[quote]K přilákání a udržení těch nejlepších odborníků na dodavatelský řetězec by organizace měly zvážit různé potřeby odlišných generací. Nedávný průzkum společnosti APQC zjistil, že tzv. „Baby Boomers“ – příslušníci generace X a dnešní vůdci – mají rozdílné názory na to, jak důležité jsou určité faktory.[/quote]

Níže uvedený obrázek prezentují hodnocení generacemi těchto faktorů. Představují také způsoby, jak organizace mohou tyto výsledky využít k přilákání a udržení odborníků na dodavatelský řetězec.

xxx

Zdroj: Supply Chain Management Review