Zdroj: Archiv

[quote]Členové lodních posádek ve vnitrozemské plavbě se možná dočkají častějšího odpočinku. Počítá s tím novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou včera v úvodním kole podpořila Sněmovna a která zavádí do zákona pravidla evropské směrnice. Ministerstvo dopravy odhaduje, že se změna zákona dotkne řádově stovek lodníků. Ministr dopravy Dan Ťok poslancům řekl, že za klíčové považuje rychlé projednání novely, protože lhůta pro převzetí příslušné evropské směrnice již uplynula.[/quote]

Podle současné úpravy nemusí zaměstnavatel poskytovat lodníkům odpočinek každý týden, ale nejpozději po devíti týdnech, a to v rozsahu 315 hodin. Navrhovaná změna zákona pak zkracuje tuto dobu na 31 dnů, tedy zhruba na 4,5 týdne, a dobu pro odpočinek stanoví na 225 hodin. Lodník bude mít právo i na odpočinek mezi směnami, v případě nouzových situacích bude mít ale provozovatel právo mu tento odpočinek zkrátit.

Ministerstvo dopravy připouští, že změna zákona může přinést zaměstnavatelům náklady spojené se změnou rozvržení práce na palubě a osazování lodní posádkou. Tyto náklady se podle ministerstva nedají vyčíslit, protože se odvíjejí od mnoha okolností, například délky plavby nebo velikosti lodě.

Změna zákona má také usnadnit poskytování informací z tuzemského systému Říčních informačních služeb úřadům ostatních zemí EU. Půjde o informace týkající se přepravovaného nákladu, místa počátku a konce přepravy a také data o poloze a pohybu plavidla. Provozovatel plavidla je zadá do systému před plavbou a systém je předá úřadům v zemích, kudy bude loď proplouvat. Nebude muset tyto údaje zadávat opakovaně. Mezinárodní výměna dat pak pomůže lepší koordinaci plavebního provozu.

Zdroj: ČTK