[quote]U příležitosti každoročního Mezinárodního dne seniorů 1. října Eurostat tak jako každý rok předtím zveřejnil 29.9. 2016 demografické ukazatele starších lidí žijících v EU.[/quote]

V roce 2015 žilo v Evropské unii téměř 27 milionů lidí ve věku 80 let nebo starších (dále jen „starší lidé“). Je to o 7 milionů více než v roce 2005. Nárůst byl jak v jejich absolutním počtu, tak podílu na celkovém počtu obyvatel v téměř každém členském státě EU.

Rostoucí podíl starších lidí v EU (ze 4,0 % v roce 2005 na 5,3 % v roce 2015) znamená, že v roce 2015 byl jeden z každých 20 osob žijících v EU ve věku 80 let a více. Stárnutí struktury obyvatelstva je alespoň částečně důsledkem zvyšující se naděje dožití, která vzrostla u lidí ve věku 80 z 8,4 let v roce 2004 na 9,5 let v roce 2014.

I když se jejich podíl mezi roky 2005 a 2015 snížil, ženy stále tvořily zhruba dvě třetiny starších lidí v EU. Převažující zastoupení žen mezi lidmi ve věku 80 let a více je ve všech členských státech EU.

vystrizek

Lidé ve věku 80 let mohou očekávat, že žít nejdelší ve Francii

Na úrovni EU činila  očekávaná délka života ve věku 80 let v roce 2014 ještě 9,5 roku. Dožití věku nad 80 let by v roce 2014 mohli o alespoň 11 let více ve Francii, ve Španělsku (10,4 let), Lucembursku (10,1 let) a v Itálii (10,0 let). Nejnižší průměrná doba dožití nad 80 let byla v Bulharsku (7,0 let), Rumunsku (7,6 let), Chorvatsku (7,7 let), Maďarsku a na Slovensku (po 7,9 letech).

To znamená, že je v celé EU 4 ve věku dožití nad 80 let v průměrné délce života mezera.

Ve srovnání s rokem 2004 se střední délka života v EU ve věku 80 let a více zvýšila v posledním desetiletí o 1,1 roku (od 8,4 roku do 9,5 let). Podobný trend lze pozorovat ve všech členských státech, přičemž zisky v délce života o trochu více než půl roku byly ve Švédsku (0,6 roky), Bulharsku, Maďarsku a Finsku (po 0,7 roku), íce než jeden a půl roku v Rumunsku (1,9 roků), Estonsku, Španělsku a Francii (1,6 roků).

Naděje delšího dožití ve věku 80 let v členských státech EU 2014

vystrizek2

V každém členském státě EU je očekávaná délka života ve věku nad 80 let vyšší u žen než u mužů. V roce 2014 byl největší rozdíl mezi pohlavími v Lucembursku (11,2 let délky života u žen ve srovnání s 8,5 roky u mužů, rozdíl 2,7 roku), následuje Francie (2,5 let), Estonsko (2,2 roku), Itálie (2,1 let), Španělsko a Portugalsko (po 2,0 letech). Na úrovni EU byla očekávaná délka života ve věku 80 + 10,2 let u žen a 8,5 let u mužů (rozdíl 1,7 roku)

Ve srovnání s rokem 2004 se průměrná délka života zvýšila rychleji u žen než u mužů ve většině členských států, zejména v Estonsku (kde ženy získaly o téměř jeden rok průměrné délky života více než muži) a Maďarsku (zisk o půl roku).

Na rozdíl od toho se rozdíl mezi muži a ženami  snížil v posledních deseti letech v osmi členských státech, zejména v Řecku a na Kypru, kde muži proti ženám získali téměř půl roku (0,4 roků) očekávané délky života.

vystrizek4

V členských státech EU připadá tři čtvrtiny starších nad 80 let na ženy 

V každém členském státě EU měly ženy mezi staršími lidmi výraznou většinou, s rozměry v rozmezí v roce 2015 pod 60 % na Kypru (58,9 %) a v Řecku (59,2 %) na více než 70 % v Maďarsku (70,5 %) a tři baltských členských států EU (Litva 73,4 %), Estonsko 75,2 % a Lotyšsko 75,9 %.

Ve srovnání s rokem 2005 se však podíl žen mezi lidmi ve věku 80 let a více snížil ve většině členských států, přičemž nejvýznamnější pokles byl v Lucembursku (ze 71,6 % v roce 2005 na 64,2 % v roce 2015, -7.4 %), Německu (-7,2 %), Rakousku (-6,2 %), Finsku (-5,3 %), Spojeném království (-4,5 %) a Nizozemsku (-4,4 %).

Rozdělení podle pohlaví osob ve věku 80 let v EU, 2015

vystrizek5

Nejvyšší podíl lidí ve věku 80 a více let v Itálii a Řecku

Obecně platí, že jižní členské státy evidovaly nejvyšší podíl starších lidí. V roce 2015 byl nejvyšší podíl osob ve věku 80 let nebo starších zaznamenán v Itálii (6,5 %) a Řecku (6,3 %), následuje Španělsko (5,9 %), Francie (5,8 %) a Portugalsko (5,7 %). Naopak Irsko a Slovensko (po 3,1 %),  Kypr (3,2 %) zaznamenaly v jejich obyvatelstvu nejnižší podíl starších osob.

Ve srovnání s rokem 2005 vzrostl podíl osob ve věku 80 let nebo starších do roku 2015 ve všech členských státech s výjimkou Švédska. Největší nárůst byl v Řecku (z 3,9 % v roce 2005 na 6,3 % v roce 2015, nebo +2,4 %), Litvě (2,1 %), Rumunsku (2,0 %), Estonsku a Lotyšsku (po 1,9 %), Chorvatsku, Portugalsku a Slovinsku (1,8 %), Španělsku (1,7 %) a Itálii (1,6 %).

vystrizek6

vystrizek7

vystrizek9

Metody a definice

Údaje uvedené v této tiskové zprávě pocházejí z ročního sběru demografických údajů prováděných Eurostatem. Postupem času mohou být údaje na úrovni EU ovlivněny malými změnami metodiky populace v některých členských státech.

Střední délka života při 80 ° C je průměrný počet let osob starých 80 let, jejichž dožitímohou v daném referenčním roce mohou očekávat žít, jsou-li vystaveni po zbytek svého života  aktuálním podmínkám úmrtnosti.

Naděje dožití je průměrná délka života ve věku nad 80 let osob je průměrný počet let, které osoby 80 let v daném referenčním roce mohou očekávat prožít, jsou-li vystaveni po zbytek svého života aktuálním podmínkám úmrtnosti.

 

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno