[quote]Pro logistiku je v současném období charakteristický zápas o stálou pružnost, boj s náklady, požadavky ekologie a potřebou získávat kvalifikované pracovníky. Mezi všemi účastníky zásobovacího řetězce roste potřeba spolupráce v reakci na skutečnost, že dodávky v režimech JIT či JIS už dávno nejsou doménou pouze automobilového průmyslu. Změnami dnes ale neprochází pouze logistika, nýbrž i výroba a obchod.[/quote]

„V současnosti jsou například v automobilovém průmyslu běžným trendem dvouhodinové odvolávky, které vyžadují prostorovou blízkost dodavatele zákazníkovi, ať už ve formě finalizace produktu nebo předsunuté zásoby v podobě konsignačního skladu provozovaného logistickým operátorem. Současně je ale nutná i těsná provázanost mezi informačními systémy v podobě EDI,“ uvedl Ing. Petr Jirsák, PhD., z Katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

„Ve FMCG a především v progresivně se rozvíjející e-commerci jde o kombinaci centralizace zásob z důvodu snížení nákladů a současně zajištění krátkých dodacích lhůt D+1 prostřednictvím sítě překladišť (cross-docků). Logističtí operátoři na tyto požadavky reagují rozšířením palety VAS služeb o lehké předmontáže i sledováním polohy a stavu zásilek. Stále více se rovněž orientují i na menší zákazníky.“

Další významným trendem především v logistice pro FMCG jsou promoakce, v nichž se už často prodává přes 50 procent zboží. Pro logistického operátora jsou zde důležité včasné informace, které zlepšují jeho schopnost zajistit kvalitní službu bez zbytečného prodlení a nákladů.

Naopak velkým problémem se v posledních letech stává stále více nedostatek pracovní síly pro logistiku na všech úrovních, od řídicích, administrativních až po operativní, především řidiče a skladníky. Nejčastějším řešením je volba místa s dostatečnou nezaměstnaností. Pokud však firma kvůli těžišti poptávky preferuje blízkost velké aglomerace, musí zajistit dopravu zaměstnanců. Všechny tyto změny souvisejí také s vývojem v průmyslové výrobě.

„Změny ve výrobě nejsou izolované, je to reakce na vývoj celé společnosti a jejího životního stylu, který se do značné míry formuje podle moderních ICT. Zákazník požaduje customizovaný výrobek s dodávkou ihned, na jakékoliv místo, ekologicky co nejšetrnějším způsobem a doplněný dalšími službami. Reakcí dodavatelů je přesun prodeje do e-commerce a přestavba logistických řetězců i výroby. Zeštíhlení a správné nastavení procesů stále více doplňuje automatizace a digitalizace v duchu Průmyslu 4.0. Automatizací však nemyslím pouze nasazení robotů například na paletizaci nebo zásobování linek.

Nejprve je nutné automatizovat sběr a zpracování dat (RFID, čárové kódy atd.) prostřednictvím lepší integrace výrobních a logistických informačních systémů. To znamená zabezpečit skutečnou vizibilitu každého kusu zboží v řetězci ve virtuálním obraze. A pokud jde o problém s nedostatkem lidí, v našich logistických procesech často vážeme lidi, kteří dělají naprosto rutinní administrativu nebo skladové manipulace, která lze zautomatizovat. Jenže tyto lidi můžeme mnohem lépe využít jinde,“ zdůraznil Petr Jirsák.

S novými fenomény v logistice se musí vypořádávat také logistický provider DACHSER. Patří mezi ně například globalizace mezinárodního obchodu, která klade vysoké nároky na flexibilitu logistických procesů. Výrazně zapůsobila také hospodářská krize, jež přinesla tlak na úsporu nákladů. Rychlý rozvoj nových komunikačních technologií umožnil získávání a zpracovávání obrovského množství dat v elektronické podobě.

DACHSER na tyto změny reaguje strategií Interlocking – stále lepším propojováním leteckých, námořních a pozemních přeprav ve své celosvětové síti, neustálou optimalizací logistických procesů a vývojem svých vlastních IT řešení na míru svým potřebám a především potřebám svých zákazníků.

„Protože se snažíme být pořád o krok dopředu, založili jsme novou korporátní divizi Corporate Solutions, Research & Development (Korporátní řešení, výzkum a vývoj), která integruje naše výzkumné a vývojové aktivity a zároveň se stará o globální logistické služby vytvořené na míru jednotlivým průmyslovým odvětvím,“ uvedl Ing. Jan Polter, MBA, obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic a. s.

„Jak se zdokonaluje automatizace výroby, vzrůstá i význam digitalizace dat. To je pro logistiku velmi dobrá zpráva. Otevírají se tím nové možnosti výměny dat mezi výrobní společností na straně jedné a logistickým providerem na straně druhé, které ještě dále zrychlují a zdokonalují celý supply chain.“

„Mezi aktuální trendy v logistice patří dnes často zmiňovaný Průmysl 4.0. Ovšem Průmysl 4.0 tady byl už několik let před tím, než dostal svoje jméno. Pro DACHSER proto není práce s daty žádnou novinkou. Na centrále v německém Kemptenu máme svoje vlastní IT oddělení, které vyvíjí IT aplikace odpovídající i těm nejnáročnějším požadavkům trhu.

V současné době zaměstnává přibližně 600 odborníků a vybudovalo rozsáhlou architekturu dat, jež ve spolupráci s našimi zákazníky neustále aktualizujeme a vylepšujeme. Nechceme si totiž nechat ujít potenciál, který představuje propojování relevantních dat našich zákazníků s našimi logistickými daty. Vidíme v tom budoucnost logistiky,“ zdůraznil Jan Polter.

Špičkový logistický provider bude muset být podle Jana Poltera také špičkovým odborníkem na data. Ovšem přenos dat mezi společnostmi v řetězci má před sebou ještě dlouhou cestu ke skutečné efektivitě. Například informace pořízené čtečkou mohou být odeslány do systému, který funguje na místě prodeje, ovšem obvykle se nedostanou dál do skladového systému logistické společnosti, aby se automaticky spustilo vyskladnění a distribuce nového zboží.

„Myslím, že pokud by takové systémy plynule fungovaly, mohlo by to znamenat úspory ve výši deset až dvacet procent, a to je konzervativní odhad. Ve zpracování dat ať už z průmyslu nebo retailu je skutečný potenciál a chytré inteligentní logistické společnosti se ho budou snažit vytěžit. Jsem přesvědčen, že tzv. Logistika 4.0 a postupující digitalizace skutečně nabízejí značné příležitosti pro rozvoj stále propojenějších světových trhů. Vyhrají ty společnosti, které dokáží poskytovat logistiku bez národních hranic, ale s hlubokými znalostmi o všech perspektivních lokálních trzích,“ dodal Jan Polter.

Tak jak se současná logistika proměňuje podle požadavků svých zákazníků, mění se i logistická zařízení. V této oblasti existuje řada zatím neustálených trendů. Každé ze zvolených řešení však musí odpovídat na požadavek, jak dostat zboží ke konečnému zákazníkovi co nejrychleji. To vyvolává řadu nových potřeb v logistických objektech, které od dob klasických jednoduchých skladů výrazně proměnily.

„Do toho promlouvá i trend vybavení skladových a skladově-výrobních prostor,“ uvedl Ferdinand Hlobil, vedoucí týmu pronájmu průmyslových prostor ve střední Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield, která poskytuje poradenské služby v oboru komerčních nemovitostí.

„Nastupuje éra automatizované manipulace se zbožím a investice do automatizace dnes dosahují vysoké úrovně. Při přechodu na automatizaci čeká firmy relativně dlouhá časová příprava procesu a není pro ně vždy zcela jednoduché se zorientovat, kterým směrem se mají vydat. Je to tedy doba pionýringu, poznávání ze strany uživatelů, developerů i státních úřadů, protože se zaváděním automatických procesů ve skladu souvisí také řada procesů v rámci povolování výstavby, její přípravy a realizace,“ vysvětlil Ferdinand Hlobil.

V této situaci musí být trh velmi flexibilní, neboť ačkoli dnes existuje určitá unifikace skladových objektů bez ohledu na konkrétního developera, ve vybavení skladů jsou naopak obměny a unikátnosti značné. Je zřejmé, že obor čeká několik let, kdy se budou hledat nové cesty a nejekonomičtější řešení. Z nich vzejde určitá unifikace, kterou bude možné používat ve větší šíři.

Tato situace způsobuje větší nároky na developery, kteří se musí učit a pomáhat uživatelům zavádět nové systémy a také jim vysvětlovat, že určitá technologie vyžaduje určité vlastnosti objektu. Lidé v logistických firmách často nejsou na novou situaci připraveni.

„Změny se týkají i velikosti objektů – vznikají gigantická centra, která mají přes stovky tisíc metrů čtverečních, třeba v Americe až milion m2. Na druhé straně vyrůstají také zařízení budovaná v rámci city logistiky, které jsou spíše menší. Trh se s novými možnostmi seznamuje, developeři zvažují, kterým směrem mají jít, co je smysluplný koncept pro investory z hlediska návratnosti, která může dosahovat až desítek let. Naopak u technologického vybavení je návratnost daleko rychlejší, a proto je v této oblasti možné dělat obměny daleko rychleji,“ zdůraznil Ferdinand Hlobil.

Objevuje se i další trend posledních deseti či patnáct let. Zatímco dříve neměl klasický sklad téměř žádné kancelářské zázemí a prakticky všichni zaměstnanci byli skladníci, k současnému logistickému zařízení kancelářské prostory naopak neoddělitelně patří.

Významná část lidské práce se ze skladu přesunula do kanceláří, neboť je třeba nově řešit řadu činností souvisejících třeba právě se zaváděnou automatizací. Navíc trend e-commerce s obrovskými počty expedovaných položek je z hlediska administrativní práce velmi náročný. Připočítat musíme rovněž obsluhu IT systémů, která si vyžaduje také množství pracovníků.

„Skladování bylo zejména s nástupem e-commerce povýšeno na mnohem vyšší úroveň důležitosti, než tomu bylo dříve. E-obchody už nemusí mít prodejnu, ale právě proto nabývá na stále větší důležitosti sklad, ať už je vlastní nebo jejich dodavatelů,“ dodal Ferdinand Hlobil.

Další trendy probíhají v rámci globalizace u velkých koncernů, které mají řadu různorodých výrob a jejich požadavky na skladování rostou. Zboží se dá vyrobit kdekoli ve světě, ale problémem se ve stále větší míře stává distribuce, která musí mít zboží nachystané pro zákazníka podle jeho požadavků.

Díky tomu se sklad stal mnohdy již skutečně samostatnou jednotkou a skladování je pro řadu firem důležitější činností než samotná výroba. A tento trend bude zřejmě pokračovat i nadále.

Zdroj: LogisticNews