Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise oznámila 5. listopadu 2016, že pořádá v týdnu od 5. do 9. prosince 2016 první Evropský týden odborných dovedností, který má účastníky inspirovat k objevování, využívání a zdokonalování svého talentu a schopností prostřednictvím odborné přípravy.[/quote]

Komisí v rámci nové agendy dovedností pro Evropu, která byla představena letos v červnu.

V průběhu Evropského týdne odborných dovedností chce Komise upozornit na vysoce kvalitní iniciativy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP), a v konečném důsledku přispět k tomu, aby lidé disponovali dovednostmi, které jsou na současném rychle se měnícím trhu práce žádané. Po celé Evropě (v členských státech EU, zemích ESVO a v kandidátských zemích) se koná více než 650 akcí ilustrujících zásadní význam OVP při podpoře dovedností, nových pracovních míst, inovací a konkurenceschopnosti. Seznam akcí podle země konání je k dispozici online.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu uvedla:

„Tento evropský týden prezentuje špičkové výsledky odborného vzdělávání a přípravy. Díky tomuto typu vzdělání mohou mladí lidé snáze sehnat práci a zároveň se jedná o dobrou profesní volbu pro každého. Volba odborného vzdělávání a přípravy jako první, a nikoli až jako druhé možnosti, je také jádrem nové agendy dovedností pro Evropu vypracované Evropskou komisí.“

Rozvoj odborných dovedností může přinést kvalitní zaměstnání, atraktivní a ambiciózní kariéru, příležitosti ke kontinuálnímu rozšiřování dovedností a rekvalifikaci a dále podněcovat podnikatelské myšlení.

K účasti na evropském týdnu odborných dovedností pozvala Komise všechny zainteresované strany: učně, rodiče, firmy, obchodní organizace, sociální partnery, poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, organizace zabývající se vzděláváním dospělých, výzkumné pracovníky, profesní poradce, subjekty veřejného sektoru a širokou veřejnost.

Mezi akce na evropské úrovni patří například evropské podnikatelské fórum zaměřené na OVP, konference na téma „Dovednosti dospělých“, setkání zúčastněných stran Evropské aliance pro učňovskou přípravu, fórum komunity výzkumných pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, fórum poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy / vyššího odborného vzdělávání a fórum aliancí a rad odvětvových dovedností.

Týden bude mimo jiné zakončen udělením cen za špičkovou úroveň a kvalitu v různých kategoriích OVP a propagací významných projektů, které byly financovány z prostředků EU i jednotlivých států.

Souvislosti

V návaznosti na novou agendu dovedností pro Evropu Evropská komise zdůraznila, že je třeba lépe informovat mladé lidi, jejich rodiče a všechny další kategorie žáků a studentů o tom, že OVP může být stejně atraktivní jako tradiční vzdělávání od střední po vysokou školu. Komise chce prostřednictvím Evropského týdne odborných dovedností přivést OVP do centra pozornosti coby možnost nabízející kvalitní zaměstnání, slušný plat a rozvoj v profesním životě.

Odborné vzdělávání a příprava takto přispívají ke strategickým prioritám Komise v oblasti konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti.

Učinit OVP první volbou představuje klíčový prvek nové agendy dovedností pro Evropu, která byla předložena v červnu 2016.

Komise vyzvala zúčastněné strany v celé Evropě, aby v tomto období uspořádaly akce a aktivity, jako jsou dny otevřených dveří, podpora úspěšných programů OVP a další informační činnosti.

Zde je několik příkladů:

  • V německém Münsteru se každoročně koná mistrovství řemeslníků Německa, kterého se účastní více než 130 řemesel a které pořádá společně na federální úrovni německý svaz řemesel (ZDH) a různé komory řemesel (závěrečný ceremoniál je 10. prosince 2016). Tato akce upozorňuje na význam profesní přípravy na pracovišti a profesní činnosti, dále informuje o službách odborné přípravy a podporuje nadané učně v jejich kariérním rozvoji. Každoročně se jí účastní až 3 000 mladých řemeslníků a zhruba 800 z nich má možnost se coby vítězové ve své spolkové zemi ucházet na federální úrovni o celostátní cenu.
  • Soutěž učňů OVP o nejlepší fotografie, blogy a eseje na téma „Mobilita do Evropy a zpět“ pořádaná nadací Archimedes z estonského Tallinu (31. října až 15. listopadu 2016). Soutěž je pořádána pro estonské učně OVP každoročně. Jejím cílem je prostřednictvím příběhů, blogů a fotografií pojednávajících o práci učňů ukázat špičkovou kvalitu OVP. Soutěž je stále populárnější. Příběhy z odborného vzdělávání a přípravy byly dříve vydány jako menší knihy na blogu nadace Archimedes a zpravodajském portálu Delfi. Tento rok se pořádá také soutěž pro žáky škol a studenty vzdělávání dospělých.
  • „Orient Actions“ jsou akce pořádané komorou Chambre Enseignement Bassins Huy-Waremme- Liège – Cité des métiers města Liège Frankofonního společenství Belgie od 1. října do 20. prosince 2016. Jejich cílem je umožnit dětem objevit svět firem a podnikání a informovat je o možnostech zaměstnání v těchto oblastech. Žáci mohou pak tyto informace využít, až se budou rozhodovat, jakou střední školu si zvolí. Cílem je představit dětem manuální práci v pozitivním světle, aby si mohli budoucí povolání dobře vybrat, a návštěva firem je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout.
  • Další akce má název „Poznejte výrobu v automobilce MINI v Oxfordu“ a pořádá ji skupina BMW ve Spojeném království (8. 12. 2016). Automobilka MINI v Oxfordu otevře 8. prosince své brány ředitelům škol a kariérním poradcům, kteří si budou moci prohlédnout výrobu a místní školicí středisko. Hosty po areálu provedou učni, kteří jim rovněž podají informace o učňovské přípravě, kterou v automobilce absolvují. Cílem je změnit vnímání učňovské přípravy ze strany veřejnosti, umožnit lidem nahlédnout „ pod pokličku“ výrobního úspěchu Spojeného království a více se dozvědět o úspěšných učňovských programech skupiny BMW v této zemi.

Evropský týden odborných dovedností je pořádán za rozsáhlé účasti a podpory Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropské nadace odborného vzdělávání.