[quote]Společnost Panalpina poskytuje komplexní služby letecké, námořní a silniční přepravy na všech kontinentech. Zajišťuje logistiku, skladování, distribuci a celní služby. Provozuje globální síť zhruba 500 kanceláří a zaměstnává více než 16 000 po celém světě; z toho 70 lidí v ČR a na Slovensku.[/quote]

Dnešní Snídani s osobností strávíme společně s oblastním jednatelem společnosti Panalpina Tiborem Födelmesim. Nejprve nás bude zajímat, jaké úspěchy či neúspěchy během posledního roku společnost zaznamenala a jak se jí daří v ČR a na Slovensku. Zeptáme se samozřejmě také na to, jaké plány má do budoucna. Pan Födelmesi blíže představí nově vzniklou skupinu Panalpina Energy Solutions. Společnost se často zapojuje do různých humanitárních projektů a nás zajímalo, do jakých je zapojena v současnosti. Na závěr nám pan Födelmesi prozradí, co ho ve volném čase nejvíce baví.

TruckingStation

Jaké úspěchy, případně neúspěchy, společnost Panalpina zaznamenala během posledního roku?

Společnosti Panalpina CZ se podařilo zvýšit svůj podíl na trhu v námořní nákladní přepravě podle svých strategických plánů, přičemž v následujících letech očekáváme v tomto produktu další růst. Navíc, v oblasti logistiky jsme se stali v našem podnikání efektivnějšími zavedením metodiky LogEx, která nám v konečném součtu přinesla zisky. Vzato ze záporného úhlu pohledu jsme v průběhu druhé poloviny roku 2014 prostřednictvím tendrů ztratili nějaké globální zákazníky, ale v posledních několika měsících vidíme pozitivní trend a v prvních 9 měsících jsme úspěšně udrželi stabilní zisk.

Jak se daří pobočce v Čechách a na Slovensku?

V Čechách máme 3 kanceláře s naší strategickou pobočkou umístěnou v Praze. Jsme schopni řídit celý obchod z tohoto jediného místa. Zákaznický servis a provoz má sídlo v Praze, stejně jako naše celorepubliková Centrála. Na Slovensku je to podobné, máme jednu strategickou kancelář v Bratislavě, přestože máme zastoupení i na východním Slovensku, především pro jednoho našeho významného zákazníka.

Svým klientům nabízíte aplikaci EcoTrans IT World. V čem spočívá její smysl a jaký má ohlas u zákazníků?

Společnost Panalpina zavedla nástroje, které mohou rychle, přesně a efektivně vypočítat vynaloženou energii a emise skleníkových plynů, vyplývající z jejích zásilek. Za tímto účelem jsme zavedli nejmodernější systém EcoTransIT World a integrovali jsme jej do naší vlastní IT infrastruktury. Tento systém počítá emise pro každou zásilku, včetně zásilek před přepravou a právě přepravovaných na základě vzdálenosti, hmotnosti, druhu přepravy a nasazeného typu plavidla nebo letadla. Systém může generovat zprávy pro každého jednotlivého zákazníka od čtvrtletního přehledu až po detaily o každé zásilce. V budoucnu společnost Panalpina zamýšlí provádět výpočty tak, aby byly k dispozici před procesem přepravy. Výpočty vycházejí z normy EN 16258, která zahrnuje stoupající emise z výroby paliv, emise jiných skleníkových plynů kromě CO2 a spotřebu energie.

Zákazníci oceňují přehled o emisích z jejich přepravy z jednoho konce na druhý, který pokrývá všechny druhy přepravy, přičemž spolehlivé informace na začátku procesu jsou klíčové.

V nedávné době vznikla v rámci společnosti skupina Panalpina Energy Solutions. Můžete nám skupinu přiblížit a zmínit nějaké konkrétní příklady projektů?

Panalpina Energy Solutions byla vytvořena na základě sloučení dvou odlišných aktivit společnosti Panalpina: Aktivit v oblasti ropy a zemního plynu a v oblasti průmyslových projektů. Dříve se jednalo o samostatné skupiny, které jsou nyní pod jedním oddělením, Energy Solutions. Náš tým Energy Solutions řídí přepravu a logistiku velmi složitých projektových typů přepravy.

Panalpina Energy Solutions má více než 2200 profesionálních zaměstnanců, kteří vytváří pro jednotlivé požadavky na míru šitá (end – to end) řešení přepravy v rámci celého životního cyklu – od průzkumu až po vyřazení z provozu. Jsou to odborníci v dodržování termínů a pečlivém plánování, realizaci a monitorování, zainteresovaní do logistiky energetického průmyslu.

Na jaké aktuální trendy musí společnost reagovat?

Ano, v oblasti našeho podnikání se stále objevují vyvíjející se změny od elektronické nákladní dopravy až po 3D tisk. Jedním trendem, kterým se zabýváme, je stále častější přechod zákazníků z letecké k námořní nákladní přepravě. Potřebujeme tedy být připraveni s dodatečnými kapacitami k uspokojení potřeb našich zákazníků.

HeavyLift2

Co společnost Panalpina plánuje v nejbližší době?

Našimi cíli v příštích několika letech je růst rychleji než trh a agresivně získávat nové zákazníky pro zvýšení našeho podílu na trhu. Ve většině našich produktů máme dobrou pozici pro růst a v některých dalších máme prostor pro zlepšení. Plánujeme investice do zařízení v Čechách i na Slovensku, jakož i investice do posilování našich pracovníků prodeje v obou zemích.

Společnost Panalpina se často zapojuje do humanitárních projektů, jako například v Sierra Leone při vypuknutí epidemie eboly. Do jakých projektů je společnost Panalpina aktuálně zapojena?

Společnost Panalpina nedávno uspořádala svůj první globální den trvale udržitelného rozvoje, kdy se zaměstnanci po celém světě účastnili činností, jako jsou návštěvy nemocnic a škol, dárcovství krve, potravinové dary, pečení s prodejem, sportovní akce a činnosti pro zlepšení životního prostředí.

Zhruba dvě třetiny z těchto činností byly spojeny s veřejnými programy, jako je pomoc dětem, starším a nemocným lidem. Zbývající třetina činností zahrnovala aktivity v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek pro zvířata. Součástí byly také peněžní dary různým charitativním organizacím.

Pracujeme také s charitou, které chceme znovu darovat nákladní let v reakci na humanitární krizi a zajistit tak velmi potřebné humanitární dodávky lidem v nouzi.

8670

Kde jste působil, než jste nastoupil na pozici country managing director v Panalpině ČR a SR?

Před společností Panalpina jsem více než 17 let zastával podobné pozice v jiné logistické organizací v Maďarsku a ve Spojených státech.

Při jaké aktivitě si nejvíce odpočinete ve volném čase?

Svůj volný čas trávím především s rodinou. Když dovolí čas, rád si zahraji golf. Jsem vděčný za to, že Česká republika má senzační kulturu golfu s mnoha skvělými golfovými hřišti.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno