[quote]Konzultace jen k segmentu trhu, sledujícíale celkové tendence zdanění DPH, by mohla být výtečnou příležitostí korigovat tlachání s cílem zabránit digitalizaci i malých podniků jako jednoho z předpokladu takové efektivnosti, aby obstály ve fér konkurenci na trhu, a jejich vykazování tržeb jako vedlejšího produktu).[/quote]

Místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip ke konzultaci uvedl: „Slíbili jsme podporu společností, zejména těch menších, snížením zátěže vyplývající z různých režimů DPH. Dnes žádáme podniky a další zúčastněné strany, aby nám pomohly najít nejefektivnější a smysluplné způsoby, jak k dosažení tohoto slibu dojít. Ve strategii jednotného digitálního trhu jsme již předložili určitá opatření; chtěli bychom stanovit práh pro DPH.“

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla řekl: „Konzultace představuje skutečnou příležitost zajistit spravedlivé a účinné rozdělování budoucích příjmů z DPH z digitální ekonomiky. Zároveň chceme, aby to bylo tak snadné, jak jen je to možné, v souladu s pravidly. Máme také zájem na tom, aby budoucí právní předpisy odrážely realitu pro podniky v celé EU.“

Konzultace je součástí průběžného hodnocení nových pravidel pro platby DPH u přeshraničních telekomunikací, vysílání a elektronických služeb, která vstoupila v platnost v lednu loňského roku. Komise chce zpětnou vazbu na související minimální jedno místo pro podnikání (Mini-One Stop Shop (MOSS), nástroj, který umožňuje podnikům, prodávajícím digitální služby zákazníkům ve více než jedné zemi EU, přiznat a zaplatit všechnu svou DPH ve vlastním členském státě.

Konzultace bude probíhat 12 týdnů, a končí dne 18. prosince 2015.

Digitální strategie jednotného trhu
V rámci jednotného digitálního trhu pracuje Komise na minimalizaci zátěže spojené s přeshraničním elektronickým obchodem, plynoucí z různých režimů DPH v rámci EU. Chce zajistit rovné podmínky pro společnosti z EU, malé i velké, a zajistit, aby příjmy z DPH proudily do země, kde je spotřebitel. Předloží legislativní návrh k snížení legislativní zátěže z různých režimů DPH v roce 2016. Dnes zahájená konzultace se promítne do příprav těchto důležitých navrhovaných opatření.

Komise navrhne opatření ke zjednodušení pro malé firmy, včetně příslušné prahové hodnoty, která může řešit problémy, aniž by docházelo k dalšímu narušování hospodářské soutěže na trhu, nebo dodržování výzev jednotlivých daňových správ. Navrhne snížení administrativní zátěže podniků, které vyplývají z různých režimů DPH, včetně Digitální strategie společného trhu.

Má dojít
– k rozšíření současného elektronického a platebního mechanizmu na pokrytí prodeje hmotných aktiv;
–  zavedení prahu DPH na pomoc zakládání podniků včetně malých;
– umožňující kontrolu přeshraničních podniků pro účely DPH pouze v domovské zemi;
– odstranění osvobození od DPH u dovozu malých zásilek od dodavatelů ze třetích zemí.

Stávající pravidla DPH pro elektronické služby
Nová pravidla pro místo dodávky podniků zabývající se přeshraniční telekomunikací, vysíláním a elektronickou službou, nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2015. To znamená, že takové zboží a  služby budou zdaněny v členském státě zákazníka nákupu produktu. DPH je spotřební daň, a tato pravidla mají za cíl zajistit, aby zdanění e-služeb odráželo místo spotřeby. Tím půjde DPH do státní pokladny v zemi kupujícího.

V rámci změn byl zřízen Mini-One Stop Shop (MOSS) k zjednodušení přeshraničních plateb DPH postupy pro e-commerce. Poprvé mohly podniky zaregistrovat a odpovídat za DPH splatné v jiných členských státech prostřednictvím zjednodušeného čtvrtletního on-line navracení daňovou správou v jejich vlastním členském státě. Předběžné údaje ukazují, že v roce 2015 bude vyplaceno prostřednictvím MOSS více než 3 miliardy EUR DPH, což představuje přibližně 18 miliard eur z objemu prodeje.

I přes širokou podporu v nových pravidlech některé velmi malé podniky čelí určitým potížím, a to zejména ve Velké Británii, kde byly dříve osvobozeny od DPH až do prahové hodnoty. Ve svém původním návrhu Komise zahrnula práh DPH pro osvobození menších podniky ze změn, ale členské státy tuto možnost zamítly. Komise by chtěla, aby se tato možnost znovu využila s cílem podpořit zakládání a nejmenších podniků EU. Spojení na veřejnou konzultaci: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ModernisingVATcrossborderecommerce

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno