[quote]Podle odhadu Eurostat byla sezónně upravená míra nezaměstnanosti v listopadu 2015 10,5% proti 10,6% v říjnu 2015 a 11,5% v listopadu 2014. To je nejnižší míra zaznamenaná v eurozóně od října 2011. V EU28 byla míra nezaměstnanosti 9,1% v listopadu 2015, 9,2% v říjnu 2015 a 10,0% v listopadu 2014. Je to nejnižší míra zaznamenaná v EU28 od července roku 2009.[/quote]

Eurostat odhaduje, že bylo v listopadu 2015 nezaměstnaných 22,159 milionů mužů a žen v EU28, z nichž 16,924 milionů 000 v eurozóně. Ve srovnání s říjnem 2015 se počet nezaměstnaných snížil o 179 000 v EU28 a 130 000 v EU19, proti listopadu 2014 poklesla nezaměstnanost o 2,146 milionů v EU28 a 1,573 milionu v eurozóně.

une1

une2

Mezi členskými státy byla nejnižší míra nezaměstnanosti v listopadu 2015 zaznamenána v Německu (4,5%), České republice (4,6%) a na Maltě (5,1%), nejvyšší v Řecku (24,6% v září 2015) a ve Španělsku ( 21,4%).

Ve srovnání s minulým rokem klesla míra nezaměstnanosti v listopadu 2015 v dvaceti pěti členských státech, zůstala stabilní v Rumunsku a zvýšila se v Rakousku (z 5,6% na 5,8%) a Finsku (z 9,0% na 9,4%). Největší pokles byl zaznamenán ve Španělsku (z 23,7% na 21,4%), Bulharsku (z 10,6% na 8,8%) a Itálii (z 13,1% na 11,3%).

V listopadu 2015 byla míra nezaměstnanosti ve Spojených státech 5,0%, stabilní ve srovnání s říjnem nezaměstnanosti mládeže.

V listopadu 2015 bylo nezaměstnaných 4.553 milionů mladí lidé (do 25 let) v EU28, z toho 3.167 milionů bylo v eurozóně. Ve srovnání s listopadem 2014, se nezaměstnanost mladých lidí snížila o 412,000 v EU28 a 163 000 v eurozóně. V listopadu 2015 se míra nezaměstnanosti mladých lidí byla 20,0% v EU28 a 22,5% v eurozóně, v porovnání s 21,5% a 23,2%, respektive v listopadu 2014. V listopadu 2015, nejnižší ceny v Německu (o 7,0%), Dánsko (9,9%) a Rakousku (10,9%) a nejvyšší v Řecku (49,5% v září 2015), Španělsko (47,5%), Chorvatsku (45,1% ve třetím čtvrtletí 2015) a Itálie (38,1%).

Sezónně upravená nezaměstnanost celkem

une3

Sezónně upravená nezaměstnanost mladých (do 25 let)

une4

Sezónně upravené miry nezaměstnanosti (%) podle pohlaví

une5

ČR je stále na druhém místě v celkové zaměstnanosti, na prvním místě v zaměstnanosti mužů a slušně se zlepšuje snižování nezaměstnanosti mladých. Má ale relativně vysoký rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen. Tady pomohou jen investice do sociální sféry (bydlení, jesle, družiny), aby se podíl zaměstnanosti mužů a žen sblížil. K tomu jsou potřebné zdroje. Když má republika přes navýšení vládního dluhu po 4 roky o celkem 18% HDP z celého EU28 6. nejnižší podíl dluhu na HDP, nemusí podrazit rozvoj rychlým splácením dluhu předchozí pravicové koalice.

Jen příklad: kdyby se 70 mld. Kč plánovaného schodku na letošní rok zcela odstranilo, byla by při HDP odhadem necelých 4,5 bil. Kč úspora cca 3% úroků, tedy 2,1 mld. Kč. Znamenalo by to podle metodiky OECD převzaté Komisí již 1995 pro ČR elasticitu daňových výnosů 0,36%; podle zpřesnění vztahů HDP a výnosů daní odečtením výdajových položek nesouvisejících s ekonomickými cykly, tedy místo elasticity daňových změn na HDP jen semi-elasticita, dokonce 43%, snížil by se daňový výnos o 25,2 či 30,1 mld. Kč. Barrosova Komise odhadovala pákový efekt na účast soukromého kapitálu na cca 4 násobek, Junckerova Komise a Evropská centrální banka na 15ti násobek. Růst HDP včetně pákového efektu bude vždy násobkem úspor z rychlého splácení dluhu na vrub rozvoje výroby. Pákový efekt má i nárůst spotřeby zejména sociálně slabších, protože zvyšuje poptávku zejména po tuzemských produktech pro denní spotřebu a dává tedy šanci domácím výrobcům poptávku uspokojovat.

Podle předsedy Junckera je příčinou stagnace ekonomiky nedůvěra v rozvoj, způsobená krizí. Předpokládá se tedy u projektů podněcující podíl veřejných prostředků, který má důvěru zvýšit. Bez toho nebudou investice do ekonomiky, ale do diamantů, pozemků, zlata, šperků. A jediná

daňová sazba ve výši snížené sazby je neodůvodnitelný sen. Při prosazování českou pravicí odmítaného zdanění zisku v zemích jeho původu zaniklo úsilí Komise o zdanění z podnikání v zemi, kde se zisk generoval, pak ale dojde k sblížení sazeb zdanění, protože volný pohyb kapitálu nic jiného neumožní a daňové ráje zaniknou.

Jiným hitem je využití digitalizace pro řízení celé ekonomiky, včetně účtování výkonů a z nich daní. Je jednou ze z 10 schválených priorit Junkerovy Komise, příklad chorvatské ekonomiky, která má v současnosti problémy, nebyl dobrý, protože obdobné postupy má i britská ekonomika za vlády konservativců.

Veškeré úsilí současné vlády se soustřeďovalo na rozvoj. Jestliže ještě v dubnu 2015 zbývala k proinvestování včetně vyfakturování částka přes 220 mld. Kč, tedy přes 30% zdrojů spolufinancování v období 2007-2013 s přesahem do konce roku 2015, nic jiného nezbývalo, opozdila se ale příprava projektů na období 2014-2020. Takže je znovu k dispozici téměř stejně velká částka, kdyby se celý objem prostředků z kohezních fondů 2014-2020 mě skutečně do roku 2020 vyčerpat.

EU investuje miliardu eur do regionů na jejích vnějších hranicích

Evropská komise schválila soubor programů přeshraniční spolupráce v celkové hodnotě jedné miliardy eur, které podpoří sociální a hospodářský rozvoj regionů na obou stranách vnějších hranic EU.

„Přeshraniční spolupráce má zásadní význam, neboť brání vytváření nových dělicích čar,“ uvedl Johannes Hahn, komisař odpovědný za evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření.„Tyto finanční prostředky podnítí integrovanější udržitelný rozvoj v sousedních pohraničních regionech a přispějí k harmoničtější územní spolupráci na vnějších hranicích EU.“

„Jsem velmi ráda, že Evropský fond pro regionální rozvoj může přispět ke sblížení EU se sousedními zeměmi. Programy přeshraniční spolupráce jsou konkrétním příkladem, jak EU pomáhá řešit sdílené problémy. To vytváří pocit solidarity a pomáhá zvýšit konkurenceschopnost místních hospodářství,“ doplnila komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová.

Tento druh přeshraniční spolupráce je důležitým prvkem politiky EU vůči jejím sousedům. Prioritu dostanou projekty, které přispějí k udržitelnému rozvoji podél vnějších hranic EU a tím ke snížení rozdílů v životní úrovni a vyřešení společných problémů překračujících hranice. U každého programu zvolily zúčastněné země až čtyři priority, jako je rozvoj malých a středních podniků, kultura, podnikání a změna klimatu, boj proti chudobě, vzdělávání a výzkum, energetika, přístupnost či správa hranic.

Z nového balíčku budou financovány projekty v těchto 27 zemích: Arménie, Gruzie, Moldavská republika, Ukrajina a Rusko na východě; Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Palestina, Tunisko; členské státy EU (Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Švédsko) i Norsko a Turecko. Finanční prostředky poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a evropský nástroj sousedství (ENI). Finanční dohody mezi partnerskými zeměmi a EU budou uzavřeny do konce roku 2016. Granty se přidělí na základě výzev k předkládání návrhů, které mají být vypsány během roku 2016 či počátkem roku 2017.

Příklad:

Projekt „Clean river“ v hodnotě 3,8 milionu eur, jehož se účastní Rumunsko a Ukrajina v rámci přeshraniční spolupráce evropského nástroje sousedství, napomůže zachovat ekologické hodnoty povodí Dunaje tím, že prohloubí spolupráci v oblasti předcházení katastrof způsobených člověkem.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno