Zdroj: Archiv

[quote]Podle Eurostat se regionální HDP vyjádřený paritou kupní síly lišil v rozpětí od 30% průměru Unie v bulharském regionu Severozapaden po 539 % průměru v regionu Inner London-West.[/quote]

Regionální HDP na obyvatele v členských státech EU 2014
PPS, EU28 = 100

hdph1

Sloupce ukazují za každý členský stát region s nejnižší a nejvyšší hodnotou.

Vedoucí regiony v žebříčku regionálního HDP na obyvatele v roce 2014 byly Inner London – West ve Spojeném království (539% průměru), Lucemburské velkovévodství (266%), Bruxelles/Brussel v Belgii (207%), Hamburk v Německu (206%), Inner London – East ve Spojeném království (204%) a v Bratislavě na Slovensku (186%).

21 regionů mělo HDP na obyvatele o 50% a více nad průměrem EU: 5 bylo v Německu, po třech  v Nizozemsku a Spojeném království, 2 v Rakousku, 1 v Belgii, České republice, Dánsku, Irsku, Francii , Slovensku a Švédsku a Lucemburské velkovévodství.

Po Severozapaden v Bulharsku s nejnižším podílem (30%) bylo Mayotte ve Francii (31%), Yuzhen Centralen (32%) a Severen Centralen (34%) v Bulharsku a Nord-Est v Rumunsku (34%).

Mezi 21 regiony s HDP na obyvatele pod 50% průměru EU bylo 5  v Bulharsku, Polsku a Rumunsku, 4 v Maďarsku, 1 v Řecku a ve Francii.

Samozřejmě je v některých regionech HDP na obyvatele významně ovlivněn dojíždějícími pracovníky. Čistý příliv dojíždějících v těchto regionech tlačí produkci na úroveň, která nemůže být dosažena na úrovni jeho vlastního rezidentního aktivního obyvatelstva. Odpovídající efekt je v regionech s odlivem dojíždějících.

Regionální HDP na obyvatele v EU  2014

(PPS, EU28 = 100)

hdph2
Geografické informace
Údaje jsou založeny na NUTS (podle NUTS 2013), jak je uvedeno v nařízení Komise (EU)  1319/2013 ze dne 9. prosince 2013. NUTS 2013 umožňuje jednotné a konzistentní členění územních jednotek pro regionální statistiku EU.

Na úrovni 2 nomenklatury je 276 regionů: Belgie (11), Bulharsko (6), Česká republika (8), Dánsko (5), Německo (38), Irsko (2), Řecko (13), Španělsko (19), Francie (27), Chorvatsko (2), Itálie (21), Maďarsko (7), Nizozemsko (12), Rakousko (9), Polsko (16), Portugalsko (7),  Rumunsko (8), Slovinsko (2), Slovensko (4), Finsko (5),  Švédsko (8), Spojené království (40). Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko a Malta jsou považovány za regiony na úrovni NUTS 2.

HDP, a tím i HDP na obyvatele, poskytuje odhad celkové ekonomické aktivity v regionu. Může být použit k porovnávání míry ekonomického rozvoje regionů. HDP neměří příjmy, které jsou v konečném důsledku k dispozici soukromým domácnostem v regionu.

PPS (standard kupní síly) je umělá měna, která bere v úvahu rozdíly v národních cenových hladinách. Jednotka umožňuje smysluplné objemové srovnání ekonomických ukazatelů podle zemí. Agregáty vyjádřené v PPS jsou odvozeny dělením agregátů v běžných cenách a národní měně příslušnou paritou kupní síly (PPP).

hdph3

* Extra-regio: Extra-regio území je tvořeno částmi ekonomického území země, které nemohou být přiřazeny k jednomu regionu. Skládá se z národního vzdušného prostoru, teritoriálních vod a kontinentálních šelfů v mezinárodních vodách, nad nimiž země požívá výlučná práva, územní exclavy, ložiska ropy, zemního plynu atd, zpracované rezidentskými jednotkami.

Až do roku 2011byla hrubá přidaná hodnota (HPH) vytvářená  v extra-regio přidělena v poměru k obydlených oblastem dané země. Pořadí velikosti extra-regio HPH závisí zejména na dotaci zdrojů z hlediska zemního plynu a ropy. Pro členské státy EU je podíl extra-regio HPH typicky od téměř nuly do asi 2,5% z celkové HPH na národní úrovni. V roce 2011 členské státy a Evropská komise souhlasily nadále dát zemím možnost vypočítat regionální HDP i pro extra-regio. Výsledný HDP je k dispozici pouze v absolutních hodnotách, protože extra-regio území ze své podstaty nemá stálou populaci.

Členské státy jsou oprávněny, nikoli však povinny k výpočtu HDP pro extra-regio. V tabulce se objeví extra-regio HDP pouze pro ty členské státy, které se rozhodly využít této možnosti.

hdph4

hdph5

hdph6

hdph7

hdph8

**   Finsko: Regionální data za 2014 odhadnuta Eurostat

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno