Zdroj: Packaging

[quote]Britská konstruktérská firma Cambridge Consultants vyvinula chytrý obal AudioPack pro farmaceutický průmysl a zdravotnictví. Namísto příbalových letáků AudioPack podává návod k užití léku či pomůcky hlasovými zprávami, které se spouštějí dotykem na citlivý papírový obal.[/quote]

Postavička jménem Ana provede pacienta instrukcemi krok za krokem. Obal lze tedy využít pro pacienty s kognitivními poruchami či jako nástroj výuky pro zdravotnický personál. Omezí náklady na čas lékařů a sester, kteří by jinak museli pacientům vysvětlovat novou medikaci.

Potenciál lze očekávat i v zamezení omylů při používání léků/pomůcek v nouzové situaci. Chybné porozumění návodu totiž může vést k chybnému užití léků, tedy k menší účinnosti léčby, a tím dokonce k ohrožení zdraví pacienta. To je obzvlášť pravděpodobné u komplikované léčby chronických chorob, jako je roztroušená skleróza, revmatoidní artritida či cukrovka.

Konstruktér Adam Haynes, Cambridge Consultants:

„Z našich obsáhlých rozhovorů s pacienty víme, že tradiční návody lze obtížně přečíst a poučit se z nich – pacient často ani neví, kde začít.“

Zdroj: Packaging