[quote]Mělník prověřuje, jak přístavní terminál dopravně zatěžuje město. Nechává zpracovat studii, která zjistí počty kamionů i vlaků projíždějících městem. Studie bude hotova v červenci. Radnice případně podá námitky k dalšímu rozvoji terminálu kvůli vlivu na životní prostředí, požaduje i zpracování nové dokumentace, řekl starosta Mělníka Ctirad Mikeš.[/quote]

Podle předsedy představenstva společnosti České přístavy Miloslava Černého je dokumentace z roku 2010 platná, což nedávno potvrdil i Středočeský kraj. České přístavy postupně investují do rozvoje terminálu, celkem půjde o částku zhruba půl miliardy korun. Výsledkem by měl být mimo jiné ekologičtější provoz a také větší manipulační plochy.

Dopravní situaci ve městě má zlepšit například prodloužení jedné z kolejí o více než 300 metrů, což by znamenalo, že dlouhé nákladní vlaky budou moci vcelku zajet do terminálu a nebude třeba vícekrát zavírat železniční přejezd. Kolej začneme dělat, jakmile dostaneme povolení,“ uvedl Černý. Po domluvě se společností ČD Cargo ubude také přejezdů lokomotiv, a to až o téměř 150 průjezdů měsíčně. Důvodem je jiný způsob přejezdů strojvedoucích při předání směny, také se nebude jezdit pro pohonné hmoty do Všetat, ale bude se tankovat v přístavu.

Překládání kontejnerů by tam měly v budoucnu zajišťovat dva elektronické jeřáby, které jsou k životnímu prostředí šetrnější než současné manipulační vozíky na naftový pohon. Jsou také méně hlučné. Na nákup jeřábů budou přístavy žádat o evropskou dotaci, čekají na spuštění programu, což by mělo být letos na podzim.

Veřejný přístav Mělník je největším přístavem v ČR, zabírá zhruba 50 hektarů. Nachází se v něm dva kontejnerové terminály, které si pronajímají soukromé společnosti. Ročně do přístavu vpluje několik set lodí, z toho podíl zahraničních záleží na splavnosti Labe.

Zdroj: ČTK