Zdroj: pixabay.com

[quote]Podle údajů Eurostatu z 3. července míra nezaměstnanosti sezónně očištěné v eurozóně (EA19) byla v květnu 2017 9,3 % v porovnání s dubnem 2017 stabilní a nižší oproti 10,2 % v květnu 2016. Zůstává. nejnižší mírou zaznamenanou v eurozóně od března 2009. Míra nezaměstnanosti EU28 byla v květnu 2017 7,8 %, v porovnání s dubnem 2017 byla stabilní a v květnu 2016 byla oproti 8,7 % nižší. V porovnání s prosincem 2008 je tato hodnota nejnižší v EU28.[/quote]

Eurostat odhaduje, že 19,115 milionů mužů a žen v EU28, z nichž 15,034 milionu v eurozóně bylo v květnu 2017 nezaměstnaných. Ve srovnání s dubnem 2017 se počet nezaměstnaných osob snížil o 22 000 v EU28 a o 5 000 v Eurozóny. Ve srovnání s květnem 2016 se nezaměstnanost snížila o 2,122 milionu v EU28 a o 1,428 milionu v eurozóně.

Členské státy

Mezi členskými státy byla nejnižší míra nezaměstnanosti v květnu 2017 v České republice (3,0 %), Německu (3,9 %) a na Maltě (4,1 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Řecku (22,5 % v březnu 2017) a Španělsku (17,7 %).

Ve srovnání s předchozím rokem klesla míra nezaměstnanosti v květnu 2017 ve všech členských státech, jejichž údaje jsou časově srovnatelné. Nejvíce poklesla v Chorvatsku (z 13,4 % na 10,7 %),  Španělsku (z 20,2% na 17,7 %) a Irsku (z 8,4 % na 6,4 %).

V květnu 2017 byla míra nezaměstnanosti ve Spojených státech 4,3 %, v porovnání s 4,4 % v dubnu 2017 a 4,7 % v květnu 2016

Členské státy

Mezi členskými státy byla nejnižší míra nezaměstnanosti v květnu 2017 v České republice (3,0 %), Německu (3,9 %) a na Maltě (4,1 %). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Řecku (22,5 % v březnu 2017) a Španělsku (17,7 %).

Ve srovnání s předchozím rokem klesla míra nezaměstnanosti v květnu 2017 ve všech členských státech, jejichž údaje jsou časově srovnatelné. Nejvíce poklesly v Chorvatsku (z 13,4 % na 10,7 %), Španělsku (z 20,2 % na 17,7 %) a Irsku (z 8,4 % na 6,4 %).

V květnu 2017 byla míra nezaměstnanosti ve Spojených státech 4,3 %, v porovnání s 4,4 % v dubnu 2017 a 4,7 % v květnu 2016.

Nezaměstnanost mládeže

V květnu 2017 bylo v EU28 nezaměstnaných 3 763 milionů mladých (do 25 let), z nichž 2,622 milionů bylo v eurozóně. Ve srovnání s květnem 2016 se nezaměstnanost mladých lidí snížila o 584 000 v EU28 a o 401 000 v eurozóně. V květnu roku 2017 byla míra nezaměstnanosti mladých v EU-28 16,9 % a v eurozóně 18,9 %, v květnu 2016 byla 19,0 % a 21,3 %. V květnu 2017 byla nejnižší míra v Německu (6,7%), nejvyšší v Řecku (46,6 % v březnu 2017), Španělsku (38,6 %) a Itálii (37,0 %).

Metody a definice

Eurostat počítá harmonizovanou míru nezaměstnanosti pro jednotlivé členské státy EU, eurozónu a EU. Míra nezaměstnanosti vychází z definice doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO). Měření vychází z harmonizovaného zdroje, průzkumu pracovních sil Evropské unie (LFS).

Na základě definice ILO definuje Eurostat nezaměstnané osoby jako osoby ve věku 15 až 74 let, které:

– jsou bez práce;

– jsou k dispozici k zahájení práce v průběhu následujících dvou týdnů;

– a aktivně hledali zaměstnání v určitém čase během posledních čtyř týdnů.

Míra nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných osob jako % pracovní síly. Pracovní síla je celkový počet zaměstnaných osob a nezaměstnaných. V této tiskové zprávě jsou míry nezaměstnanosti založeny na údajích o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, které se týkají osob ve věku 15 až 74 let.

Míra nezaměstnanosti mládeže je počet osob ve věku 15 až 24 nezaměstnaných jako % pracovní síly ve stejném věku. Míra nezaměstnanosti mládeže by se proto neměla interpretovat jako podíl nezaměstnaných na celkové populaci mládeže.

Nejsou-li pro členský stát k dispozici údaje za poslední měsíc, agregáty EU a EA se vypočítají podle nejnovějších údajů dostupných pro daný členský stát.

Poznámky podle zemí

Belgie: čtvrtletní údaje jsou uvedeny ve všech tabulkách. Kvůli metodickému přerušení údajů o VZPS za 1. čtvrtletí roku 2017 nejsou údaje před obdobím prvního čtvrtletí roku 2017 srovnatelné, a proto nejsou uvedeny.

Německo, Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Švédsko a Island: namísto volatilnějších sezónně očištěných údajů se používá trendová složka.

Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Portugalsko, Spojené království a Norsko: namísto čistých měsíčních ukazatelů se používají 3měsíční klouzavé průměry údajů  VŠPS.