[quote]Zpráva „Opportunities in Emerging Flexible Packaging Markets to 2019“ agentury PCI Films Consulting si vzala na mušku 15 nejzajímavějších rozvíjejících se ekonomik světa: Polsko, Rusko, Turecko, Argentinu, Brazílii, Chile, Kolumbii, Indii, Indonésii, Kazachstán, Barmu, Pákistán, Thajsko, Vietnam a Nigérii.[/quote]

Tamější obchod s měkkými obaly tvoří 20 % celosvětového objemu a v posledních pěti letech rostl dvakrát rychleji než celosvětový průměr, a sice skoro o 10 % ročně. Ačkoli nedávno bylo mnoho těchto trhů, obzvlášť Rusko a Brazílie, nepříznivě ovlivněno pádem cen komodit a zpomalením globální ekonomiky, celkově tam poptávka po měkkých obalech stále roste. Mnoho výrobců z toho úspěšně těžilo a našlo příležitosti k růstu. Hlavními hnacími silami jsou přímé investice nadnárodních značek a zpracovatelů, zlepšující se životní standard, větší přírůstky populace, liberalizace mnoha trhů, změna životního stylu a rozvoj maloobchodu.

Autor studie Paul Gaster tvrdí, že v rámci těchto 15 trhů se přes 60 % poptávky soustřeďuje do sedmi asijských zemí a právě ty pravděpodobně v dalších pěti letech potáhnou 90 % růstu. Průměrné tempo vývoje poptávky ve vyjmenovaných jihoamerických a evropských zemích v daném období se očekává 5 % a nižší. V Rusku možná zpomalí na méně než 2 % ročně, protože ho těžce drtí nejistá ekonomika, kolabující příjmy z ropy a západní sankce.

2. vydání, 270 str., přes 70 tabulek a grafů, podrobnosti o dodavatelích, zpracovatelích, investorech a odběratelích v každém státě, cena 3 750 eur.

Zdroj: Packaging

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno