Zdroj: Archiv

[quote]Evropská komise přijala 27.7. 2016  rozhodnutí o registraci iniciativ “LetsFly2Europe“ a „People4Soil“ evropských občanů.[/quote]

Iniciativa evropských občanů (ECI) “Nechte nás volně létat” vyzývá Komisi, aby navrhla zrušení ustanovení směrnice 2001/51/ES, které penalizuje dopravní společnosti umožňující uprchlíkům vstoupit do EU letadlem“. ECI „Půda lidem” vyzývá Komisi, aby „uznala půdu za sdílené dědictví, které potřebuje ochranu na úrovni EU a rozvine vyhrazený právně závazný rámec zahrnující odstranění hlavních hrozeb.

Registrace iniciativy “Nechte nás volně létat” se bude konat dne 2. září a registrace iniciativy „Půdu lidem“ se bude konat dne 12. září. V obou případech se tím zahájí jednoroční proces sběru podpisů na podporu navrhované evropské občanské iniciativy jejími organizátory.

Rozhodnutí Komise o zapsání iniciativ se týká pouze právní přípustnosti návrhu. Podmínky přijatelnosti, stanovené v nařízení o iniciativě evropských občanů jsou, že navrhované opatření nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise předložit návrh právního aktu, že navrhované opatření není zjevně zneužívající, bezdůvodné nebo šikanující a není zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Komise dospěla 27.7. k závěru, že byly tyto zákonné podmínky pro registraci obou iniciativ evropských občanů splněny. Komise v této fázi neprovádí analýzu podstaty iniciativ.

Pokud kterákoliv z iniciativy Evropských občanů obdrží jeden milion prohlášení o podpoře do jednoho roku nejméně ze sedmi různých členských států, Komise bude muset  dále reagovat ve lhůtě tří měsíců. Komise může rozhodnout buď následovat požadavek, nebo požadavek nenásledovat a v obou případech bude zapotřebí její rozhodnutí vysvětlovat.

Souvislosti

Evropské občanské iniciativy byly zavedeny Lisabonskou smlouvou a spuštěny v podobě programu pružnosti nastavení nástroje do rukou občanů v dubnu 2012, po vstupu v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, kterým se provádí ustanovení Smlouvy.

Po formálním zaregistrování  evropská občanská iniciativa umožňuje jednomu milionu občanů z nejméně jedné čtvrtiny členských států EU vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní akt v oblastech, kde má Komise pravomoc tak učinit.

V případě a pouze tehdy, jestliže registrovaná evropská občanská iniciativa získá podpisy jednoho milionu potvrzených prohlášení o podpoře od nejméně sedmi členských států, Komise musí rozhodnout, zda bude jednat, a vysvětlí důvody volby svého jednání.

People4SoilStátní podpora ochraně životního prostředí

Komise schválila francouzskou podporu pro obnovitelné zdroje energie přílivovým demonstračním zařízení v Raz Blanchard.

Evropská komise zjistila, že francouzské plány na podporu zařízení pro využití přílivové energie jsou v souladu s pravidly EU o státní podpoře. Opatření bude podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, v souladu s cíli EU v oblasti energetiky a klimatu, aniž by byla neúměrně narušena hospodářská soutěž v rámci jednotného trhu.

Pilotní „farma“ NEPTHYD (Normandie Energie Pilote HYDrolien) využívající přílivovou energii se bude nacházet v Raz Blanchard, na západě poloostrova Cotentin, v kanálu La Manche. Dceřiná společnost skupiny Engie, vybraná prostřednictvím nabídkového řízení, bude stavět a provozovat zařízení po dobu 20 let. Bude napojeno na národní rozvodné sítě a poslouží jako demonstrační zařízení pro validaci této rozvíjející se technologie. Přílivovou energii využívají vodní elektrárny, které konvertují energii získanou prostřednictvím přílivu a odlivu na elektřinu. Tato technologie nabízí významné výhody, protože používá předvídatelný zdroj obnovitelné energie.

Pokusné zařízení se bude skládat ze čtyř turbín s nominálním výkonem  po 1,4 megawattů (MW). Turbíny mají několik inovativních prvků, od nichž se očekává, že významně zvýší výkony přílivové farmy, včetně rotujících gondol, variabilních lopatek Smola a ponořené výkonové elektroniky. Francie plánuje podporu výstavby závodu prostřednictvím přímé dotace a vratných záloh, které budou nahrazeny v případě, že se technologie osvědčí. Kromě toho tu bude podpora výkupní ceny na každou jednotku  vyrobené energie.

Komise oznámenou státní podporu schvaluje, protože žádost je podle jejích pokynů z roku 2014 pro státní podporu na ochranu životního prostředí a energetiky členských států pro obnovitelné zdroje energie za určitých podmínek. Pravidla jsou zaměřena na dosažení ambiciózních cílů v oblasti energetiky a klimatu EU s co nejnižšími náklady pro daňové poplatníky a bez neoprávněného narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Komise zjistila, že tento projekt podporuje vstup na trh nové technologie obnovitelných zdrojů energie v souladu s pokyny. Kromě toho bude podpora omezena na náklady na výrobu elektrické energie takového závodu, To zajistí, že provozovatel nebude překompenzovaný. Komise proto dospěla k závěru, že projekt bude podporovat využívání elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, a zároveň omezí narušení hospodářské soutěže vyvolané veřejnými finančními prostředky.

Souvislosti

Více informací k pokynům o státní podpoře na ochranu životního prostředí a energetiky z roku 2014, viz také stručný přehled politiky Komise o „Zlepšení státní podpory pro energetiku a životní prostředí“.

Více informací o rozhodnutí budou k dispozici, jakmile budou vyřešeny potenciální problémy důvěrnosti, v rejstříku státní podpory na webových stránkách soutěže pod číslem případu SA.42838. Státní Aid Weekly e-News uvádí nové publikace o rozhodnutí o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno