[quote]Toto hodnocení se netýká počasí ani zisků, ale výsledků kontrolní akce České obchodní inspekce, zaměřené na prodej a služby spojené s letní turistickou sezónou. Inspektoři navštívili 1351 provozoven nabízejících zboží nebo poskytujících sezónní služby a nejrůznější porušení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy zjistili v plné třetině z nich.[/quote]

Za tato porušení bylo v průběhu trvání kontrolní akce pravomocně uloženo celkem 410 pokut v souhrnné výši 930 500 Kč a zakázán prodej 902 kusů výrobků nesplňujících podmínky pro uvedení na trh v hodnotě cca 74 tisíc korun. Nejčastěji kontrolované osoby porušovaly zásady poctivosti prodeje a povinnost informovat spotřebitele o ceně.

„Kázeň prodávajících se sice ve srovnání s výsledky loňských kontrol v letní sezóně zlepšila, ale poměr porušení je stále příliš vysoký na to, abychom mohli Českou republiku prezentovat jako zemi přátelskou vůči turistům, a to našim i zahraničním. Pokud se přístup některých podnikatelů ke spotřebitelům zásadně nezmění, můžeme se zejména v hodnocení zahraničních hostů ocitnout mezi destinacemi, kam už nestojí zato se vracet, což by byla škoda,“ komentoval výsledky kontrol Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

 V období od 1. 4. do 30. 9. 2015 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na kontrolu nabídky a prodeje zboží v průběhu letní turistické sezóny provedeno celkem 1351 kontrol, při nichž bylo ověřováno dodržování zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem kontrolní činnosti České obchodní inspekce.

coi1

Inspektoři se při kontrolách orientovali na ty subjekty působící na maloobchodním trhu, u nichž byl předpoklad prodeje zboží nebo nabídky služeb v rámci letní turistické sezóny. Z celkového počtu 1351 kontrol zjistili porušení právních předpisů v 468 případech (tj. 34,6 %). V následující tabulce jsou kontroly členěny podle jednotlivých inspektorátů a míst, kde byly provedeny.

coi2

Zjištěná porušení a uložené sankce

Mezi nejčastější nedostatky patřila porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k němuž došlo celkem v 484 případech:

  • porušení zásad poctivosti (§ 3), např. nesprávná hmotnost nebo míra pokrmu či nápoje, účtování v neprospěch spotřebitele v důsledku neseznámení s cenou nabízeného zboží nebo poskytovaných služeb, zjistili inspektoři ve 232 případech (41,7 %).
  • s cenou nabízených výrobků nebo služeb (§ 12) nebyl spotřebitel seznámen ve 124 případech (22,3 %).
  • nevydání dokladu o koupi se všemi náležitostmi nebo v případech, kdy o jeho vydání spotřebitel požádal (§ 16), bylo prokázáno při 87 kontrolních nákupech (15,6 %).
  • porušení dalších ustanovení zákona již bylo zjišťováno v menším rozsahu.

V průběhu trvání kontrolní akce nabylo právní moci celkem 410 pokut v souhrnné výši 930 500 Kč, uložených za porušení obecně závazných právních předpisů. Zákaz prodeje výrobků, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů, vydali inspektoři na celkem 902 kusů zboží, jehož hodnota činila 73 961,40 Kč. Zákaz používání do doby zjednání nápravy byl vydán na 85 kusů měřidel bez platného úředního ověření.

Závěr

Kontrolní akce monitorovala nabídku a prodej zboží i poskytování služeb v turistických oblastech, které jsou spotřebiteli využívány zejména v letním období. Kontroly i jejich zaměření ovlivnil opožděný začátek hlavní turistické sezóny, neboť mnohé sezónní provozovny nebyly v době plánovaných kontrol pro nepřízeň počasí otevřeny. Četnost kontrol se zvýšila až ve 3. čtvrtletí, kdy byly sportovní areály, přírodní koupaliště, ubytovací zařízení, hrady a zámky i další služby nabízené českým i zahraničním spotřebitelům v plném provozu. Poměr zjištěných nedostatků však dobré jméno českým obchodníkům nedělá. Kontroly v plné třetině kontrolovaných provozoven prokázaly nedostatky, které svědčí o nízké úrovni právního vědomí podnikatelů nebo jejich toleranci vůči prohřeškům personálu. V obou případech je důsledek jediný – nespokojený spotřebitel, který se nevrátí tam, kde byly jeho zájmy poškozeny.

Zdroj: ČOI

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno