[quote]Česká logistická asociace (ČLA) byla založena v roce 1993 jako nezisková společenská organizace se zaměřením na problematiku logistiky a její aplikace v hospodářské praxi. Od roku 2001 je členem Evropské logistické asociace (ELA) a od roku 2004 členem Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) a národním certifikačním orgánem specialistů v oblasti logistiky. Hlavním posláním ČLA je poskytovat pomoc a být platformou pro vzájemnou komunikaci a šířit informace z oblasti logistiky. Dnešní snídani si vychutnáme s prezidentem České logistické asociace prof. Ing. Václavem Cempírkem, Ph.D.[/quote]

Pan Cempírek je od února novým prezidentem ČLA a prozradil nám, jak je v nové pozici spokojen. Dále nás zajímalo, jak si v současnosti vede ČLA a jaké plány má do budoucna. Dozvíme se též o tom, jak probíhá hodnocení projektů přihlášených do soutěže Logistický projekt roku. Pan Cempírek dále zhodnotí stav české infrastruktury a nezapomene zmínit ani problematiku nevyhovujících pracovních podmínek pro řidiče z povolání. Na závěr nám prozradí, jaká logistická a dopravní řešení z poslední doby podle něj stojí za to.

Tisk

Od února 2015 jste novým prezidentem ČLA. Jak jste na této pozici spokojen a co Vám tento post přinesl?

Těžko se odpovídá na takovou otázku, je moc osobní. Sám jsem byl překvapen, že jsem se stal prezidentem ČLA. Mohu to brát jako ocenění anebo částečně i mé přání na konci aktivní kariéry, kterou jsem strávil v pedagogickém procesu. Logistikou se intenzivně zabývám posledních 25 let, kdy ji tak označujeme, ale jinak je to z mé strany celoživotně. Jsem rád, že jsem se ocitl na této pozici a dělám vše pro to, aby se logistika stala v povědomí nás všech významným oborem. Máme co dohánět v oblasti vzdělávaní, především v učňovském školství a odborném školství s maturitou.

Od Vašeho nástupu uběhlo více než půl roku. Jak hodnotíte aktuální stav ČLA? Pozorujete nějaké problémy, které je nutné řešit, nebo asociace funguje jak má?

Česká logistická asociace je stabilizovanou organizací, podařilo se nám získat nové členy, ale musíme přiznat, že některé jsme ztratili. Jsme nevýdělečná a nezávislá organizace, která podporuje logistiku na národní i mezinárodní úrovni. Odborníkům v logistice nabízíme certifikaci jejich znalostí v jedné ze dvou kategorií EJlog – European Junior Logistician at the Supervisory/Operational Management level a ESlog – European Senior Logistician at the Senior Management level. Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního postavení uchazeče, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí. Certifikační řízení se skládá z písemných testů, pro úroveň senior se navíc vyžaduje zpracování dvou esejí na stanovená témata.

Jak se asociaci ČLA dařilo v poslední době? Na jaké trendy v oboru musí reagovat?

Myslím si, že se nám dařilo velmi dobře. Podařilo se nám uspořádat „Den České logistiky“ 16. dubna 2015 v CTP Parku u D8 Zdiby, kde byly tři odborné bloky s diskusí Logistická infrastruktura – Rozvoj dopravní infrastruktury, Průmyslové a logistické parky; Ekonomika, inovace a technologický rozvoj;

Zaměstnanost, kvalifikace a odborná připravenost. Tato akce byla velmi pozitivně hodnocena, zúčastnilo se jí více než 230 odborníků z logistiky. V roce 2016 se tato akce bude opakovat a je již stanoven termín konání na 21. dubna, který je stanoven Evropskou logistickou asociací. V zemích střední a východní Evropy se tato akce koná pouze u nás.

Jaké má ČLA plány do budoucna?

Nemáme žádné převratné plány, ale chceme být nablízku členské základně, s ní chceme spolupracovat při řešení logistiky. Máme zájem zlepšit, resp. zavést konání kulatých stolů na aktuální témata. Při přijímání nových členů vždy vyvstane nějaké nové téma, jako např. bezpečnost v logistice, nové technologie v konstrukci podlah u logistických hal, zavádění systému RFID, nových informačních technologií apod., se kterými by bylo vhodné seznámit širší odbornou veřejnost.

Určitě chceme dále pokračovat v pořádání odborných exkurzí do vybraných logistických procesů v různých firmách a společnostech jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Určitě zajímavou novinkou je nový projekt, který poskytne studentům vysokých škol a univerzit Evropskou logistickou certifikaci c-ESLog. Cílem je standardizace rozsahu znalostí mladých logistických odborníků a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce v ČR nebo v zahraničí.

Do 30. září ČLA přijímala přihlášky do Logistického projektu 2015. Můžete nám prozradit, kolik se přihlásilo projektů a jaký byl zájem o přihlášení se do soutěže?

V letošním roce se přihlásily do této soutěže 2 firmy, shodou okolností obě z oboru automotive. Oběma se podařilo zpracovat zajímavý logistický projekt, který jim přinesl významné finanční úspory. Proto je velmi obtížné rozhodnout o vítězi. V tuto chvíli nemohu vítěze prozradit, protože ještě nebylo ukončeno hodnocení předložených projektů. Mohu vám prozradit, že vítěz bude slavnostně vyhlášen na mezinárodní logistické konferenci SpeedCHAIN v Břevnovském klášteře již 4. listopadu.

Jak probíhá hodnocení projektů?

