[quote]Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ředitelstvím vodních cest ČR pořádá konferenci Vodní doprava na Labi. Konference se uskuteční 14. května 2015 v prostorách Ministerstva dopravy. Konference se zaměří především na dvě témata, a to 1) Potřebujeme v ČR vodní dopravu? 2) Jaké jsou možnosti zlepšení plavebních podmínek na Labi?[/quote]

Program:

13:30 – 14:00 Prezence

14:00 – 14:30 Úvodní slovo

1. Ministr dopravy Ing. Dan Ťok
2. Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec
3. Náměstek ministra dopravy
4. Náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D

14:30 – 15:50 Panel I – Potřebujeme v České republice vodní dopravu?

1. Role vnitrozemské vodní dopravy v dopravní strategii České republiky

  • Přednášející: Ing. Vít Sedmidubský, odbor strategie MD

2. Vnitrozemská vodní doprava a podnikatelský sektor

  • Přednášející: Ing. Emanuel Šíp, Hospodářská komora, dopravní sekce

3. Jak průmysl využívá vnitrozemskou vodní dopravu

  • Přednášející: Ing. Ladislav Mravec, Národní strojírenský klastr, o.s,

4. Potřebuje Česká republika vodní dopravu?

  • Přednášející: o.p.s. Zelený kruh – bude doplněno

5. Odborná diskuze

15:50 – 16:10 Přestávka

16:10 – 17:30 Panel II – Jaké jsou možnosti zlepšení plavebních podmínek na Labi?

1. Varianty řešení plavebních podmínek na regulovaném úseku Labe

  • Přednášející: doc. Ing. Pavel Fošumpaur, Ph.D, ČVUT v Praze, stavební fakulta, katedra hydrotechniky

2. Posouzení vlivů na životní prostředí Plavebního stupně Děčín 

  • Přednášející: Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt s.r.o., autorizovaná osoba EIA

3. Lze plavební podmínky na Labi řešit i jinak než jezy?

  • Přednášející: Ing. Marián Páleník, Přátelé přírody, o.p.s.

4. Odborná diskuze

17:30 Závěr

  • Shrnutí nejčastěji diskutovaných bodů

Pozvánka Labe

Zdroj: ŘVC ČR

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno