[quote]Ústecký kraj nemusí vyhovět žádosti soukromého dopravce RegioJet Radima Jančury, který požadoval výkazy nákladů, příjmů a dotací na železniční dopravu podle jednotlivých linek. Nejvyšší správní soud totiž zamítl kasační stížnost firmy proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, který potvrdil předchozí postup kraje a následně ministerstva vnitra. Podle výroku krajského soudu nemá požadavek RegioJetu oporu v žádném právním předpisu. Dopravce si přesto myslí, že kraje by takové informace měly v zájmu transparentního zacházení s veřejnými penězi zveřejnit.[/quote]

Ústecký kraj stejně jako ostatní kraje uzavřel v roce 2009 desetiletou smlouvu na provoz regionálních vlaků přímo s Českými drahami. RegioJet v roce 2013 žádal kraj o rozpis hospodaření podle jednotlivých linek na základě svobodného přístupu k informacím. Stejné informace žádal i od dalších krajů a soudil se mimo jiné i kvůli neochotě Jihomoravského kraje informace poskytnout.

Ústecký kraj namítal, že žádný právní předpis mu nenařizuje vést evidenci po linkách a že ji vede za čtvrtletí za celý balík linek, a že tedy požadované údaje RegioJetu ani dát nemůže. Podle soudu jde o dostatečnou argumentaci.

,,Kraj by však měl tyto údaje transparentně zveřejňovat, což ani rozhodnutí soudu nijak nezpochybňuje. Nejedná se o žádné know-how nebo obchodní tajemství. Jde o to, jak se transparentně a účelně vynakládají peníze z daní občanů na zajištění dotované železniční dopravy, kterou kraj objednává,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Soud také uvedl, že spor se musí posuzovat dle předpisů, které platily v době uzavření smlouvy. V pozdějších letech se náhled na tuto problematiku měnil. Například ministerstvo dopravy zveřejnilo dotace na jednotlivé rychlíkové linky, které objednává u Českých drah, za což dopravce stát žaloval.

,,V minulosti na potřebu transparentnosti při vynakládání veřejných financí na dotovanou dopravu upozornil například Nejvyšší kontrolní úřad, který loni na jaře poukázal na nedostatečnou kontrolu vynakládání veřejných peněz na dotování regionálních vlakových spojů a na řadu systémových nedostatků,“ uvedl Ondrůj.

Zdroj: ČTK