[quote]Kraje, města a obce mohou po Novém roce získat státní pozemky pod svými silnicemi. Umožní jim to novela zákona o státním podniku, kterou iniciovalo Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) s ministerstvem zemědělství. Bude platit od ledna příštího roku a umožní obcím získat bezúplatně pozemky pod místními komunikacemi a vozovkami II. a III. třídy. Jde o plochy z celé republiky, na nichž má svěřené právo hospodaření Státní statek Jeneč v likvidaci (SSJ), uvedl šéf SMOPK Jaroslav Perlík.[/quote]

Teprve poté, co samosprávy pozemky získají, se mohou ucházet o státní a evropské dotace na rekonstrukci komunikací. Žádat o ně budou přímo u jenečského statku a k převodu se vyjádří ministerstvo.

Na statek v Jenči, který převzal zbytkový majetek po zrušení státních statků v ČR, bylo převedeno právo hospodaření k mnoha státním pozemkům v celé ČR. Jen v Plzeňském kraji jde o více než 1200 pozemků, z toho 645 pod komunikacemi v městech a obcích, ale bez Plzně.

„Byla to iniciativa našeho kraje, protože těch státních statků bylo nejvíc v severozápadních Čechách, kde byl (poválečný) odsun,“ řekl náměstek plzeňského primátora Petr Náhlík.

SMOPK podle něj loni vyvolalo jednání s ministerstvem zemědělství, pod nějž SSJ spadá. Díky vstřícnosti ministra a odboru majetkového vyrovnání se podařilo rozhýbat proces, který vyvrcholil novelou zákona, uvedl Perlík.

Do současné doby byl k převodu pozemků nutný souhlas vlády. Novelou zákona, kterou parlament přijal, zjednodušil stát převody pozemků na obce.

„Setkali jsme se v tomto týdnu v Rokycanech s právníkem ministerstva zemědělství. A teď budeme s ministerstvem průmyslu a předkladatelem zákona spolupracovat na vydání metodického pokynu,“ řekl Náhlík.

Podle sdružení obcí by měl mít takovou podobu, aby ho dokázaly zvládnout i malé obce. Garantem pokynu, podle něhož se bude postupovat, je ministerstvo průmyslu, nikoli ministerstvo zemědělství. Díky němu budou moci kraje a obce žádat o pozemky už v lednu.

Zdroj: ČTK