[quote]Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má připraveno 174,2 milionu korun z evropských fondů na zlepšení veřejné dopravy. Kraje, obce či Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) tak mohou získat příspěvek na zavedení nebo modernizaci informačních a platebních systémů pro veřejnou dopravu. Maximální výše příspěvku na jeden projekt je 50 milionů korun. MMR o tom informovalo v tiskové zprávě. O podporu lze žádat od 22. února do 30. června.[/quote]

MMR na podporu těchto projektů vyhlásilo výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). O podporu mohou žádat kraje, obce a organizace jimi zřizované, dopravci ve veřejné dopravě, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy či ministerstvo dopravy. Podpora se netýká Prahy, na kterou se IROP obecně nevztahuje.

MMR chce výzvou podpořit například zavádění nových informačních tabulí na zastávkách a nádražích nebo přímo ve vozidlech veřejné dopravy. Jeho cílem je také zavedení nebo modernizace platebních systémů, ať už ve vozidlech nebo na zastávkách. Z podpory mohou příjemci financovat také zavedení jednotné elektronické jízdenky pro integrovanou hromadnou dopravu.

V rámci IROP vyhlásilo MMR loni 19 výzev za 30 miliard korun, letos chce vyhlásit více než 30 výzev za 70 miliard korun. Do konce roku tak mohou příjemci evropských dotací vyčerpat zhruba 80 procent z peněz programu přidělených na období 2014 – 2020.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 – 2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 125 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard Kč prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat cca 648 miliard korun.

Zdroj: ČTK