Zdroj: Archiv

[quote]Dne 18.2. vydal Eurostat rozsáhlou publikaci k úrovni zemědělství EU. Její část o velikosti rozlohy hospodářství (včetně primátu ČR s rozlohou- o 25 % větší, než v pořadí  druhém Spojeném království a dat o stárnutí zemědělských manažerů již byla zveřejněna a popsána na eLogistika.info.[/quote]

Podle publikace Eurostat přispívá k celkové hodnotě zemědělské produkce EU Francie 18%, Německo 14%, Itálie 13%, Španělsko 10%, Spojené království 8%, Nizozemsko 7% a Polsko 5%.

Dohromady těchto 7 členských států představuje přibližně tři čtvrtiny celkové zemědělské produkce EU.

Publikace je rozdělena do sedmi kapitol, které poskytují fakta a čísla o struktuře zemědělských podniků, zemědělských účtů a cen zemědělských produktů, zemědělství a životního prostředí, lesnictví a produkce rybolovu. Protože došlo 2015 k zrušení mléčných kvót, je letos celá kapitola  věnována také 30 letům kvót v odvětví mléka v EU.

Sklizené produkce obilovin v EU, 2000-2014

(v milionech tun)

hr1

V EU bylo sklizeno 2014 rekordních 331,7 milionů tun obilovin (včetně rýže); ve Francii  72,7 milionu tun,  v Německu (52,0 mil. t, v Polsku 31,9 mil. t, Velké Británii 24,5 mil. t, v Rumunsku 22,1 mil. t, Španělsku 20,6 mil. t, Itálii 19,4 mil. t, Maďarsku 16,5 mil. t. Pokud jde o hodnotu, obiloviny představují 13% celkové zemědělské produkce  EU a 25% produkce EU plodin.

Produkce obilovin se v porovnání s dlouhodobým průměrem navzdory snížení obdělávané plochy se ve srovnání s 2013 v roce 2014  v převážné většině členských států EU zvýšila. Největší relativní přírůstky byly ve Slovinsku (+ 41,9%), na Kypru (+ 41,7%) a Slovensku (+ 38,0%), následované Estonskem (+ 25,2%), v Rakousku (+ 24,4%), ve Spojeném království (+ 22,5%) a Maďarsku (+ 20,9%). Největší pokles byl ve Španělsku (-19,0%), Řecku (-8,2%) a Chorvatsku (-6,1%). Na úrovni EU se sklizená produkce obilovin zvýšila o 8%, ale oblast pěstování zůstala globálně stejná.

V delším časovém období se produkce obilovin v EU pohybovala mezi minimem 253 milionů tun v 2003 (dlouhotrvající sucha) a přes 330 mil.  t 2014 (rok s velmi příznivými klimatickými podmínkami). Ve srovnání s průměrem za období 2000-2012 byla produkce obilovin v EU  vyšší v roce 2014 o 15,2%, zatímco rozloha pěstování byla o 5% nižší. V jednotlivých členských státech nejpozoruhodněji rostla sklizeň obilovin ve třech pobaltských státech. (Litva + 72,4%, Estonsko + 70,3%,  Lotyšsko + 68,3%. Následovalo) –  Bulharsko (56,9% ), Slovensko (+ 49,3%) a Rumunsko (+ 39,1%). Pokles byl zaznamenán na Kypru, v Nizozemsku, Španělsku a Řecku.

Sklizeň obilovin v členských státech EU
(1 000 t)

hr2

Největší počet prasat v Německu a Španělsku, skotu ve Francii, ovcí ve Spojeném království

Počet hovězího dobytka byl 2014 v EU 88,4 milionu zvířat. Přibližně 19 milionů zvířat (22%) připadlo na  Francii, na Německo 14%, Spojené království 11%, Irsko, Španělsko a Itálie (po 7%).

Počet ovcí (84,2 milionu zvířat) byl v EU 2014 téměř shodný s počtem  skotu. Více než 1 ze 4 ovcí (27%) v Evropské unii byla chována ve Spojeném království (23 miliony ovcí), 18% ve Španělsku, po 11% %  Rumunsko a Řecko.

Vepřů bylo v Německo 28,3 milionu, 19% z celkového počtu EU), ve Španělsku (26,6 milionů, nebo 18%); obě země byly zdaleka největší producenti – z celkového počtu 148,3 milionů prasat v Evropské unii, n ně připadla více než třetina.

Pokud jde o hodnotu produkce, vepři, skot a ovce představují 17% celkové zemědělské produkce v EU a  42% z živočišné výroby.

Počet skotu, vepřů a ovcí v členských státech EU 2014

(v 1000)

hr3

Členské státy poskytují údaje o produkci obilovin buď s pevnou, nebo různou mírou vlhkosti. Naopak  výrobní agregáty za obiloviny jsou harmonizovány podle normy EU (14% u obilovin). Proto  celková výroba na úrovni EU není součtem národních dat.

Počet skotu zahrnuje buvoly a hybridy.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno