Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise oznámila 29.9. 2016, že se rozhodla obrátit k Soudnímu dvoru Evropské unie za plán německých orgánů zavést systém pro zpoplatnění silnic pro osobní vozidla (PKW-Maut), který je podle Komise diskriminační.[/quote]

Německé právní předpisy poskytují vozidlům registrovaným v Německu výhodu v odečtení silničního poplatku z jejich ročního daňového vyúčtování vozidel v poměru 1: 1. To by vedlo k de facto osvobození od poplatku výhradně pro vozidla registrovaná v Německu.

Kromě toho ceny za krátkodobé dálniční známky (za období kratší než jeden rok), které jsou určeny pouze pro použití vozidel registrovaných v zahraničí, jsou v některých případech nepřiměřeně vysoké .

Protože Komise podporuje spravedlivou a účinnou tvorbu cen v dopravě – jak to zopakovala v nedávné evropské strategii pro nízko emisní mobilitu, domnívá se, že německý systém nedokáže být v souladu se Smlouvou o fungování (SFEU) v zásadách nediskriminace na základě státní příslušnosti a volného pohybu zboží a služeb. Shledala, že německá legislativa je v nesouladu s těmito zásadami.

Přes četné výměny stanovisek s německými úřady od listopadu 2014 nebyly vyřešeny zásadní obavy Komise. Komise posílá Německo k Evropskému soudnímu dvoru za diskriminační zpoplatnění silničních vozidel.

Souvislosti

Je výsadou členských států rozhodnout o zavedení poplatků za užívání silnic pro těžká nákladní vozidla a osobní automobily. Pokud si členský stát přeje zavést pro zahraniční uživatelé poplatky za použití státních silnic, pak ale musí poplatky platit všichni uživatelé – cizinci i vlastní státní příslušníci.

Klíčovým požadavkem nediskriminačních silničních poplatků je, aby všichni uživatelé platili stejný poplatek za používání silnic. Zavedení silničního poplatku pouze právně nebo ve skutečnosti za cizince by bylo diskriminační a bylo proti smlouvám o EU.

Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti v červnu 2015 a zaslala odůvodněné stanovisko německým orgánům v dubnu 2016.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno