[quote]Bisfenol A (BPA), je stále velmi diskutovaná organická sloučenina, která se využívá mimo jiné i při výrobě plastů. Na semináři Obaly pro potraviny a kosmetiku, v rámci Obalová akademie, bylo možné slyšet na toto téma zajímavou přednášku od Dr. Johannese Bergmaira (OFI).[/quote]

Klid střídá paniku a jediné co v této kauze chybí je zlatá střední cesta.

Polemiky, zda BPA způsobuje onemocnění srdce, nebo cukrovku, jelikož při těchto nemocech je často prokázána vyšší hladina BPA jsou provázeny sledováním hladiny přípustných limitů. A jak to všechno začalo?

FÁZE PRVNÍ – při výrobě se začala používat BPA už v roce 1957, výrobci jsou spokojeni. Uživatelé to neřeší.

FÁZE DRUHÁ – studie v roce 2008 prokázala migraci do potravin. Konzumenti jsou zděšeni. Radikální Francie zcela zakazuje tento endokrynní destruktor v obalech používat.  V souladu s principem předběžné opatrnosti byl i evropskou komisí vydán zákaz používání tohoto materiálu u kojeneckých lahví z polykarbonátu (PC, kde se vyskytuje BPA).

FÁZE TŘETÍ – 2010 EU dává dohromady výzkumný tým v režimu „veřejná konzultace“ V obalech se hladina snižuje (víčka nikdo neřeší 🙂 )

FÁZE ČTVRTÁ – někdo používá dál, někdo ostentativně propaguje BPA free program. Výrobci tvrdí, že v minulosti sice využívali tuto látku při výrobě PVC. Současně připouští, že materiál dováží z Asie a co skutečně obsahuje, není šance zjistit. Cílem je posunout BPA mimo oblast „food contact“ (REACH)

FÁZE PÁTÁ – tlak veřejnosti i autorit nutí využívat alternativy, nyní budeme používat místo BPA například Bisfenol S a Bisfenol F.

Idylka, zdálo by se.

V lednu 2016 zveřejnil Brusel, že konzumentům nehrozí žádné zdravotní riziko, a to pro žádnou věkovou skupinu, včetně dětí pokud jsou dodrženy migrační limity. V současnosti by sloganem mohlo být: „Klídek, je to jen BPA“

Tato kauza je jen zrnko písku na hřišti Evropy či dokonce světa. Zajímavé je, že Švédsko podalo žalobu na nečinnost EU komise a Evropský soud jim dal za pravdu.

Co dodat? Sloučeniny BPS a BPF nejsou dostatečně prozkoumané. Nebude to ještě horší než BPA? Jak dlouho bude probíhat paralelní průzkum a jak dlouho bude trvat než se budeme moci támto závěrem řídit. Vlastně už můžeme uzavírat sázky, kdy bude jeho používání zakázáno….

Zdroj: Syba – Kateřina Kolářová