[quote]Ačkoli je v dnešní době požadavek na efektivitu v logistice samozřejmostí, cesty k dosažení tohoto cíle se různí. Každý z účastníků zásobovacího řetězce se střetává s jinými problémy podle toho, kde se v řetězci nachází. Musí proto hledat a vytvářet vlastní řešení.[/quote]

Mezi všeobecně aktuální témata však patří snižování nákladů a zvyšování kvality. Důležitá je také péče o životní prostředí, kterou stále více vyžadují nejen přísné zákony, ale i samotní zákazníci. Průvodcem na cestě k efektivitě jsou vždy moderní technologie, které se neustále a rychle vyvíjejí a proměňují celý logistický obor.

Developeři logistických nemovitostí, poskytovatelé služeb založených na moderních technologiích a určených pro logistiku i logistické společnosti jsou hlavními aktéry této dvoustrany. Hovoří o tom, co je pro ně důležité při hledání cest k efektivitě a růstu. Jejich nejrůznější přístupy spojuje důsledná orientace na zákazníka, která jim umožňuje nejen dosahovat dobrých výsledků, ale také udržovat krok se zrychlujícím tempem, kterým se celý obor stále vyvíjí.

Pro developery je efektivita nutností

Developeři a pronajímatelé logistických center musí často řešit problémy, které vyvolává sezónnost poptávky po skladových prostorách. Řešením je vysoká flexibilita skladových prostor jako nástroj ke zvyšování efektivity. „Společnost P3 staví skladové a distribuční prostory, které pokrývají veškeré požadavky moderních logistických společností,“ uvedl Jakub Pelikán, vedoucí developmentu společnosti P3, vlastníka průmyslových nemovitostí s celoevropskou působností. „Vycházíme ze specifických potřeb klienta, které pro nás představují šablonu, podle které „šijeme“ budovu na míru. Je to takzvaný projekt BTS – build-to-suit,“ dodal Jakub Pelikán. V případě sezónního nárůstu aktivit klientů nabízí obrovské portfolio společnosti P3 možnost okamžitého krátkodobého pronájmu. Dojde-li naopak k sezónnímu poklesu, snaží se P3 vždy nalézt nájemce, který si takovýto volný prostor krátkodobě podnajme.

Ekonomické oživení posledních let zvýšilo v ČR poptávku po moderních skladových prostorách, které by svou konstrukcí i vybavením odpovídaly 21. století. Klíčovým faktorem logistického procesu ve skladu nebo ve výrobě je prostor. A právě neefektivní využívání prostoru ve starších skladech je jedním z důvodů, proč dnes firmy míří do nových budov. „Při výstavbě průmyslové haly na klíč je důležité vycházet z půdorysu technologie a vnitřního logistického procesu nájemce,“ vysvětlil Jaroslav Kaizr, obchodní ředitel společnosti CTP Invest. „CTP Invest má interní experty, kteří mají mnohaleté zkušenosti a jsou schopni technologii implementovat v konkrétních podmínkách. Klienti si nejvíce cení právě tohoto přístupu, kdy jim pomáháme najít optimální řešení provozu. Většina logistických operací je schopna se přizpůsobit tvaru budovy, některé procesy však vyžadují specifičtější úpravy,“ popsal možnosti řešení Jaroslav Kaizr. Typickým příkladem je podle jeho slov nově postavená budova B12 v CTParku Bor. Je upravena podle specifických požadavků nájemce, který v ní bude provozovat sklad oblečení. Hala má čistou výšku 16 metrů a na přibližně 10 500 m2 je instalován mezanin, kde bude probíhat vychystávání. Součástí dodávky je i recyklační centrum.

Lepší ekonomická situace stojí také za opětným růstem zájmu o outsourcování služeb. Outsourcing představuje možnost, jak optimalizovat či snižovat náklady. „Sledujeme, že outsourcing je v současné době oblíbeným trendem,“ řekl Martin Baláž, ředitel pro výstavbu a pronájem společnosti Prologis pro Českou republiku a Slovensko. „Jako vlastník, developer a správce průmyslových nemovitostí věnujeme velkou pozornost službám, které našim zákazníkům poskytujeme. Chápeme, jak je důležité optimalizovat podnikání. Umíme postavit distribuční prostory třídy A v klíčových lokalitách, které umožní hladký průběh provozu. Výstavbu vždy přizpůsobujeme potřebám zákazníka, abychom usnadnili chod jeho dodavatelského řetězce. Poskytujeme také služby v oblasti správy nemovitostí, včetně bezpečnostních opatření a pravidelných údržeb zajišťujících funkčnost budovy,“ zdůraznil Martin Baláž. Nechybí ani různá environmentální řešení, která pomáhají snižovat provozní náklady a zákazníkům šetří peníze.

Moderní technologie hrají v logistice prim

Nedílnou součástí každého logistického projektu jsou moderní technologie. Samozřejmostí se staly monitoring a telemetrická řešení, která nacházejí uplatnění nejen pro správu a řízení vozových flotil, ale také při vytváření efektivních logistických systémů. „Monitoring a telemetrická řešení se v moderní logistice využívá především pro zjištění efektivity provozu a její následné zlepšení. Také se využívá pro redukci poškození manipulační techniky a tím pádem i pro zvýšení bezpečnosti celých logistických provozů,“ uvedl Marek Bober, vedoucí vývoje GX SOLUTIONS. V minulých letech GX SOLUTIONS jako první začal vyvíjet a nabízet komplexní monitorování logistických vozidel. Hodnotí se nejen vytíženost jednotlivých strojů, ale také vjíždění do nepovolených oblastí, detekce nárazů, blokování neoprávněných řidičů či například detekce zbytečné jízdy naprázdno. „Problematika sledování logistické techniky se neustále vyvíjí, proto také přicházíme stále s novými řešeními. Trendem je určitě ochrana osob v blízkosti manipulační techniky či zvyšování bezpečnosti práce s těmito stroji,“ dodal Marek Bober.

Požadavky, kladené na současnou logistiku, se dají rozdělit do dvou zásadních oblastí – co nejrychleji a nejefektivněji zajistit tzv. primární logistické požadavky a efektivně a rychle reagovat na vzniklé problémy a předcházet jejich vzniku. „A právě tato druhá oblast nabývá na významu, neboť definuje skutečné schopnosti firmy. Jinými slovy, když jde všechno hladce, není problém zajistit požadavky na logistiku. Ale jak všichni vědí, život a realita jsou vždy mnohem komplikovanější. Do druhé části mimo jiné patří problematika sledovatelnosti a dohledatelnosti,“ vysvětlil Milan Ludvik, country manager ZETES Czech Republic. Společnost ZETES je dlouhodobě zaměřena na poskytování ucelených řešení pro dodavatelský řetězec, respektive pro spolupracující dodavatelský řetězec. A řízení dodavatelského řetězce vyžaduje maximální sledovatelnost (viditelnost) a dohledatelnost všech produktů či vratných obalů bez ohledu na to, kde se v daném řetězci nacházejí. Jako každá oblast, i sledovatelnost a dohledatelnost se vyvíjí, a to jak z hlediska technologií, které umožňují tyto procesy zajistit, tak z hlediska softwarových řešení.

Skladování si dnes nelze představit bez vhodného systému pro řízení skladů – WMS. Trendem je stále větší propracovanost WMS a jeho již samozřejmé napojení na mobilní či automatizované skladovací technologie. „Za nejvýznamnější změnu v naší nabídce WMS dále považuji postupný přechod od on-premise implementací řešení přímo u zákazníka k možnostem jednoduše dostupnému využívání skladového systému formou služby (SaaS), který je již samozřejmou součástí naší nabídky. Zásadní výhodou pro zákazníka je, že mu odpadají velké počáteční investice,“ zdůraznil Vladimír Teplý, architekt řešení CCV Řízený sklad. Výhodou WMS řešení CCV Řízený sklad je především jeho flexibilita a možnost maximálního přizpůsobení konkrétním potřebám zákazníka. Řešení skladového hospodářství od CCV je výjimečné například i funkčním přesahem do mimoskladových expedičních a zásobovacích operací, zejména napojením do nákupní agendy. Zákazníci oceňují také různé možnosti vizualizace obsazenosti skladu.

Monitoring a telemetrická řešení se již staly samozřejmostí pro firmy, které poskytují logistické a kurýrní služby. Snižují náklady na pohonné hmoty i na skladové zásoby a časové prostoje. „Digitalizace operací prováděných lidmi v terénu zahrnuje automatizované a okamžité přidělování úkolů, jejich vyřizování na tabletu a synchronizaci dokumentace na serveru, včetně optimalizace tras a evidence pohybu vozidel i zařízení,“ řekl Ondřej Bratinka, vedoucí prodeje společnosti MOBIDI. „Pracovníci tak získávají možnost přijímat své úkoly přímo do terénu na svůj tablet (checklisty, formuláře apod.), zaznamenávat úkony digitálně a rovnou je odesílat na centrálu. Mohou optimalizovat trasy, objednávat ve skladu, pořizovat fotodokumentaci a snímat čárové i QR kódy. Centrála získává cenná data a pomocí reportingu vyhodnocuje dění v terénu v reálném čase, včetně pohybu osob, zboží, vozidel i skladových zásob,“ dodal Ondřej Bratinka, který do budoucna očekává samostatnější fungování terénního personálu a celkově nižší administrativní zatížení firem.

Zájem o outsourcing v logistice roste

S rostoucí poptávkou po outsourcingu se setkávají nejen developeři, ale všichni účastníci logistického řetězce. Zájem je zejména o skladování materiálu pro výrobu nebo skladování hotových výrobků a s tím spojené operace. „Jsou to víceméně standardní činnosti, které dnes zvládne bez problému každá větší logistická společnost,“ řekl Petr Šťastný, generální ředitel MOSS Logistics s.r.o. „Myslíme si, že u výrobních společností zatím není velký zájem o kompletní poradenství od společností zabývajících se logistikou. Ani o aktivní spoluúčast na vytváření jejich logistických projektů s cílem optimalizovat procesy a snížit náklady. Většinou je tento úkol ve výrobních firmách svěřen pouze do rukou vlastních zaměstnanců v oddělení logistiky, kteří nemají vždy úplné znalosti o všech možnostech skladování a přepravy zboží. Věřím, že zapojením logistického partnera do vytváření materiálových toků u výrobních společností by bylo velmi přínosné pro obě strany a přineslo by větší efekt,“ zdůraznil Petr Šťastný.

Pavel Toman

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno