[quote]Mezinárodní sdružení leteckých dopravců oznámilo zahájení posouzení speciálního nástroje, který pomůže porazit pašeráky ohrožených druhů.[/quote]

Tzv. „Assesment Tool“, který byl vyvinut ve spolupráci se Světovou celní organizací (WCO) s podporou USAID ROUTES Partnership – společnosti, která se snaží omezovat příležitosti protiprávní přepravy ohrožených druhů – bude vyzkoušen na mosambickém mezinárodním letišti Maputo ještě tento měsíc. Globální rollout je plánován na příští rok.

Tento nástroj pomáhá letišti posoudit zabezpečení jejich dodavatelského řetězce, inteligenci a řízení rizik. Zvyšuje také povědomí personálu a podává zprávy ohledně leteckého nákladu, cestujících atd.

„Nelegální obchodování s přírodními produkty, včetně mnoha kultovních a ohrožených druhů, to je otázka, kterou letecký průmysl bere velmi vážně. V boji proti tomuto politováníhodnému obchodu bude třeba týmového úsilí. Pracujeme v úzké spolupráci s USAID ROUTES, WCO, CITES a dalšími organizacemi, abychom svět pro pašeráky učinili mnohem obtížnějším místem. Naším společným cílem je zachovat naše drahocenné dědictví druhů volně žijících v přírodě, aby si je mohly užít i budoucí generace,“ uvedl Alexandre de Juniac, generální ředitel a CEO IATA.

„Účastníci letecké dopravy můžou sloužit jako oči a uši donucovacích orgánů a mohou být cennými partnery v úsilí o odstranění dodavatelských řetězců obchodu s volně žijícími druhy. Assesment Tool jim umožní identifikovat slabá místa v postupech a praxi, často využívanou pašeráky, stejně jako i způsoby jejich posilování,“ řekl Kunio Mikuriya, generální tajemník WCO.

Zahájení projektu Assesment Tool bylo oznámeno, když se jednotlivé vlády setkaly na konferenci ve vietnamské Hanoji, věnované právě nelegálnímu obchodu s přírodními druhy žijícími volně v přírodě. Diskutovalo se zde o způsobech vymýcení tohoto nelegálního obchodování. Nástroj Assesment Tool je nejnovějším nápadem v úsilí v této důležité otázce.

Začátkem roku IATA spolu s 26 svými členskými leteckými společnostmi podepsaly deklaraci, v níž se zavázaly ke:

  • zvýšení povědomí o obchodování s volně žijícími zvířaty
  • tréninku personálu, aby byl schopen případné pašeráky rozpoznat
  • zlepšení spolupráce mezi dopravními orgány a regulačními a donucovacími organizacemi

V souladu s tímto závazkem IATA s podporou organizace USAID produkovaly video s cílem zvýšit povědomí o této problematice.

Nové technologie, jako je e-dokumentace, online check-in a automatizovaná zavazadla, by také mohly hrát roli.

„Tyto technologie mohou pomoci vládním orgánům k vybudování přesného posouzení rizik cestujících a leteckých zásilek. Ať už se jedná o  boj proti terorismu, zastavení nelegálního obchodu s drogami nebo ukončení obchodování s volně žijícími zvířaty, vlády mezi sebou musí sdílet informace a s průmyslem. Sdílíme společný cíl a musíme společně pracovat na jeho dosažení,“ řekl de Juniac.

Zdroj: eurologport