Na hodnocení projektů, předložených v rámci soutěže „Logistický projekt roku“ České logistické asociace, se podílí komise složená z 6 nezávislých členů. Hodnocení každý člen provede v hodnotícím formuláři, ve kterém je použit stejný klíč k hodnocení jednotlivých projektů s respektováním metodiky hodnocení v rámci evropského kola soutěže ELA AWARD Evropské logistické asociace. Použití srovnatelné hodnotící metodiky by mělo maximalizovat šance na případný úspěch našich národních projektů v evropském kole soutěže. Výsledky svého hodnocení následně každý hodnotitel přenese do formuláře „Výsledková listina“, kde můžete své hodnocení doplnit stručným komentářem.

Zaznamenali jsme, že ČLA uspořádala exkurzi do závodu Aircraft Industries v Kunovicích. Prozradíte nám, jaké podobné exkurze se chystají?

Exkurze ve společnosti Aircraft Industries, Kunovice, byla nesmírně zajímavou prohlídkou celého provozu, kde jsou od roku 1936 vyráběny různé typy menších letounů, až po současný model turbovrtulového letounu řady L 410, který létá na pěti kontinentech světa. Tyto letouny, které jsou vyráběny již více než 30 let, jsou oblíbeny pro své vynikající technické parametry a ekonomický provoz. Na příští rok 2016 připravujeme exkurzi do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia, kde jsou vyráběny vozidla Volkswagen Touareg, Audi Q7, karosérie Porsche Cayenne a převodovky pro automobily koncernových značek Volkswagen, Audi, SEAT a Škoda. Do výrobního portfolia patří i první vozidlo koncernu Volkswagen s hybridním pohonem Volkswagen Touareg Hybrid. Z krátkého uvedení je vidět, že opět připravujeme exkurzi do zajímavého provozu.

Jak hodnotíte aktuální vývoj infrastruktury v ČR – dálnice D1, D8, komplex Blanka apod.?

Infrastruktura v České republice je trvale na velmi nízké úrovni a je smutné, že tuto skutečnost musím konstatovat i v současné době, kdy jsou využívány moderní stavební technologie, které zvyšují kvalitu stavebních objektů a zkracují dobu výstavby.

Komplex Blanka je tvořen šestikilometrovým tunelem, byl zprovozněn po osmi letech budování (19. 9. 2015) se čtyřletým zpožděním, což také nezní nijak lichotivě. Stavba Blanky stála hlavní město i s napojením na Strahovský tunel 43 miliard korun, tedy o deset miliard víc, než bylo původně plánováno. Že se jedná o velmi důležitou dopravní stavbu pro pražskou dopravu dokazuje průjezd více než jednoho milionu vozidel od uvedení do provozu.

Dálnice D1 je nejstarší a nejdelší dálnice na území České republiky (a historicky první dálnice Československa), která má po dokončení spojovat Prahu, Brno a Ostravu. Její historie sahá až do 30. let 20. století; původně měla být hlavní osou republiky, v současnosti je její hlavní a nejvýznamnější úsek z Prahy do Brna nejvytíženějším úsekem u nás. Dlouhodobě zanedbaná údržba se projevila na jejím téměř havarijním stavu. Náprava technického stavu D1 je při jejím dopravním zatížení velmi komplikovaná, technologicky náročná a zdlouhavá. V době technických a technologických možností ve stavebnictví je s podivem, že dosavadní práce jsou velmi pomalé a ztěžují každodenní provoz na této komunikaci. Před takovou obsáhlou stavební rekonstrukcí D1 měla být vybudována a dokončena její paralelní alternativa R35.

Drážďanská, nebo taky Teplická dálnice (D8), měla být podle projektu dokončená do roku 2010, potýkala se ale s protesty ekologů i pozdějším sesuvem půdy. V současné době snad vše nasvědčuje tomu, že bude do konce příštího roku dokončena.

Mohl bych se zmínit o dalších pozemních komunikacích jako např. R52, R43, R37 atd., které neodpovídají intenzitě provozu a dochází na nich k častým dopravním nehodám se smrtelnými následky.

Neustále slýcháme o problému s nevyhovujícími pracovními podmínkami pro řidiče z povolání. Co by se podle Vás muselo změnit, aby byli spokojeni řidiči i jejich zaměstnavatelé?

Jedná se o problém, který je řešitelný pouze částečně. Práce řidiče v nákladní silniční dopravě bude vždy velmi náročná a nedoceněná. Na jedné straně se jedná o odloučení od rodiny nebo svých blízkých, protože cílová místa jsou vzdálená a nedá se jejich obsluha zvládnout tak, jak by si přáli, na druhé straně je pracovní výkon složitý z důvodu nedostatečné dopravní infrastruktury, odstavných míst (parkovišť), častých omezení plynulého provozu (opravy, nehody), neplánovaných prostojů, problému se zákonným odpočinkem, apod. Pokud by se podařilo více kooperovat mezi dopravci a zefektivnit silniční nákladní dopravu, pak se sníží i počet potřebných řidičů. To by vedlo k nárůstu mezd a odborné kvality u řidičů, což by patrně mohlo vést k optimálnímu zaměstnaneckému vztahu.

Zaujal vás v poslední době nějaký pozitivní příklad v oboru logistiky a dopravy?

Určitě v oboru logistiky jsou zajímavá řešení dodávek na sjednaný časový termín v požadovaném pořadí s minimální dobou přepracování v konsignačních skladech nebo v IT moderní SW řešení pro řízení logistických procesů. V oblasti dopravy bych mohl připomenout význam komplexu Blanka pro pražskou dopravu anebo před dokončením optimalizace mezistaničního železničního úseku Úvaly – Běchovice.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno