[quote]Cíle národní strategie bezpečnosti silničního provozu se nebudou snižovat, a to přesto, že se je dlouhodobě nedaří plnit. Vyplývá to z návrhu revize bezpečnostní strategie, který do meziresortního připomínkového řízení poslalo ministerstvo dopravy. Bezpečnostní strategie počítá se snížením počtu usmrcených na českých silnicích mezi roky roky 2011 a 2020 o 60 procent. Úřad přitom opakovaně hovořil o potřebě příliš ambiciózně nastavená bezpečnostní kritéria snížit.[/quote]

„Pokud bychom stanovili cíle měkčeji, mohli bychom se ke konci této strategie ocitnout z hlediska bezpečnosti na chvostu Evropy,“ uvedl vedoucí oddělení Besip na ministerstvu dopravy Martin Farář.

Přestože se nedaří plnit limity smrtelných úrazů stanovené pro jednotlivé roky, věří, že konečný cíl v roce 2020 je stále možné dosáhnout. V současnosti je Česko z hlediska bezpečnosti na 21. místě v EU.

Obrat v nehodovosti by podle Faráře mohly přinést změny v legislativě, například připravovaný přísnější bodový systém či nedávno zavedené povinné označování chodců za snížené viditelnosti reflexními prvky. V neposlední řadě má zlepšení přinést i osvětová činnost, kterou má Besip na starosti.

Podle statistických čísel se loni nejen nedařilo počet usmrcených snižovat podle plánu národní strategie, ale počet smrtelných zranění meziročně naopak vzrostl. Na následky nehod v silničním provozu zemřelo 660 osob (do 24 hodin po nehodě), což je o 31 osob meziročně víc a o 155 osob více než byl strategický cíl stanovený pro rok 2015.

Zatímco v Česku statistika obvykle sbírá data o úmrtích do 24 hodin po nehodě, v Evropě je běžnější statistika úmrtí do 30 dnů po nehodě. Ani podle mezinárodního standardu hodnocení počtu smrtelných obětí do 30 dnů po nehodě nebylo v ČR stanoveného cíle pro rok 2015 dosaženo. Zemřelo 738 osob proti stanovenému předpokladu maximálně 547 usmrcených, uvedlo v materiálu ministerstvo dopravy.

Srovnání předpokládaných počtů úmrtí a těžkých zranění vůči očekáváním stanoveným Národní strategií bezpečnosti

2012 2013 2014 2015 2016 2020
Usmrcení 681 583 629 660
předpoklad 648 596 549 505 465 333
Těžce zranění 2986 2782 2762 2540
předpoklad 3076 2937 2804 2676 2555 2122

Zdroj: ČTK