jedná se zejména o sortiment ovoce, zeleniny, část portfolia masných a mléčných produktů, výrobků z ryb, pečiva a lahůdky. V dnešní době se pro identifikaci čerstvých potravin používá symbol EAN-13; ten může nést u kalibrovaného zboží GTIN (Globální číslo obchodní položky) a u zboží s proměnnými jednotkami RCN (Restricted Circulation Number – identifikační sekvence, definovaná lokální organizací GS1, určená pro speciální aplikace v omezeném prostředí dané země nebo firmy).

Tato identifikace je v současnosti pro prodejce již nedostatečná: požadavkům na zpětnou sledovatelnost a čerstvost není schopná účinně vyhovět. Příslušná legislativa se přitom obecně razantně zpřísňuje, viz např. nový slovenský zákon stanovující pokutu až milion eur za prodávání prošlých produktů.

Nový čárový kód expanduje

Mezi první trhy, kde se nová symbolika začala v praxi využívat, patří Rakousko. Již v roce 2010 se v obchodní síti řetězce Merkur běžně prodávaly různé druhy salátů nebo uzeniny označené symboly GS1 DataBar Expanded. Vedle základní identifikace, GTIN, je v čárovém kódu zanesena též informace o datu minimální trvanlivosti. Při průchodu pokladnou je v případě uplynutí této doby prodej produktu automaticky zastaven, personál výrobek vyřadí a podle možnosti vymění za jiný. Hlavní motivací pro realizaci tohoto projektu byla snaha posílit bezpečnost a tím i loajalitu zákazníků.

Dalším průkopníkem byl belgický obchodní řetězec Colruyt. V září roku 2009 management řetězce rozhodoval o možnosti využití benefitů GS1 DataBar. Stanovil dva hlavní cíle: minimalizaci odpadu z prošlých produktů a řešení problémů spojených s prodejem zboží s proměnnou hmotností. Díky usilovné práci s dodavateli a úzké spolupráci s lokální organizací GS1 se za dva roky podařilo zavést symboliku GS1 DataBar do rutinního provozu. Oba stanovené cíle byly splněny.

Většina produktů s proměnnou hmotností má na obalu definovanou čistou hmotnost a tato je též uvedená v čárovém kódu. Takto byly odstraněny problémy s dováženými produkty, které nebyly přeznačeny podle belgických pravidel, a odpadla nutnost vést vlastní číselníky pro dodavatele stejného sortimentu. Implementátor dosáhl výrazného snížení množství prošlých čerstvých potravin. Zcela novým, zásadním bonusem pro zákazníka bylo jeho ujištění, že nikdy nekoupí prošlé zboží. Symbolika GS1 DataBar mu dává jednoznačnou garanci. Stejnou jistotu čárový kód poskytuje také například zákazníkům zmíněného slovenského maloobchodního řetězce COOP.

Efektivita logistických operací a prodejních procesů v segmentu čerstvých potravin patří v retailu mezi hlavní priority, neboť pro obchodní organizace tato kategorie představuje v průměru 50 až 60 procent obratu.

Efektivní slevový prodej produktů s blížící se exspirací

Podle výzkumů organizace IBM Research se ročně na světě vyhodí potraviny v celkové hodnotě 334 miliard eur. Významné procento z této částky tvoří prošlé produkty v maloobchodu. A přitom stačí relativně málo: Identifikovat potraviny pomocí GS1 DataBar, kde je ve strojově snímatelné podobě zakódované datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti. V momentě, kdy se blíží datum minimální trvanlivosti produktu z určité šarže, stačí v informačním systému produkt slevit. Pokladní systémy změnu ceny automaticky přijímají a není nutné velmi náročné přeznačování obalů. Úspěšnost této strategie se poprvé podařilo potvrdit v Jižní Koreji.

GS1 Korea ve spolupráci se třetím největším hypermarketem v zemi, společnosti LOTTE Mart, a dvěma dodavateli čerstvých potravin – Pulmuone a Konkuk, testovala, jak budou zákazníci reagovat na slevy v případě, že se blíží termín exspirace produktů. Sledovanými produkty byly čerstvé sójové klíčky a čerstvé mléko. Je potřeba zdůraznit, že se v obou případech jedná o produkty, jejichž doba použitelnosti je v řádech dnů. Produkty byly označeny etiketou s GS1 DataBar Expanded, obsahující GTIN produktu a datum exspirace. Jak na produktu, tak na regálu a na viditelných místech v supermarketu byla zákazníkovi vhodným způsobem sdělena odstupňovaná výše výrazných slev, a to v desítkách procent podle počtu dní zbývajících do aktuální doby použitelnosti současně s ujištěním, že produkt, který v den prodeje prochází tímto datem, mu již nebude prodán. Po několika týdnech prodeje bylo provedeno vyhodnocení testu. Výsledek byl ohromující. Zatímco v ostatních prodejnách tohoto řetězce stouply ve sledovaném období prodeje u sójových klíčků o 18 % a čistý zisk také o 18 %, v testovaném hypermarketu nárůst činil 60 % u prodeje a o 22 % se zvýšil čistý zisk. Podobně tomu bylo u mléka, kde nárůst prodeje dosáhl 32 % a čistý zisk se zvýšil dokonce o 48 %, zatímco u ostatních prodejen v témž období to byl nárůst pouze 12 % u prodejů, respektive 15 % u čistého zisku. Pomocí nového datového nosiče management řetězce dokázal vyprodat většinu produktů, které by dříve musel nákladně likvidovat.

[quote]Zavedení symboliky GS1 DataBar umožňuje:

  • migraci od RCN ke GTIN se všemi výhodami globálně unikání identifikace,
  • detailní přehled o stavech zásob a související redukci nežádoucího stavu „není skladem“,
  • sledovatelnost na POS (Point od Sale; místo prodeje neboli pokladní zóna),
  • garanci automatického zastavení prodeje zboží s prošlou dobou použitelnosti na POS,
  • možnost realizace automatických slev na POS, a to i sekvenčního charakteru,
  • zlepšenou kvalitativní kontrolu na regále (dle data použitelnosti, minimální doby trvanlivosti),
  • zlepšení průběžného doplňování regálů a redukce stavu „vyprodaná zásoba“.[/quote]

Pokladní na kasách žádného z maloobchodních řetězců v ČR GS1 DataBar dosud nenačítají. Přesto existují společnosti, které objevily přednosti inovovaných datových nosičů a s úspěchem je využívají ať pro své interní potřeby nebo na základě požadavku zahraničního obchodního partnera. Tyto firmy si tak se zřetelem k očekávanému vývoji budují jistou konkurenční výhodu. GS1 Czech Republic je těmto průkopníkům plně k dispozici, a to jak v době příprav prvních vzorů, tak i následně pro potřebnou verifikaci připravených datových nosičů GS1 DataBar v zájmu omezení chyb a garance jejich dokonalé funkčnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno