Zdroj: Archiv

[quote]Podle zprávy Eurostat mezinárodní obchod se službami Evropské unie je stabilní a významně vzrostl za posledních šest let. Vývoz služeb z EU do zbytku světa vzrostl o 42 %, z 569,5 miliard € v roce 2010 na 811,2 miliard € v roce 2015, zatímco dovozy rostly o něco rychleji (+ 43 %) ze 461,6 mld € na 660,5 miliard €. V důsledku toho se přebytek obchodní bilance EU v oblasti služeb, který neustále v letech 2010 až 2013 rostl, klesl již druhý rok po sobě v roce 2015 na 150,7 miliard €.[/quote]

Nárůst mezinárodního obchodu EU v oblasti služeb v období 2010-2015 je přibližně dvakrát vyšší nežv tomto období  růst v mezinárodním obchodu EU se zbožím.

01

Finanční služby se společně podílejí jednou třetinou celkových vývozů mimo EU (32 %), i dovozů (35 %), doprava a cestování bylo v roce 2015 hlavní kategorií služeb obchodovaných EU, spolu s dalšími podnikatelskými službami (28 % a 29 %).

Přebytek EU v roce 2015 byl způsoben zejména přebytkem v oblasti telekomunikací, výpočetní techniky a informačních služeb (+ € 58,9 miliard), finančních služeb (+ € 42,3 miliardy) a ostatních podnikatelských služeb (+ € 31,3 miliard), zatímco významný deficit byl zaznamenán u poplatků za využívání duševního vlastnictví (- 43,1 mld. €).

02

Nejvyšší přebytek EU v obchodu se službami je se Švýcarskem

V roce 2015 zůstaly hlavními partnery ve vývozu služeb EU Spojené státy (212,1 miliardy €, 26% z vývozu mimo EU) a Švýcarsko (116,3 miliard EUR, 14%), před Čínou (36,0 mld. eur, 4 %), Japonskem (27,9 mld. €, 3%) a Ruskem (24,3 mld. €, 3%). Hlavními partnery v dovozu služeb do EU byly i nadále Spojené státy (202,8 mld. €, 31%), Švýcarsko (68,0 mld. €, 10%), Čína (25,7 mld. €, 4%), Japonsko (15,6 mld. €, 2%) a Indie (13,7 mld. €, 2%).

V roce 2015 EU zaznamenala přebytky v obchodu se službami se všemi svými hlavními partnery, kromě Hongkongu (- 1,0 miliard €). Největší přebytek byl se Švýcarskem (48,3 miliardy €), Ruskem (12,6 mld. €), Japonskem (12,3 mld. €), Čínou (10,3 mld €) a Spojenými státy (9,3 miliard €).

03

04 05 06

Metody a definice

Předběžné údaje EU pro rok 2015 jsou založeny na aktualizované čtvrtletní platební bilanci dat (metodika BPM6), poskytnutých členskými státy Eurostatu v květnu roku 2016. Týkají se pouze hlavních kategorií služeb a nejdůležitějších partnerů. Aktualizované údaje za rok 2015 budou zveřejněny do konce roku s podrobným rozpisem kategorií služeb a partnerských zemí.

Údaje uvedené v této tiskové zprávě se vztahují pouze na obchod mimo EU a nezahrnují obchod mezi členskými státy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno