[quote]Evropská komise se rozhodla poslat Nizozemsko Soudnímu dvoru Evropské unie za to, že v souladu s právními předpisy EU vztahující se na železniční dopravu. Komise vydala dvě samostatná doporučení soudu, týkající se bezpečnosti železniční dopravy v EU na jedné straně a železniční interoperability na straně druhé.[/quote]

Směrnice 2004/49 / ES („směrnice o bezpečnosti železnic“) vyžaduje, aby členské státy, vytvořily nezávislý bezpečnostní orgán a nezávislý vyšetřovací orgán. Kromě toho mají členské státy definovat společné zásady pro řízení, regulaci a dozor nad bezpečností železnic. Účelem této směrnice je zajistit rozvoj a zvyšování bezpečnosti na železnicích EU a lepší přístup na trh pro služby železniční dopravy. Nizozemská právní úprava není v souladu s touto směrnicí ve dvou prvcích: není stanoví zásady rozhodování bezpečnostního orgánu nevyžaduje dodržovat čtyřměsíční lhůty pro vydávání rozhodnutí o osvědčení o bezpečnosti, nebo bezpečnostní oprávnění.

Interoperabilita železničního systému
Směrnice 2008/57 / ES stanoví podmínky pro dosažení železniční interoperability v Evropě, zajišťující kompatibilitu infrastruktury, kolejových vozidel, signalizační a ostatních drážních subsystémů v celé síti EU. To je zásadní proto, aby se železniční sektor stal více konkurenceschopný vůči ostatním druhům dopravy. K dnešnímu dni však Nizozemsko netransponovalo  do vnitrostátního práva pravidla, týkající se povolení k uvedení vozidla do provozu.

Souvislosti
„Interoperabilitou“ se označuje schopnost železničního systému umožnit bezpečný, nepřerušovaný provoz vlaku dosahujících stanovených úrovní výkonnosti na těchto tratích. Tato schopnost závisí na všech předpisy stanovených technických a provozních podmínkách, které musí být dodrženy v zájmu naplnění základních požadavků.

Komise již požádala Nizozemsko o uplatnění těchto dvou směrnic Přes dvě odůvodněná stanoviska, zaslaná v říjnu 2015 (bezpečnost na železnici) a v září 2014 (k železniční interoperabilitě) však nebyly k dnešnímu dni žadné legislativní kroky Komise se proto rozhodla postoupit Nizozemsko Soudnímu Dvoru EU. Dnešní akce  je v souladu s cílem Komise zajistit úplný soulad členských statů s pravidly bezpečnosti a interoperability železničního provozu. Jejich jednotná aplikace je opravdu kritická pro vytvoření vnitřního trhu pro železniční dopravu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno