Zdroj: Archiv

[quote]Společné prohlášení po politickém dialogu na vysoké úrovni EU – Turecko v Ankaře 25.1. [/quote]

 • Vysoká představitelka pro zahraniční věci/místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová a komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření Johannes Hahn, ministr zahraničních věcí Mevlüt Çavuşoğlu a ministr pro evropské záležitosti a hlavní vyjednavač Turecka velvyslanec Volkan Bozkır vydali toto prohlášení k politickému dialogu mezi EU a Tureckem na vysoké úrovni v Ankaře ze dne 25. ledna 2016.
 • Setkání hlav států a vlád EU s Tureckem dne 29. listopadu 2015 bylo zlomem ve vytváření nového impulsu ve vztazích, a to i prostřednictvím znovu aktivovaného procesu přidružování. Uznalo, že je důležité překonat dohromady společné výzvy, které jsou před klíčovými partnery a strategickými spojenci v našem regionu. Proto je dnešní politický dialog základním prvkem našeho celkového rámce dialogu a spolupráce. To nám poskytlo příležitost diskutovat o otázkách, které stojí vysoko  v bodech jednání obou stran komplexním způsobem a budou využity při přípravě příštího summitu EU-Turecko.
 • Přístupová jednání zůstávají základním kamenem vztahů mezi EU a Tureckem. Na základě dohody znovu oživit proces přistoupení a po otevření kapitoly 17 o hospodářské a měnové politice prosince 2015 byl přehodnocen pokrok dosažený v přípravných pracích ze strany Komise a Evropské služby pro vnější činnosti směrem k otevření dalších kapitol. Závazek obou stran k dokončení této přípravné práce v prvním čtvrtletí roku 2016 s cílem zajistit otevření těchto kapitol se opakovaně potvrdil. Proto by v důsledku toho mohla začít přípravná jednání k těmto kapitolám. V tomto ohledu by přípravné práce také následně začaly na dalších kapitolách. Turecká strana přikládá v tomto směru  význam úzké spolupráci s Komisí v této oblasti.
 • Turecká vláda svolala akční skupinu pro reformu dne 11. prosince 2015 a znovu zdůraznila své odhodlání pokračovat v procesu politických reforem, včetně reforem v oblasti právního státu a základních práv. Obě strany podtrhují své odhodlání přijmout nezbytná opatření s ohledem na dokončení vízové liberalizace pro turecké občany pro vstup do schengenského prostoru od října 2016 s ohledem na splnění požadavků na uvolnění vízového režimu podle harmonogramu se všemi zúčastněnými členskými státy a provádění dohody o zpětném přebírání osob, s ohledem na prezentace druhé zprávy Komise o pokroku z počátku  března 2016.
 • Turecko a EU se domnívají, že je třeba vyvinout obrovské úsilí při řešení uprchlické krize a nelegální migrace. Diskutovaly provádění společného akčního plánu, který byl aktivován 29. listopadu mezi EU a Tureckem na summitu. Byla přivítána opatření navržená Tureckem k dalšímu zlepšení sociálně-ekonomické situace Syřanů v rámci dočasné ochrany, jako je přijetí právních předpisů o udělení jim legálního přístupu na trh práce. Turecko vyvíjí mimořádné úsilí k přizpůsobení více než dva a půl milionů Syřanů v současné době v Turecku. Byla potvrzena potřeba dosáhnout dalších výsledků v omezení přílivu nelegálních přistěhovalců a v boji proti sítím trestného pašeráctví lidí. Turecko a EU se dohodly, že posílí svou spolupráci s cílem posílit výkonnost tureckého pobřežní stráže a uznala se důležitost zachovat systém koordinovaného podávání zpráv o migraci a uprchlických tocích.
 • Evropská unie potvrdila svůj závazek významně rozšířit svou celkovou finanční pomoc vytvořením nástroje pro uprchlíky v Turecku ve výši 3 miliardy €. Byla zdůrazněna potřeba dokončit a rychle pokročit v provádění nástroje pro uprchlíky ve spolupráci s Tureckem, v souladu s posouzením potřeb. Turecko a EU zdůraznily potřebu spolupracovat na vytvoření programů přesídlení a systémů navracení v duchu sdílení odpovědnosti, jak je uvedeno v akčním plánu a prohlášení summitu EU-Turecko.
 • Energie je ve vztazích mezi EU a Tureckem téma zásadního významu. Turecko vystupuje jako klíčový partner pro diverzifikaci energetické bezpečnosti a energie v EU. Obě strany vítají pokračující přípravy na dialog skupiny na vysoké úrovni na zasedání dne 28. ledna v Turecku a na prvním setkání na vysoké úrovni k hospodářskému dialogu, které se nyní plánuje na duben 2016.
 • Turecko a EU zdůraznily potřebu dosáhnout pokroku směrem k modernizaci celní unie tak, aby formální jednání mohla být zahájena do konce roku 2016.
 • Turecko a EU si také vyměnily názory na situaci v Sýrii, Iráku a v Libyi. Pokud jde o komplexní a udržitelné řešení syrského konfliktu, Turecko a EU zdůraznily naléhavou potřebu zahájit politický proces vedoucí k mírovému, začleňujícímu a skutečně politickému přechodu. Obě strany ocenily významnou angažovanost v politickém procesu na bázi Ženevského komuniké, jak je vyjádřeno v prohlášení z Vídně a schválily rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2254; zopakovaly svou podporu pro veškeré úsilí o dosažení takového politického řešení.
 • EU vítá významný příspěvek Turecka k operacím a misím EU.
 • Turecko a EU jsou nadále jednotny v opatřeních proti terorismu ve všech jeho podobách a projevech a odsoudily ohavné teroristické útoky, které postihly životy nevinných v Turecku, členských státech Evropské unie, stejně jako v mnoha jiných částech světa. Boj proti terorismu byl uznán jako prioritní úkol na summitu EU-Turecko dne 29. listopadu. Strany opět potvrdily své odhodlání zvýšit v tomto směru své úsilí a spolupracovat na řešení hrozby DAESH. V této souvislosti EU vítá rozhodnutí Turecka jmenovat svého styčného důstojníka Europolu.
 • Evropská unie je i nadále odhodlána bojovat proti přítomnosti PKK (kurdská strana) v Evropě, která je na seznamu teroristů EU, s cílem zabránit teroristickým útokům PKK. EU zdůraznila význam naléhavého návratu k procesu řešení a přikládá velký význam dosažení mírové a trvalé řešení ve prospěch všech lidí Turecka.
 • Obě strany uvítaly pokračující jednání o urovnání konfliktu na Kypru a souhlasily, že budou i nadále poskytovat plnou a rozhodnou podporu úsilí zvláštního poradce generálního tajemníka OSN na Kypru pana Espena Barth Eide k dosažení celkového urovnání kyperské otázky.
 • Ve víře, že proces přistoupení tvoří páteř vztahů, Turecko a EU znovu zopakovaly svá odhodlání rozvíjet svůj komplexní program s cílem zajistit, aby tento nový impuls přinášel konkrétní výsledky.
 • Posléze se EU a Turecko dohodly na společném pracovním plánu pro příštích šest měsíců, aby byl zachován nový impuls a zahájily se nezbytné přípravy tím, že se udrží politický dialog na vysoké úrovni před druhým summitem EU-Turecko.

Přímé zahraniční investice do akcií ke konci roku 2014: Evropská unie je čistým investorem ve zbytku světa. Hlavním partnerem jsou výrazně u přímých zahraničních investic (FDI)  USA

Podle informace Eurostat koncem roku 2014 byl celkový objem přímých zahraničních investic  Evropská unie (EU) v ostatních státech světa 5749 mld. € (+ 7,6% v porovnání s koncem roku 2013), zatímco státy ze světa mimo EU měly celkové investice v EU  4 583 miliard € (+ 9,6%). EU tedy má čistou investiční pozici se zbytkem světa + 1166 mld. €.

Jednotky zvláštního určení (Special purpose entities – SPE) se sídlem v EU sehrály významnou roli v postavení FDI jak uvnitř, tak mimo EU. Na konci roku 2014 se podílely 50% akcií z FDI, které má EU v zahraničí a 63% z FDI v držení zbytku světa v EU. Akcie do FDI pomáhají kvantifikovat vliv globalizace a měřit dlouhodobá ekonomická spojení mezi zeměmi. Vyjadřují relativní význam ekonomické přítomnosti země v cizině, nebo naopak cizích partner v ekonomice země, měřené kapitálem v FDI.

Více než třetina EU FDI byla v USA

Severní Amerika a zejména Spojené státy byly v zahraničních investicích hlavním partnerem EU. Koncem 2014 připadlo na Spojené státy 1 985 mld. € z EU- 35% celkových investic EU ve zbytku světa. Následovalo Švýcarsko (632 miliard €;11 %), Brazílie (344 miliard €; 6%) a Kanada (275 miliard €; 5%). Spojené státy byly rovněž zdaleka hlavním investorem v EU (1811 mld. €; 40% celkových FDI) před Švýcarskem (509 miliard €; 11%). Společně se tyto dvě země podílely na něco více než polovině FDI v držení zbytku světa v EU na konci roku 2014.

Podíl akcií v držbě EU ve světě koncem  2014    Podíl akcií v držbě ostatních zemí světa v   EU 

tur1

Přímé zahraniční investice do akcií podle partnerů ke konci roku  2014

tur2

*     Mimo Hong Kong

Součet za kontinenty nejní možný s ohledem na zaokrouhlování a neurčené akcie

Arabské země Golfského zálivu:  Bahrajn, Irák, Kuvajt, Omán, Katar, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Jemen

Finanční centra mimo pobřeží (OFC) je souhrn, který zahrnuje 40 zemí. Jako příklad: evropská finanční centra, jako je Lichtenštejnsko, Guernsey, Jersey, ostrov Man, Andorra a Gibraltar; Střední Amerika:  Panama a karibské ostrovy jako Bermudy, Bahamy, Kajmanské ostrovy a Panenské ostrovy; také asijské OFC, jako jsou Bahrajn, Hong Kongu, Singapuru a Filipín. Proto země zahrnuté do OFC agregátu jsou také zahrnuty v odpovídajícím kontinentálním agregátu.

Metody a definice

Hlavním metodickým referenčním místem pro statistiky k zahraničním přímým investicím je Mezinárodní měnový fond (MMF) Příručka k 6. Platební bilanci) (BPM6).

Přímé zahraniční investice (FDI) označují hodnotu akcií na konci období. FDI jsou kategoriemi mezinárodních investic, které odrážejí cíl získat trvalý zájem investora jedné ekonomiky se sídlem v jiné ekonomice. Trvalý zájem vyplývá z existence dlouhodobých vztahů mezi investorem a podnikem, a zásadního vlivu  investora  na způsob, jakým je podnik řízen. Za takový zájem je formálně považována situace, kdy přímý investor vlastní 10% nebo více hlasovacích práv v představenstvu (u akciového podniku) nebo ekvivalent (v podniku jediné korporace).

Jednotky zvláštního určení (SPE) jsou hlavně finanční holdingové společnosti v zahraničním vlastnictví,  zabývající se hlavně napříč finančními transakcemi přes hranice, se žádnou nebo jen zanedbatelnou místní činnosti v členském státě sídla. Údaje o přímých zahraničních investicích v zahraničí rezidentů SPE a zbytkem světa v rezidentských SPE jsou k dispozici pouze pro některé vybrané partnerské země, pokud jde agregát za offshore finanční centra a souhrnném Extra-EU.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno