Zdroj: Archiv

[quote]Podle zatím Českou republikou nepodepsanou Smlouvou o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, jejíž zásady ale stejně platí podle Smlouvy o fungování EU (snad je to projev škádlení) je cílem členských států EU mít vyrovnaný veřejný rozpočet (narozdíl od OSN je pro EU tato zásada platná od počátku vzniku evropských společenství; naplnění zásady se postupně stává cílem všech členských států).[/quote]

Veřejný rozpočet se vztahuje na stát, regionální celky i obce. Protože jsou veřejné rozpočty zejména vlivem poslední krize financí a poté reálné ekonomiky více schodkové, než bylo zvykem, je cílem postupně schodek odbourávat (stanoví to již Lisabonská smlouva).

V rámci projednávání závazků států se připouští narušení zásady postupného vyrovnávání rozpočtu jen za výjimečných okolností, i když se tím narušuje vlastní závazek státu, poměr dluhu k HDP dočasně zvýšit o 0,5 % HDP, nebo u států s mnohem nižším dluhem, než je v EU 60 % limitní hodnota podílu dluhu na HDP dočasně zvýšit o 1 %, vždy ale se závazkem tento krok zpomalující oddlužení v určité době, k níž se stát zaváže, napravit.

Závažné je ustanovení, které může v rámci předvolebního guláše zanikat, že výdaje státního rozpočtu mají růst nejvýše stejným tempem, jako roste HDP, na druhé straně ale vyvolávat otázku, proč narostl dluh, když se špatné úvěry uhradily státem několik let před počátkem krize, drasticky se škrtaly výdaje včetně výdajů státu na sociální ochranu a nevyužila se možnost podpory podnikům, které by s její pomocí přestály krizi, dokonce s vyšším spolufinancováním z EGF, než činil podíl vlastních zdrojů.

Podívejme se tedy na opravený přehled vývoje zadlužení České republiky v časové řadě 2009-2015 s aktualizací dat roku 2015 o výsledky za 1 pololetí 1916.

V následujícví tabulce byla data za rok 2012 upravena podle 2. odhadu let 2012-2015 (s opravou tiskové chyby ČR za upravený rok 2012). V posledním řádku je přibližná pozice České republiky mezi členskými státy.

Před ČR jsou samozřejmě také 3 baltské republiky a Bulharsko s Rumunskem, které byly přijaty později a v dobách centrální příkazové ekonomiky měly vyrovnaný rozpočet emisí bankovek.

V tabulce není polokrizový rok 2008 (indikativní počátek finanční krize byl Evropskou komisí navržen 1. červenec 2008).

HDP ČR 2008 byl celkem 3688,997 mil. Kč, příjmy státního rozpočtu celkem 1063941 mil. Kč, výdaje 1083944 mil. Kč, schodek 20003 mil.Kč, vládní dluh 9,0 mld. Kč, příjmy státního rozpočtu celkem 1063,941 mld. Kč, výdaje celkem 1083,944, schodek 20,003 mld. Kč, vládní dluh 1104915 mil. Kč byl necelých 30 % HDP.

vystrizek

Pokud jde o vývoj za první půlrok 2016, nejvyšší poměr vládního dluhu k HDP na konci 2.Q 2016 byl v Řecku (179.2 %), Itálii (135.5 %) a Portugalsku (131.7 %), nejnižší v Estonsku (9.7 %), Lucembursku (22.0 %) a Bulharsku (29.4 %). ČR je na 6. pozici; patří do přední skupiny členských států.

vystrizek2

Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2016 zaznamenalo, třináct členských států zvýšilo poměr zadlužení k HDP a patnáct představuje pokles. na konci druhého čtvrtletí roku 2016 Nejvyšší nárůst poměru byl zaznamenán v Řecku (3,1 %), Portugalsku (2,8 %) a Lotyšsku (+2,6 %, nejvyšší pokles byl ve Finsku, (-2.7 %), Irsku (-2.6 %) a Maďarsku (-1.6 %).

vystrizek3

 

vystrizek4

Celkový hrubý vládní dluh podle členských států

vystrizek5

vystrizek6

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno