[quote]Kolegium komisařů projednalo 20.7 politické, ekonomické a právní důsledky, vyplývající z uplynutí platnosti některých ustanovení v čínském protokolu o přistoupení k Světové obchodní organizaci (WTO) dnem 11. prosince 2016 a jaké důsledky z toho vyvodit.[/quote]

Diskuse navazuje na první orientační diskusi, která se konala dne 13. ledna o tom, zda, a pokud ano, jak by EU měla změnit jednání s Čínou o antidumpingových a antisubvenčních šetřeních po prosinci 2016.

Od té doby bylo provedeno posouzení dopadů do hloubky s měřením následků případných změn podle jednotlivých členských států a hospodářských odvětví se zvláštním zaměřením na zaměstnanost. Byla také provedena veřejná konzultace s více než 5.000 odpovědí na výše naznačené otázky. Členské státy, zástupci průmyslu, odbory a různé zúčastněné strany se na těchto jednáních v posledních měsících aktivně podílely. Evropský parlament přijal v květnu rezoluci vyzývající Komisi, aby přijala potřebná opatření.

V této orientační diskusi kolegium komisařů projednalo tři možnosti reakce na posouzené  dopady: (1) ponechat současné právní předpisy EU beze změny; (2) odstranění Číny ze seznamu „netržních ekonomik“ a uplatnění standardní metodiky pro výpočet dumpingu; (3) změnu antidumpingové metodiky s novým přístupem, která by udržela silný systém na ochranu obchodu, s vlivem na mezinárodní závazky EU.

Místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen, zodpovědný za zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost, řekl:

„Spravedlivý a otevřený obchod je pro Evropu nejlepší pákou růstu. Dnešní diskuse nebyla o tom, zda má Čína tržní ekonomiku. Jde o to, jak přizpůsobit naše nástroje na ochranu obchodu k vypořádání se s realitou nadměrné kapacity a měnícím se mezinárodním právním rámcem. Jednáním na několika frontách, spolu s Evropským parlamentem a členskými státy,  můžeme léčit oba příznaky a příčiny nekalých obchodních praktik a poskytovat větší jistotu pracovních míst v Evropě „.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová uvedla:

„Evropská unie je největším světovým obchodním partnerem. Naše prosperita je postavena na obchodě a my jsme silní zastánci volného obchodu a otevřených trhů. Nicméně obchod musí být spravedlivý. Současná situace s nadměrnou kapacitou zejména  oceli ukázala, že potřebujeme účinné nástroje na ochranu spravedlivého obchodu a k reagování na narušení trhu v budoucnu. To znamená, že se nyní musíme přizpůsobit nové ekonomické situaci a naostřit nástroje, které máme k dispozici. „

Kolegium se shodlo,  že Komise musí zajistit, aby Evropa měla ochranné nástroje obchodu,  které mohou používat s ohledem na současnou realitu – zejména stávajícími nadměrnými kapacitami – v mezinárodním obchodním prostředí, při respektování mezinárodních závazků EU v právním rámci Světové obchodní organizace.

Do té doby by se mohl a měl dosáhnout pokrok a měla by být provedena opatření, aby se posílily stávající nástroje na ochranu obchodu. Komise vyzývá členské státy, aby urychleně přikročily k přijetí návrhu předloženého v roce 2013 modernizovat nástroje EU na ochranu obchodu. Tento krok by urychlil antidumpingová a antisubvenční řízení a umožnil Komisi uložit za určitých okolností vyšší cla. Evropský parlament přijal svou zprávu v prvním čtení. Členským státům se důrazně doporučuje, aby tento soubor rychle prošel v Radě.

Ve stejné době a jak je zdůrazněno právě tento týden na zasedání Rady pro zahraniční věci zdůrazněno by Čína měla vyvinout značné a ověřitelné škrty v nadbytečné kapacitě průmyslu založené na jasné časové ose závazků a nezávislém monitorovacím mechanismu.

K dosažení tohoto cíle Komise stále plní svůj akční plán pro řešení problému nadbytečné kapacity v ocelářském odvětví, a to prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných kontaktů s našimi partnery. V návaznosti na summit EU-Čína v Pekingu dne 19. července a na naléhání prezidenta Junckera, byla založena bilaterální platforma EU-Čína pro ocel sledující nadprodukci. Na úrovni G20 se ministři obchodu zavázali zlepšit komunikaci a spolupráci, a přijmout účinná opatření k řešení problémů, aby se zvýšila funkce trhu a podpořili úpravu. Ekonomika hutnictví G20 se dostane na zasedání výboru OECD Steel, plánovaného na září, který bude diskutovat o proveditelnosti vytváření globálního fóra jako spolupracující platformy pro dialog a sdílení informací o vývoji globálních kapacit a o politikách a podpůrných opatřeních přijatých vládami.

Další kroky:

Vezmeme-li v úvahu současnou diskusi kolegia komisařů, Komise se k této záležitosti vrátí a předloží návrh ještě před koncem tohoto roku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno